Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

MINISTERSTVO VNITRA ČR

vrchní ředitel sekce územních orgánů Mgr. Jiří K a m í n e k

V Praze dne 17. února 1998 Č.j.:I/s-OAK-260/98

Vážení pánové,

k Vaší žádosti ze dne 27. 1. 1998 o informaci ve věci státní správy na úseku sociálního zabezpečení v souvislosti s vyhláškou o zvláštní odborné způsobilosti Vám sděluji následující stanovisko.

 

K bodu 1.

Okresní úřady a obce, uvedené v zákoně č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, v platném znění, jsou dle zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech v platném znění, a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, orgány příslušnými k rozhodování o výchovných opatřeních dle § 43 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině v platném znění.

 

K bodu 2.

Okresní úřady a obce jsou při rozhodování o výchovných opatřeních dle § 43 odst. 2 zákona o rodině správními úřady ve smyslu ustanovení zákona č. 71/1987 Sb., o správním řízení v platném znění.

 

K bodu 3.

Ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče předpokládá znalost všech stěžejních právních předpisů, nezbytných pro řádný výkon státní správy. Do výuky v rámci přípravy jsou proto zařazeny mj. také zákony č. 71/1967 Sb., 94/1963 Sb. a 114/1988 Sb. v platném znění. Jsou nedílnou součástí přípravné části i ověřování odborné způsobilosti, a to jak písemných testů, tak i zkušebních otázek pro ústní část zkoušky.

 

K bodu 4.

Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí je problematika rozhodováni o výchovných opatřenich dostatečně upravena výše citovanými zákony a proto ministerstvo další směrnice ani instrukce v této věci nevydalo.

Současně si Vás dovoluji upozornit, že Ministerstvo vnitra ČR není kompetentní pro záležitosti, na které se vztahuje zákon o rodině. Ve smyslu ustanovení zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, v platném znění, je věcně příslušné Ministerstvo práce a sociálnich věcí.

S pozdravem ,, .

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.