Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNlCH VĚCÍ

Na pořícnim právu 376 / 1 128 01 Praha 2

 

Sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodočů “Spravedlnost dětem” Bítovská 9/1227 140 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA

Č.j. 21-14340/99 Dr. Brabenec/2398 12.5.1999

 

Vážení pánové, na základěVaší zprávy o diskriminaci a porušování lidských práv č. 3 jsme přezkoumali spisovou dokumentaci týkající se nezletilé Michaely Klíčové, nar. 19.8.1991, svěřené do výchovy matky Stanislavy Klíčové a zjistili jsme, že její otec pan Jaroslav Klíč splňuje všechny podmínky pro nerušený styk s nezletilou. Je zřejmé, že se na maření soudem upraveného styku podstatně podílejí prarodiče ze strany matky, zejména babička nezletilé. Pan Jaroslav Klíč se o svou dceru zajímá, navštěvuje jí ve škole a neshledali jsme důvod pro to, abychom nevěřili jeho popisu událostí, ke kterým při uskutečňování styku dochází. V postupu pracovníků orgánu péče o děti jsme neshledali nedostatky. Pokud se pan Klíč nacházel ve výkonu trestu, zprostředkovávali mu informace o jeho dcerce, opakovaně zprostředkovávali možnost kontaktu s dítětem a asistovali při pokusech o uskutečnění styku s ním.

Nyní probihá řízení o novou úpravu výchovných poměrů nezletilé. Předpokládáme, že soud bude návrh otce zastoupeného panem Lubosem Paterou posuzovat též z hlediska ustanovení § 27 odst. 2 zákona o rodině, a pokud nebude pro pana Jaroslava Klíče úspěšný, bude alespoň silnou motivací pro matku, aby se nadále zdržela zabraňování jeho styku s nezletilou Michaelou,

K doporučeným opatřením obsaženým ve Vaší zprávě sdělujeme, že na rizika při návrzích na znalecké posudky pracovníky orgánů sociálně právní ochrany upozorníme při nejbližší příležitosti s tím, že je ovšem věcí soudu, jaké důkazní prostředky připustí.

Spozdravem

Ing. Marie Kudlová

ředitelka odboru sociální politiky

BANKOVNÍ SPOJENÍ - ČNB Praha 1 provoznE 6. 2229-001/0710 investičruč. 916-2229-001/0710

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.