Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Jak se bránit přílišné horlivosti školních pracovníků


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR

118 12 PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7
Vážený pan
Petr T.VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE PRAHA
8. 2. 2002 12 827/2002-14 Mgr. Trousilová/746 18. 2. 2002Věc: Vyjádření ve věci znemožnění kontaktu mezi dítětem a rodičem pracovníky školy


K Vašemu dopisu ze dne 8. 2. 2002, jímž jste se obrátil na MŠMT ve věci znemožnění kontaktu mezi dítětem a rodičem pracovníky školy, sdělujeme následující:

Souhrn práv a povinností rodičů, tzv. rodičovská zodpovědnost, náleží oběma rodičům, pokud mají plnou způsobilost k právním úkonům. (§ 34 odst. 1 zákona o rodině) Mezi práva spadající pod pojem rodičovské zodpovědnosti patří zejména právo péče o nezletilé dítě a jeho výchova. Tato práva mohou být logicky realizována pouze tehdy, když se dítě s rodičem stýká. I když bylo dítě do doby do rozvodu svěřeno soudem předběžným opatřením do výchovy jednomu z rodičů, má druhý rodič právo na styk s dítětem, pokud soud tento styk výslovně neomezil nebo nezakázal.

1. Podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 87/1992 Sb. , o školních družinách a školních klubech sdělí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka rozsah jeho docházky a způsob odchodu žáka z družiny, tj. zda dítě bude odcházet z družiny samo nebo v doprovodu jednoho z rodičů. Vychovatelka školní družiny však není oprávněna odmítnout vydat dítě jednomu z rodičů pouze na základě požadavku druhého rodiče. To by bylo možné pouze v případě, že by rodič byl omezen či zbaven rodičovské zodpovědnosti, popř. její výkon by byl pozastaven (§ 44 zákona o rodině) anebo by soud v souvislosti s rozvodem manželů omezil nebo zakázal styk dítěte s rodičem (§ 27 odst. 2 zákona o rodině).

2. Vzhledem k výše uvedenému je požadavek jednoho z rodičů směřující k zabránění nebo znemožnění kontaktu dítěte s druhým rodičem irelevantní a pracovník školy nebo školní družiny není povinen takový požadavek respektovat.
S pozdravem

JUDr. Jan Ješetický
ředitel legislativního a právního odboru


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.