Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Pište svému ombudsmanovi, má to smysl!


Chceme šanci vychovávat svoje děti!


Etické kodexy

Máte-li zkušenosti s výkonem soudnictví a sociální práce a jejich zásahy do svého života a osudu svých blízkých, jistě se rádi začtete do etických kodexů, které vydaly jejich samosprávné orgány. Pokud dospějete k názoru, že jednání Vám známých konkrétních soudců nebo sociálních pracovnic úrovně stanovené kodexy zdaleka nedosahuje nebo je s nimi v příkrém rozporu, vyžadujte nápravu. Nic jiného nám nezbývá, chceme-li, aby nám tyto struktury státní moci sloužily řádně.


Sudý nebo lichý týden?


 Zákon o rodině

Od 1. srpna 1998 platí novela zákona o rodině. Přinesla něco dobrého, něco spíše kontroverzního. Některá ustanovení jako by přímo vybízela k nepravostem a byla vytvořena pro legalizaci protiústavních diskriminačních tendencí. Jak úspěšné bylo naše ovlivňování tvorby a schvalování této novely, posuďte sami. Míra zdravého rozumu, který do zákona vložil Senát, budiž mu připsána k dobru na misce vah při posuzování oprávněnosti jeho existence.


Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Na začátek

Nečeká nás nic dobrého, uvědomíme-li si, kdo všechno by měl mít podle vládního návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí pravomoci ke vměšování se do našich rodin a rodinných vztahů a jakým způsobem. Cesta do pekel, jak mnohokrát úspěšně ověřeno, bývá opravdu dlážděna dobrými úmysly; tím spíše, jsou-li za jejich deklarováním skryty tendence a trendy destruující přirozené rodinné a lidské vztahy. Souvislosti lze hledat i v Rovných příležitostech, poučit se je možno v publikacích Občanského institutu Roztržené domovy (Bulletin OI č. 93) a Státní zásahy do rodinného života (Bulletin OI č. 89).


Rovné příležitosti

Na začátek

Daňoví poplatníci plačte

Na začátek

„Státní moc slouží všem občanům“, praví se v Ústavě tohoto státu; podle téže Ústavy státu právního. Skutečnost je však poněkud - či spíše více - odlišná. Na této stránce proto naleznete příklady zvůle mocenských struktur, které se svou nestoudností vymykají běžné úrovni pohrdání státního aparátu občany. Pokud jste se i Vy s podobnými hanebnostmi setkali, dejte nám vědět, snad alespoň elektronický pranýř povede k nápravě.

O výchovných opatřeních

Úředníci a úřednice státního aparátu Mgr. Lada Lupínková, PhDr. Milada Mrkosová, CSc., a Hrstková ze sociálního odboru obvodního úřadu Městské části Praha 8, Hedvika Křížová z Místního úřadu Praha 11, JUDr. Ludmila Lachoutová z odboru sociálních věcí obvodního úřadu Městské části Praha 5, PhDr. Miroslav Lejsek a Eva Hvězdová z referátu zdravotnictví a sociálních věcí Okresního úřadu Brno - venkov, Jiřina Bočinská, Petra Nováková a Michaela Nováková z odboru péče o občany obvodního úřadu Městské části Praha 7, vědomě a úmyslně ignorují své povinnosti vyplývající ze zákona. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které jako příslušný ústřední orgán státní správy má jejich práci řídit a kontrolovat, jejich poklesky toleruje. Ještě že se ztotožňuje alespoň s tím, že zahájené správní řízení má být ukončeno vydáním správního rozhodnutí. Orgány činné - v tomto případě účelově nečinné - v trestním řízení nepovažují otevřené pohrdání zákonem za závadné. Dejte si proto na jmenované /a/sociální byrokraty pozor, i oni Vám a Vašim dětem mohou stále zasahovat do života a škodit, i oni by zanedlouho měli mít oprávnění v podstatě kdykoliv na základě jejich uvážení vstupovat do Vašeho obydlí a dirigovat Váš rodinný a osobní život - viz zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

Diskriminace podle pohlaví

Šedivá je právní teorie; vázanost soudů zákonem končí tam, kde nastupuje do taláru oděná právní zvůle. Tátové nezletilých dětí, plnoprávnými občany českého právního státu jste jen 10 měsíců v roce! Pokud se nevejdete do "uceleného prázdninového režimu" vlastního dítěte, právní ochranu Vám odmítne i Ústavní soud; u něho se právních jistot nedovolávejte. Blábolení o rovnosti občanů v právech i povinnostech a Ústavou deklarované úctě státu k právům a svobodám každého člověka a občana si raději nechte pro nejbližší lampárnu.


Výzkum

Na začátek


 Stížnost na reklamu


Zprávy pro OSN


Návrh doplnění judikatury


Zprávy o diskriminaci a porušování lidských práv

Na začátek

Různé

Na začátek

Nahlížení do soudních spisů

Definice týrání podle Rady Evropy

Definice zájmu dítěte

Ve věci milosti pro Martina Odložila

Ústavní stížnost na Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace o výchovných opatřeních

Postavení poškozeného v trestním řízení

Vládní zprávy o stavu lidských práv v ČR

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.