Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórum



TOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

MINISTERSTVO VNITRA ČR

vrchní ředitel sekce územních orgánů Mgr. Jiří K a m í n e k

V Praze dne 17. února 1998 Č.j.:I/s-OAK-260/98

Vážení pánové,

k Vaší žádosti ze dne 27. 1. 1998 o informaci ve věci státní správy na úseku sociálního zabezpečení v souvislosti s vyhláškou o zvláštní odborné způsobilosti Vám sděluji následující stanovisko.

 

K bodu 1.

Okresní úřady a obce, uvedené v zákoně č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, v platném znění, jsou dle zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech v platném znění, a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, orgány příslušnými k rozhodování o výchovných opatřeních dle § 43 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině v platném znění.

 

K bodu 2.

Okresní úřady a obce jsou při rozhodování o výchovných opatřeních dle § 43 odst. 2 zákona o rodině správními úřady ve smyslu ustanovení zákona č. 71/1987 Sb., o správním řízení v platném znění.

 

K bodu 3.

Ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče předpokládá znalost všech stěžejních právních předpisů, nezbytných pro řádný výkon státní správy. Do výuky v rámci přípravy jsou proto zařazeny mj. také zákony č. 71/1967 Sb., 94/1963 Sb. a 114/1988 Sb. v platném znění. Jsou nedílnou součástí přípravné části i ověřování odborné způsobilosti, a to jak písemných testů, tak i zkušebních otázek pro ústní část zkoušky.

 

K bodu 4.

Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí je problematika rozhodováni o výchovných opatřenich dostatečně upravena výše citovanými zákony a proto ministerstvo další směrnice ani instrukce v této věci nevydalo.

Současně si Vás dovoluji upozornit, že Ministerstvo vnitra ČR není kompetentní pro záležitosti, na které se vztahuje zákon o rodině. Ve smyslu ustanovení zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, v platném znění, je věcně příslušné Ministerstvo práce a sociálnich věcí.

S pozdravem ,, .

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.