Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Petice Chceme šanci vychovávat svoje děti!

Vláda České republiky
Ministerstvo spravedlnosti
Poslanecká sněmovna
Senát
Nejvyšší státní zastupitelství

24. září 2001PETICE

Chceme šanci vychovávat svoje děti!


Každým rokem se v České republice setkává přibližně 30 000 nezletilých dětí s rozvodem svých rodičů. Výrazná většina z nich tím přichází o výchovný vliv svého otce. Téměř absolutní feminizace porozvodové péče život dětí i společnosti negativně poznamenává (více než 90 % dětí je svěřováno matkám, otcům jen 6 až 8 %, do společné či střídavé péče jsou děti svěřovány pouze výjimečně).
Tento neblahý stav není náhodný a není ani důsledkem "nevhodného výběru partnera", jde o výsledek činnosti rozvodového soudního a sociálního systému. Soudy a orgány sociálně-právní ochrany dětí (dříve OPD) lidsky kvalitní a výchovně způsobilé otce při rozvodech vědomě diskriminují – čím lepší táta, tím větší překážky jsou mu kladeny. Systematicky je tolerováno a zneužíváno popouzení dětí rozvedenými matkami proti otcům; každoročně se u několika tisíc dětí "úspěšně" rozvine syndrom zavrženého rodiče, jeden z nejtragičtějších projevů rozvodové patologie. Ani šablonovitě upravovaný tzv. "široký" porozvodový styk dětí s otcem na dva víkendy za měsíc dostatečný prostor k výchově nedává, a to ani v případě, že je skutečně v takovém rozsahu naplňován. Proti maření soudně upravených styků opatrovnické soudy účinně nezasahují, ignorují přitom i vlastní rozsudky. Nejinak postupují také orgány státní policie a státního zastupitelství, bez nadsázky lze hovořit o státem podporované kriminalitě v rodinných vztazích a programové destrukci přirozených citových a sociálních rodinných vazeb mezi dětmi a rozvedenými otci i dalšími příbuznými z jejich strany.
Struktury českého "právního" státu, které z rozvodů těží, narušují svou nekompetentností samotné základy společnosti. Protože nám tento stav není lhostejný, tím méně pak osud našich dětí, ve veřejném zájmu žádáme

1. upřednostnění společné a střídavé péče o děti po rozvodu,
2. urychlení soudních řízení ve věcech péče o nezletilé včetně výkonu rozhodnutí a stanovení závazných lhůt pro jejich projednávání, aby se tak zamezilo odcizování dětí a jejich popouzení proti jednomu rodiči,
3. omezení psychiatrizace přirozených rodinných vztahů v soudních řízeních,
4. omezení možností k zneužívání tzv. vlastních názorů proti otcům popouzených dětí při úpravě výchovy a porozvodovém styku s otci (nezletilé děti také nerozhodují např. o své povinné školní docházce, nemohou rozhodovat ani o odstranění jednoho rodiče ze svého života!),
5. psychologické a psychiatrické vyšetření duševního stavu všech opatrovnických soudců a důsledná kárná opatření proti těm, kteří při projednávání a rozhodování věcí péče o nezletilé nezabezpečují a porušují základní lidská práva účastníků řízení včetně dětí,
6. vypracování výkladového stanoviska k trestnému činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 trestního zákona se zdůrazněním jeho vysoké společenské nebezpečnosti.Mgr. Karel Miffek
předseda Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů v ČR
Urbánkova 3360/47
143 00 Praha 4Luboš Patera
zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem
Bítovská 9/1227
Praha 4Demonstrace na podporu uvedených požadavků se koná
ve čtvrtek 27. září 2001 ve 14 hodin před budovou Ministerstva spravedlnosti,
Vyšehradská 16, Praha 2.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.