Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

MIN1STERSTVO VNITRA CR

ředitel odboru pro místní správu Mgr. Jiří K a m í n e k

V Praze dne 12. listopadu 1998 Č.j.: MS/2-2568/98

Váženi panove,

obdržel jsem k vyřízení Vaše podání ze dne 26. 10. 1998 ve věci výchovných opatření podle § 43 zákona o rodině. K Vašemu požadavku na str.7, týkajícímu se Ministerstva vnitra, Vám sděluji následující.

Dle vyhlášky č. 51/1998 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ), zajišťuje Ministerstvo vnitra přípravu na obecnou část zkoušky, včetně obsahu přípravy a kritérií pro hodnocení. Část odborná, jeji rozsah, zajištění odborné přípravy vč. obsahu a stanovení kritérií pro hodnocení, je v kompetenci příslušných ústředních orgánů státní správy (v případě ZOZ na úseku sociálni péče je to Ministerstvo práce a sociálních věcí). Při tvorbě této vyhlášky bylo záležitostí pouze těchto odvětvových ministerstev, jaké typy ZOZ považují za potřebné a co do jejich obsahu zařadí. Rovněž při ověřování ZOZ, které probíhá formou písemné a ústní zkoušky,

posuzuji znalosti posluchačů členové zkušební komise - odborní zaměstnanci příslušných odvětvových ministerstev.

Proto Vašemu požadavku, aby Ministerstvo vnitra prověřilo faktickou, nikoliv formálne vykazovanou, zvláštní odbornou způsobilost na úseku sociálního zabezpečeni všech v petici uvedených pracovníků státní správy a samosprávy nemůžeme vyhovět. Z výčtu osob, které jsou uvedeny v Petici ve věci výchovných opatření podle § 43 zákona o rodině, absolvovali ověření ZOZ na úseku sociální péče tito zaměstnanci okresních a obecních úřadů:

JanaHrstková číslo osvědčení 049 - PSZ / C 94 Obvodni úřad Praha 8, Zenklova 35

PhDr. Miroslav Lejsek číslo osvědčení 118-SZ/N93 Okresní úřad Brno-venkov, Moravské nám.6

Michaela Nováková číslo osvědčení 019-PSZ/B94 Obvodní úřad Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše

- 2 -

Dr. Hana Mrňková číslo osvědčení 014-PSZ/B94 Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2

Z ostatních v petici uvedených osob je v seznamu uchazečů o ověření ZOZ na úseku sociální péče u Magistrátu hl.m. Prahy Mgr. Lada Lupínková.

V souvislosti s Vámi uváděnou problematikou je nutno zmínit skutečnost, že samotná existence osvědčení o ZOZ ještě nezaručuje bezchybný výkon státní správy, stejně jako absolvování vysokoškolského vzdělání nezaručuje bezchybný výkon právníka či ekonoma. V případě, že se jedná o rozhodování ve správním řízení, existují prostředky dle správního řádu, příp. jiných procesních předpisů, které je možno k nápravě nedostatků využít. Není v kompetenci Ministerstva vnitra ověřovat kvalitu výkonu státní správy na zmíněném úseku sociálniho zabezpečení a provádět navazující personální opatření v uvedených státních a obecních úřadech.

Vzhledem k tomu, že jste petici zaslali též věcně příslušnému MPSV, Ize očekávat konrétní reakci na údajné nedostatky zmiňovaných správních úřadů právě od tohoto ministerstva.

S pozdravem

Váženi pánové

MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc a Luboš Patera

zmocněnci sdružení

Spravedknost dětem

Bítovská 9/1227

140 00 Praha 4

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.