Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

 

MlNISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 

128 00 Praha 2, Na poříčním právu 1/376

Sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů Bítovská 9/1227 140 00 Praha 4

 

NAŠE značka VYŘIZUJE / LINKA PRAHA
21-4365/99 Mgr.Kulhavá/2404 26.2.1999

Věc:

Vážené SdruženÍ,

dopisem ze dne 1.2. 1999 jste nám zaslali připomínky k návrhu zákona o sociálně právní ochraně dětí označené jako PETICE a žádáte nás o zaslání stanoviska k těmto připomínkám s odkazem na Vaše předchozí připomínky.

Vzhledem k tomu, že v legislativním úseku stále probíhé připomínkové řízení, můžeme se k Vaši petici vyjádřit pouze následovně:

S odvoláním na naše předchozí stanoviska uvádíme, že o všech podstatných věcech, týkajících se rodičovské zodpovědnosti, výchovy a výživy dětí a dalších vztahů mezi rodiči a dětmi rozhodují soudy.

Zákon o sociálně právní ochraně dětí nemůže charakterizovat všechny poruchy vztahů mezi rodiči a dětmi, to ostatně náleží do rodinného práva, popřípadě do trestního či přestupkového práva. -

Pojmy týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte jsou trestně právními pojmy, a tudíž jejich definování náleží do oblasti trestního práva a bylo by bezpochyby účelné tuto otázku diskutovat v rámci rekodifikace trestních předpisů.

K Vaší připomínce změnit ustanovení § 4 je možno již nyní sdělit, že toto ustanovení bude upraveno ve smyslu Úmluvy o právech dítěte.

Rovněž tak bude vyhověno Vaši připomínce k § 6 odst. 2 tak, že bude doplněno slovo “svobodně".

Ustanovení § 9 bude pozměněno a to tak, že povinnost využít pomoc poradenského zařizení se bude vztahovat pouze k dítěti.

Podle průběhu připomínkového řízení však nebude pravděpodobně možné vyhovět Vaší připomínce k ustanovení § 11 odst. 3, jelikož výkon rozhodnuti soudu o výchově nezletilých dětí je pouze věcí oprávněné osoby.

Se zřizením Komise na ochranu détí vyslovily souhlas nejen okresní úřady, ale také ostatni státní orgány a nestátní subjekty zabývající se ochranou práv dětl.

Ustanovení § 46 bude upraveno po projednáni se soudy a odborniky na rodinné právo.

Těšíme se na další spolupráci s vámi i s dalšími občanskými sdruženími, které spolu s námi sledují společné cíle.

S pozdravem.

 

Ing. Marié K u d l o v á

ředitelka odboru sociální politiky

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.