Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI CR

ODBOR STÍŽNOSTÍ A MILOSTÍ

Vyšehradská l6,12810Praha2, tel.21997111

VPrazedne 26.5.1999

Vážený pan

Luboš PATERA

zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem

Bítovská 9/1227

14000PRAHA4

Vážený pane Patero,

ministr spravedlnosti JUDr. Otakar Motejl obdržel na vědomí Vaše podání ze dne 12.4.1999, v němž jako zmocněnec Sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů Spravedlnost dětem zasíláte zprávu o tvrzené diskriminaci a porušování lidských práv nezletilé Michaely Klíčové a jejího otce Jaroslava Klíče, bytem Křivsoudov 172, 257 66, okres Benešov ve věci vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. P 201/94.

Činnost Vašeho občanského sdružení, směřující k prosazení pomoci dětem ocitajícím se v krajní nouzi, v krátkodobě či dlouhodobě zoufalé situaci, zaviněné rozvodem a postoji znesvářených rodičů, Ize ocenit. Chápeme, že nešťastný bývá ten z rodičů, kterému soud nesvěřil dítě do péče, kdy se často stává, že jeden z rodičů brání v kontaktu s dítětem rodiči druhému a nešťastná pak bývá i většina prarodičů.

V tomto konkrétním přřpadě se však s Vašimi radikálními závěry nemůžeme plně ztotožnít, neboť spatřujete údajné zavinění soudu tam, kde lidsky a citově selhávají primárně aktéři neveselého děje, účastníci řízení, bývalí manželé, kteří ale nepřestali být společnými rodiči jednoho naprosto nedělitelného dítěte s nezadatelným právem a potřebou “vlastniť otce i matku. Konstatujeme tak po seznámení se s dosavadním průběhem řízení vedeným u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp.zn. P 201/94. Posouzením dosavadního průběhu řízení z hlediska plynulosti je zřejmé, že v postupu soudu nelze spatřovat neodůvodněné průtahy zaviněné soudem. Dále jsme zjistili, že předseda Okresního soudu Pelhřimově JUDr. Zdeněk Tichý vyřídil Vaše totožné podání odpovědí ze dne 14.5.1999 pod č.j. Spr 3/99, kde rovněž vysvětluje, že ve věci nejde o přezkum vykonatelného rozhodnutí, jak bylo namítáno, ale o zjištění v rámci řízení o výkonu rozhodnutí, zda matka plní povinnost v soudním rozhodnutí ji uloženou.

Dovolte, abychom závěrem uvedli, že Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán státní správy soudů, státních zastupitelství a vězeňství ani pan ministr osobně nejsou oprávněni do průběhu soudního řízení zasahovat. Řízení vedou nezávislé soudy a orgán správy soudu není oprávněn nařizovat soudům, jak a kdy mají rozhodnout, jaké důkazy mohou či mají provést.

Orgány správy soudu přezkoumávají soudní řízení pouze z hledisek uvedených v ustanovení § 6 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, tj. z hlediska dodržování zásady plynulosti řízení, chování soudních osob a dodržování zásady důstojnosti jednání před soudem, a to v rámci šetření o stížnostech podle zákona č. 436/1991 Sb., v platném znění. Stížnosti vyřizují v zásadě předsedové příslušných soudů. Tak tomu bylo i ve Vašem případě.

Věříme, že toto sdělení pňjmete s pochopením.

S pozdravem

vedoucí oddělení

stížností a právní pomoci v.z. JUDr. Jana Nová

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.