Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Zpráva o diskriminaci a porušování lidských práv č. 5 - doplnění petice

Veřejný ochránce práv
Údolní 39

602 00 Brno

na vědomí:
- Rada vlády pro rovné příležitosti mužů a žen,
- sdělovací prostředky

1. 8. 2002

Věc: Zpráva o diskriminaci a porušování lidských práv č. 5 - doplnění petice

Ve Zprávě o diskriminaci a porušování lidských práv č. 5 ze dne 11. 7. 2002 ve věci nezl. M. D. a jejího otce Ing. R. H. jsme se peticí domáhali, aby veřejný ochránce práv prověřil, zda výkon tzv. kolizního opatrovnictví Okresním úřadem v Trutnově ve věci nezl. M. D.prováděného Evou Kasalovou a Ivanem Knotkem není v rozporu s právem a zda odpovídá principu demokratického právního státu a dobré správy. V době od podání petice proběhlo ve věci úpravy styku nezl. M. s otcem ústní jednání Krajského soudu v Hradci Králové, o jehož následném rozhodnutí informovala i média.

Kromě toho, že odvolací senát si s lidskými právy M. a jejího otce (jejich výčet viz Zpráva) kolektivní hlavu také nenamáhal, je tato skutečnost obecně významná tím, že senát byl složen výhradně z žen. To sice neodporuje žádnému právnímu předpisu, avšak ve věcech sporů rodičů o výchovu nezletilých dětí, které jsou na psychickou, emoční i morální odolnost rozhodujících orgánů velice náročné, nepůsobí dobrým dojmem a vyvolává pochybnost o schopnosti takto složeného senátu věc rozhodovat nestraně a bez ohledu na pohlavní sounáležitost.

Vládní dokument "Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen", schváleno usnesením vlády č. 456 ze dne 9. května 2001, obsahuje m.j. následující opatření:

"2. Právní zabezpečení předpokladů rovnosti mužů a žen a zvyšování úrovně právního vědomí 2.1. Průběžně revidovat platné právní předpisy s ohledem na jejich soulad s principem rovného postavení žen a mužů ve společnosti, resp. s odpovídajícími požadavky práva Evropského společenství. V návaznosti na výsledky této revize rušit, měnit nebo doplňovat ty platné právní předpisy, které jsou s tímto principem v rozporu. Při přípravě nových předpisů pak důsledně dbát prosazování shora uvedeného principu.

Odpovídají: členové vlády
Termín: průběžně"

Dáváme proto veřejnému ochránci práv podnět, aby v souladu s ust. § 22 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, doporučil Ministerstvu spravedlnosti, jako ústřednímu orgánu státní správy soudů, aby vydalo nebo změnilo příslušný vnitřní předpis, upravující složení senátů odvolacích a dovolacích soudů tak, aby jejich složení ve věcech péče soudů o nezletilé děti odpovídalo zásadám politické korektnosti a paritního zastoupení žen a mužů.

S pozdravem

Luboš Patera
zmocněnec sdružení


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.