Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Vážený pan

PhDr. Stanislav Volák

ministr práce a sociálních věcí ČR

MPSV CR, Na poříčním právu 1, Praha 2

MINISTERSTVU PRÁCE A SOC. VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

došlo 17 -04- 1998

 

Vážený pane ministře,

Naše sdruženi bylo přizváno na setkání "O rovných příležitostech pro ženy a muže", konané dne 30. 9. 1997 na MPSV ČR a vyzváno k další spolupráci. Podali jsme připomínky o tematice a později i k Vašemu Návrhu postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen, které jste připravil k předložení do vlády. Prvé připomínky jsme zaslali dr. Kuchařové, druhé dr. L. Rychlému. Obáváme se, že se naše připomínky, přesněji řečeno obavy, nedostaly ve své původní podobě na Váš stůl, takže si dovolujeme Vás oslovit přímo. V připomínkách upozorňujeme na skrytá, ale velmi vážná nebezpečí, která by vyplynula z přijetí podobného zákona o rovnosti.

Nejsme ani věštci, ani přední politologové, avšak vycházíme z podrobnějších znalostí odborného kritického zhodnocení toho, k čemu nakonec přijetí takových zákonů vedlo. Čerpali jsme ze dvou amerických publikací, zhodnocující krok po kroku škody, které v zemi vznikly a které předem nikdo netušil (kromě ideologů, kteří přijetí těchto, humanisticky znějících zákonů prosazovali, ovšem z důvodů mocenských). Zmíněné publikace (dvě knihy v angličtině)) jsme nabídli k dispozici, buď v originále, nebo fotokopii. Nikdo se však po nich neptal. Velice Vás prosíme, podívejte se alespoň na závěrečné kapitoly zmíněných knih, jsou určitým shrnutím toho, o co vlastně jde.

Rádi bychom se s Vámi na 5 minut setkali, předali Vám naše původní připominky, a kopie zmíněných publikací. Chtěli jsme Vás též upozomit na určitý nedostatek, který se dostal do zákona o rodině.

Pokud byste chtěl, můžeme Vám monitorovat určitou (dohodnutou) oblast dění, spadající pod kompetenci Vašeho ministerstva.

V Praze dne 15. dubna 1998. S pozdravem

zmocněnci sdružení:

MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc.

Luboš Patera

 

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.