Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Ministerstvo spravedlnosti

25.5.1999

Petice

ve věci úpravy jednací síně a místa pro poškozeného v trestním řízení

V části první, hlavě šesté Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 1100/98-OOD, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, je provedena úprava míst v jednací síni pro účastníky řízení. Podle ust. § 40 odst. 2 se při projednávání trestních věcí vyhradí pro zástupce poškozeného stolek umístěný vedle stolu státního zástupce, pokud není dostatek místa u stolu státního zástupce.

Uvedený právní předpis však výslovně neřeší otázku místa pro poškozeného, který nemusí být nutně zastoupen zmocněncem. Jestliže v takovém případě poškozený využívá svá procesní práva a osobně se účastní projednání věci před soudem, je mu soudcem zpravidla určeno místo na lavici obžalovaného, popřípadě mezi veřejností. Nehledě na jeho praktické problémy např. s umístěním poznámek, příslušných listin či listinných důkazů, se slyšitelností apod., lze považovat takové místo pro poškozeného za nedůstojné. Odporuje též ústavně zaručené rovnosti účastníků řízení, pokud např. státní zástupce – také jenom strana trestního řízení, nic více – má mít vytvořeny kvalitní podmínky pro aktivní účast pro jednání a poškozený, který svá práva uplatňuje sám, nikoliv. Takovým faktickým postavením poškozeného není zcela jistě zajištěna důstojnost soudního jednání ve smyslu hlavy šesté citované Instrukce.

Žádáme proto o sdělení, zda poškozený v trestním řízení, který není zastoupen zmocněncem, má právo zaujmout při projednávání trestní věci před soudem místo u stolu státního zástupce, popřípadě u stolku umístěného vedle stolu státního zástupce, analogicky k právní úpravě místa pro zástupce poškozeného v ust. § 40 odst. 2 cit. Instrukce.

V případě, že příslušné ustanovení nelze vykládat naznačeným způsobem, žádáme ve veřejném zájmu, aby Ministerstvo spravedlnosti provedlo doplnění Vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy o úpravu místa pro poškozeného, která by poškozenému zaručila důstojné a rovné podmínky pro účast při projednávání trestních věcí před soudy.

O písemnou odpověď s uvedením stanoviska k obsahu naší petice a způsobu jejího vyřízení, žádáme v zákonné lhůtě ve smyslu ust. § 5 odst. 3 zákona č. 85/90 Sb., o právu petičním.

Oldřich Mezl

zmocněnec sdružení

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.