Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY

Burešova 20, 657 37 Brno

předseda občanskoprávního a obchodního kolegia

V Brně dne 27. května1999 b sp.zn. Cpjn 35/99

Sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů Spravedlnost dětem Bítovská 9/1227

140 00 Praha 4

Dne 26. března 1999 jsem obdržel “Petici ve věci doplnění judikatury", v níž jste navrhli zařazení přiložených soudních rozhodnutí do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen“Sbírky").

Všechna Vámi zaslaná rozhodnutí jsem předložil evidenčnímu senátu Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky, který sleduje pravomocná rozhodnutí Vrchních, krajských a okresních soudů, zaslaná justičními orgány, popřípadě fyzickými nebo právnickými osobami, pokud jimi bylo rozhodnuto v jiných než trestních věcech. Evidenční senát rozhodnutí posoudí z hlediska jejich významu pro judikaturu soudů a dojde-li přitom k závěru, že jde o rozhodnutí zásadní povahy, připraví je na projednání v Občanskoprávním a obchodním kolegiu Nejyššího soudu České republiky (dále jen “kolegium”). O uveřejnění evidenčním senátem předložených soudních rozhodnutí ve Sbírce přísluší kolegiu.

Vaši iniciativu vítám a oceňuji.

 

JUDr. Jaroslav B u r e š předseda občanskoprávního a obchodního kolegia

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.