Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Krajské státní zastupitelství

601 52 BRNO, MOZARTOVA 3

 

3Kzn150/98-26 V Brně dne 2. února 1999

 

Spravedlnost dětem

 

sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů

Bítovská č. 9/1227

 

P r a h a 4

 

Věc: Vaše podání ze dne 26.10.1998

Na základě Vašeho podání ze dne 26. 10. 1998, které bylo podle obsahu posouzeno jako podnět k výkonu dohledu nad Městským státním zastupitelstvím v Brně při vyřizování Vašeho oznámení vedeného pod sp. zn. 3 Zn 246/97, přezkoumalo Krajské státní zastupitelství v Brně dotčené spisové materiály a shledalo Váš podnět nedůvodným.

Je sice pravdou, že jak usnesení policejního orgánu o odložení věci podle § 159 odst. 1 tr. řádu, tak usnesení státního zástupce o zamítnutí Vámi podané stížnosti proti tomuto usnesení podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu v odůvodnění těchto usnesení uvádějí některé skutečnosti, s nimiž se nelze ztotožnit, nic to však nemění na tom, že výroky těchto usnesení jsou správné, neboť nelze v dané kauze vyvodit trestněprávní odpovědnost přednosty Okresního úřadu Brno - venkov podle ust. § 159 odst. 1 tr. zákona, byť jde o nedbalostní trestný čin. Je možné konstatovat v práci Okresního úřadu Brno - venkov pochybení v tom, že Vaše podání směřující k zahájení správního řízení mělo být předloženo komisi péče o rodinu a děti, která je ze zákona oprávněna rozhodovat ve správním řízení o jmenovaných opatřeních podle zákona o rodině, když správní řízení je zahájeno doručením návrhu i přesto, že tento nemá kvalifikované náležitosti. Dle sdělení Okresního úřadu Brno - venkov bylo v této věci vyvoláno stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a na základě tohoto budou přijata nezbytná opatření.

Vzhledem k tomu, že výroky napadených usnesení policejního orgánu i státního zástupce jsou odpovídající, tedy, že ke spáchání trestného činu nedošlo, i když odůvodnění těchto usnesení je nesprávně argumentováno, nezbylo než Váš podnět jako nedůvodný odložit s tím, že Vás současně poučuji, že budou-li Vámi ve věci podány další obsahově shodné podněty, nebudou již přezkoumávány a Vy jako podatel nebudete o tom ani vyrozumíván.

 

JUDr. Ingrid Nedbálková v. r.

státní zástupkyně

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.