Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Vrchní státní zastupitelství v Praze

nám. Hrdinů 1300 14065 Praha4 tel.: 611 96 111

II VZn 367/98-17 V Praze dne 10.12.1998

Pánové

Luboš Patera a MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc. Sdruženi pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů Bítovská 9/1227 140 00 Praha 4

 

Na základě Vašeho podnětu ze dne 26.10.1998 k výkonu dohledu jsem ve smyslu § 9 odst. 1, odst. 2 zák. č. 283/1993 Sb., o státnim zastupitelství, v platném zněni, po obdržení přislušného spisového materíálu přezkoumala zákonnost postupu Městského státniho zastupitelstvi v Praze ve věci vedené pod sp.zn. 1 KZn 1835/97.

Napadené rozhodnuti Městského státniho zastupitelstvi v Praze ze dne 5.1.1998 sp.zn. 1 KZn 1835/97-3, kterým byla dle § 148 odst. 1 pism. c) tr. řádu jako nedůvodná zamítnuta Vaše stížnost proti usneseni státni zástupkyně Obvodniho státniho zastupitelstvi pro Prahu 7 ze dne 27.11.1997 sp.zn. Zn 191/97 o odloženi věci dle § 159 odst. 1 tr. řádu pro podezřeni z tr. činu mařeni úkonu veřejného činitele z nedbalosti dle § 159 odst. 1 tr. zákona, kterého se měli dopustit pracovníci Obvodnílio úřadu Městské části Praha 7, bylo shledáno v souladu se zákonem.

•Závěr městského státniho zastupitelstvi, že pracovníci Obvodního úřadu Městské části Praha 7 nenaplnili po subjektivní ani po objektivní stránce skutkovou podstatu výše uvedeného ani jiného tr. činu, koresponduje s obsahem shromážděného materiálu.

Nezbylo proto vzhledem ke shora uvedenému, než, Váš podnět k přezkoumání věci odložit jako nedůvodný. Toto vyřízeni považujte prosím za konečné. Vaše eventuelně dalši, obsahově shodné podněty nebudou přezkoumávány a jejich příjem Vám nebude ani potvrzován.

 

Státní zástupkyně:

JUDr. Jana Bachtíková, v.r.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.