Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Veřejný ochránce práv
JUDr. Otakar MotejlV Brně dne 11.září2001
Sp.zn.:4317/2001A/OP/TLVážený pane Patero,

obdržel jsem Váš podnět ze dne 13. srpna 2001 ke spisové značce č. 3131/2001, jímž se na mě obracíte jménem zmocnitele P. T., bytem Praha 3, ...... (plná moc ze dne 18. července 2001), se žádosti o "přešetření schopnosti správních úřadů Městská část Praha 3 a Magistrát města Liberce vykonávat řádně sociálně-právní ochranu nezletilých dětí", v konkrétním případě nezletilého P. T., narozeného ..... 1995, syna stěžovatele, jehož zastupujete.

Vzhledem k závažným údajům obsaženým ve Vašem podnětu jsem se rozhodl Vaší věcí zabývat. Upozorňuji Vás, že spis vedený pod spisovou značkou č. 3131/2001/VOP/AŠ byl již ukončen. Na Váš podnět ze dne 13. 8. 2001 byl založen nový spis vedený pod Sp. zn.: 4317/2001/VOP/TL.

Ve svých podnětech citujete řadu důležitých dokumentů. Rád bych si je důkladně prostudoval, avšak jejich stejnopis k Vašemu podnětu nebyl přiložen. Žádám Vás proto, abyjste doplnil Váš podnět zejména o stejnopisy:

• usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 27. 2. 1997, sp. zn. 10 Nc 33/96,
• usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 29. 7. 1999 (spisovou značku neuvádíte), a
• usnesení Ústavního soudu ČR. sp. zn. I. ÚS 338/2000 ze dne 28. 6. 2000.

Přiložte prosím jakékoliv další dokumenty (rozhodnutí soudů či správních úřadů, dopisy) týkající se nezletilého P. T. a styku jeho otce s ním. Je třeba zejména doložit, že správní úřady, proti kterým Váš podnět směřuje, byly neúspěšně vyzvány k nápravě (doložte veškeré dopisy a stížnosti, s nimiž se pan T. na tyto úřady obrátil, a odpovědi těchto úřadů). Znáte-li konkrétní jména zaměstnanců výše uvedených správních úřadů, sdělte mi je.

Vyzývám Vás, aby jste podnět doplnil ve Ihůtě 15 dnů. Jinak budu nucen Váš podnět odložit podle ustanovení § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv.

#13#10
S pozdravemNašli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.