Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí V.

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 25 Co 187/2002-293 ze dne 30. 5. 2002

"Usnesení okresního soudu se ve výroku o uložení pokuty matce nezletilého se potvrzuje.

... Okresní soud měl splněny všechny předpoklady pro uložení pokuty matce za nerealizaci styku v termínech uvedených ve výrocích napadeného usnesení. Jeho rozhodnutí předcházela obligatorní písemná výzva adresovaná matce, to ostatně matka ve svém odvolání nezpochybňuje. Stejně tak odvolatelka nezpochybňuje, že v těchto termínech styk neproběhl. K jejím odvolacím námitkám je především nutno uvést, že otec se při stanovení prázdninového termínu řídil pravomocným a vykonatelným rozhodnutím, kterým je jeho styk s nezletilým upraven. Matka neprokázala, že by se s otcem dohodla způsobem odlišným od způsobu stzanoveného zmiňovaným rozhodnutím. Pokud se tedy otec řídil pravomocným a vykonatelným rozhodnutím při absenci dohody odlišné od tohoto rozhodnutí, pak v jeho jednání spočívajícím ve stanovení prázdninového termínu nelze spatřovat šikanózní postup ani při jeho eventuální vědomosti o matčiných záměrech. Nerealizaci styku nezletilého dítěte s rodičem nelze zásadně omlouvat tvrzenou nechutí dítěte k takovému styku. Je třeba uvést, že matka jako osoba, které je nezletilý svěřen do výchovy, je povinna nezletilého ke styku řádně připravit. (zvýrazněno soudem) Taková příprava je dána nejen materiální přípravou ke styku (tedy fyzickou přítomností dítěte na stanoveném místě a náležitým materiálním vybavením), ale rovněž přípravou psychickou, tedy pozitivním naladěním dítěte na nastávající styk. Jestliže rodič není takové řádné přípravy schopen, bylo by lze v tomto spatřovat jeho výchovné selhání, které však nemůže v žádném případě zapříčinit nerealizaci styku. ..."


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.