Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Ministerstvo práce a sociálních věcí

11.8.1999

Žádost o poskytnutí informace

Petice

V souvislosti s návrhem zákona o sociálně-právní ochraně dětí, který s připomínkami Legislativní rady schválila vláda ČR dne 26.5.1999 usnesením č. 506, žádáme o poskytnutí informací týkajících se v případě přijetí uvedeného zákona parlamentem činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí v následujících oblastech :

1. Jaké technické zařízení bude používáno pro pořizování obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje, bude-li to třeba pro účely ochrany práv dítěte, jak upravuje ust. § 52 odst. 2 návrhu zákona ?

Jak bude zajištěn jednotný technický standard obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů ?

2. Jak vysoká bude pořizovací hodnota uvedeného technického zařízení pro jeden orgán sociálně-právní ochrany dětí; kolik okresních úřadů a obcí bude tímto technickým zařízením celkem vybaveno ?

Z jakých prostředků bude uvedené technické zařízení pořizováno ?

3. Jak bude zajištěna kvalifikovaná obsluha uvedeného technického zařízení ?

4. Jak bude zajištěna mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se obsluha uvedeného technického zařízení na všech úrovních - tedy i např. ve fotolaboratořích - seznámí při jeho používání v rozsahu ust. § 52 odst. 2 návrhu zákona ?

5. Podle jakých kritérií bude posuzováno, zda dítě je tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané a proto je mu třeba poskytnout ochranu a pomoc v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jak upravuje ust. § 42 odst. 1 návrhu zákona ?

* * *

V případě, že kritéria pro posouzení, zda dítě je tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, nejsou Ministerstvem práce a sociálních věcí stanovena, žádáme ve veřejném zájmu, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí jako ústřední orgán státní správy, který řídí a kontroluje výkon sociálně-právní ochrany dětí, zveřejnilo své stanovisko, ve kterém uvedená kritéria budou pro potřeby sociálně-právní ochrany dětí srozumitelně popsána a stanou se dostupná veřejnosti.

O písemnou odpověď s uvedením stanoviska k obsahu naší petice a způsobu jejího vyřízení, žádáme v zákonné lhůtě ve smyslu ust. § 5 odst. 3 zákona č. 85/90 Sb., o právu petičním.

 

zmocněnci sdružení :

Oldřich Mezl Luboš Patera

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.