Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Odpověď senátu

Ing. Josef Kaňa
místopředseda
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Senátu PČR


V Praze dne 10. října 2001
Čj. 10799/01Vážený pane předsedo,

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, na který jste se obrátil s peticí požadující dodržování práva rozvedenych otců na výchovu vlastních dětí, se obsahem petice závažného charakteru zabýval na své schůzi.
Podle článku 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod je péče o děti a jejich výchova právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Česká republika je signatářem Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod s protokoly (ve Sbírce zákonů vyhlášena pod č. 209/1992 a č. 41/1996). Její článek 8 garantuje právo na respektování rodinného života, což předpokládá, že jsou chráněny i vztahy mezi rodiči a dětmi. Slovy Evropského soudu, " být spolu, představuje pro rodiče a dítě základní prvek rodinného života". Stejně to platí v případě rozvodu nebo rozchodu rodičů. Rodinný život, jak konstatuje ustálená evropská judikatura, mezi rodičem a dítětem nekončí rozvodem manželského páru a ten z rodičů, jemuž nebylo svěřeno dítě do péče, má právo ho navštěvovat a udržovat s ním styky, ledaže by to bylo v rozporu s ochranou zájmů dítěte. Obecně vzato, článek 8 Úmluvy garantuje v této oblastí rodičům a dítěti právo stýkat se spolu a jakékoliv omezení nebo zákaz takového styku (návštěv, korespondence) se hodnotí jako neoprávněný zásah do práva, který tento článek chrání.
Nelze říci, že by platná česká úprava této oblasti po novele zákona o rodině byla nevyhovující. Nedostatky vidím spíše v jeho provádění, jak ostatně ve svém podání uvádíte. V tomto směru, jak předpokládám, očekávejte vyjádření zejména Mínisterstva spravedlnosti. Sám požádám ministra spravedlnosti o zaslání kopie vyjádření k Vašemu podání. Současně jeho kopii zasílám k informaci a dalšímu využití zmocněnci vlády pro lidská práva MUDr. Janu Jařabovi.

S pozdravem

Josef Kaňa, v. r.Vážený pan
Luboš Patera
zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem
Bítovská 9/1227
140 00 PRAHA 4

Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.