Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

The Custody Revolution

Richard A. Warshak

Richard A. Warshak: New York, Poseidon Press, 1992,272 stran

The Custody Revolution je převratná kniha od předního amerického odborníka na problematiku porozvodové péče o děti. Vychází z rozsáhlých výzkumných šetření a je ukazatelem cest, kterými bychom se měli ubírat v budoucnosti.

Když se rodiče (resp. partneři) rozcházejí, pak nejobtížnější otázkou je, co s dětmi, aby ke ztrátě rodinného zázemí nepřibývaly další újmy. Kniha ukazuje, že mnoho z rozvodových a porozvodových potíží často vyplývá ze způsobů, které se dnes - většinou bohužel - běžně praktikují.

Dr. Warshak analyzuje dosavadní postupy a praxi a dobře rozumí důvodům, proč přetrvávají. Má však nadhled a vidí dál. Ve své knize nabízí spektrum postupů, kterými lze snížit útrapy rozvádějících se či rozvedených rodin. Nabízí nový přístup k rozvodům, přístup, v němž je dána dosud nebývalá priorita autentickým potřebám dětí. Dr. Warshak ukazuje, jak rodiče mohou vytvořit takové rodinné struktury, které dítěti zajistí, že se s ním nikdo „nerozvede". Struktury, které zajistí právo dítěte na oba rodiče.

Dr. Warshak vychází z moderních vědeckých studií a velmi pozorně prozkoumává současné rutinní přístupy při svěřování dětí do výchovy. Zjišťuje, že matky bývají pravidelně přetíženy, při čemž výchovných potencialit otců je využito jen málo nebo vůbec ne. Vztahy dětí k oběma rodičům tím trpí.

Warshakova kniha prokazuje, že větší podíl otců v péči o dítě po rozvodu a také i tzv. společná péče je velmi významným přínosem, zejména pro chlapce. Nepřítomnost otce má zřetelně škodlivý dopad na utváření osobnosti dítěte, zvláště synům chybí identifikační vzor. Kniha dává praktické rady jak udržet oba rodiče zainteresované do dalšího rozvoje dětí. Ukazuje, jak lze měnit porozvodové uspořádání tak, aby bylo v souladu s potřebami a možnostmi dítěte i obou bývalých partnerů.

Kromě praktických rad tato kniha poskytuje perspektivu, jak drama rozvodu může být řešeno civilizovaným způsobem, v rovině osvětlené moudrostí a soucitem s dětmi. Custody Revolution je nepostradatelným čtením pro rodiče, psychology, sociální pracovníky, zákonodárce a každého, komu záleží na dětech ve společnosti, kde se rozvod stal již každodenní realitou.

Dr. Warshak ukazuje, že nejdůležitější věc, co rodiče mohu pro své děti v rozvodové krizi udělat, je přistoupit k ní s odpovědností, moudrostí, citlivosti, prostě s těmi zmobilizovanými lepšími stránkami lidské povahy. Do boje však lze jit také s těmi horšími stránkami a dát prostor pocitům křivdy, nenávisti a mstě, ale pak lze srovnávat porozvodovou situaci s bitevní spoušti, jak tomu je např. v bývalé Jugoslávii. Příklad civilizovaného řešení nacionálních rozporů lze vidět ve Švýcarsku, kde také žijí tři různé národnosti. Co je pro zúčastněné lepší, není těžké poznat. Ale vraťme se k tématu osobní, rodičovské citové disciplíny.

Warshakova kniha The Custody Revolution informuje a radí např. v otázkách:

- jak vypracovat plán, který bude vyhovovat dítěti nejen nyní, ale i v budoucnu — jak zaktivovat pětici ochranných opatření, která neutralizují škodlivé účinky rozvodu na dítě

- proč by se rodiče měli vyhýbat dlouhým a rozhořčeným bojům u soudů — jak dětem říci o porozvodovém uspořádání

- co dělat, když dítě žádá změnu výchovného prostředí

- potíže, které musí překonávat otec, jemuž jsou děti svěřeny do péče

- klady a zápory tzv. společné péče

- mediace a její pozitiva pro vaše ditě

- jak si vybrat meditátora ve věci výchovného prostředí pro vaše dítě

- velmi důležitá úloha prarodičů

- co se stane, když matka přestane pečovat o dítě

- proč je důležité, aby porozvodové uspořádání pro dítě zůstalo flexibilní a mnoho dalších.

Dr. Richard Warshak je přední americký znalec rozvodových situací, který důsledně navrhuje řešení z hlediska zájmu dětí. Touto tématikou se zabývá přes 15 let a výsledky svých studií publikoval v časopisech jako Time, Omni, Psychology Today, The New York Time Magazine, USA Today a v řadě jiných periodik. Žije v Dallasu (Texas) a je profesorem na University of Texas Southwestem Medical Center.

V České republice se ročně rozvádí kolem 30 000 manželství a přibližně stejný počet dětí prochází rozvodovými změnami. O těchto dětech činí na jedné straně svá rozhodnutí jednak rodiče (a nezřídka i prarodiče), ale na druhé i sociální pracovníci, soudci a v některých případech i další aktéři jako znalci (psychologové, psychiatři) nebo učitelé. Tedy dosti široké spektrum, obvykle jen málo poučené.

V dané oblasti se máme z USA co přiučit — rozvodovost tam začala narůstat mnohem dříve než u nás a společnost si hledala a našla s pomocí odborníků i přiměřená opatření. To je jeden důvod pro překlad Warshakovy knihy. Druhý je ten, že u nás žádná publikace tohoto druhu zatím neexistuje.

 

 

UKÁZKY Z KNIHY

I. Poučení z minulosti (str. 33)

1. Spoléhání na stereotypy o mužích, ženách a dětech je nedostatečným východiskem při rozhodování o dalším životě dětí po rozvodu. Skutečné potřeby konkrétního dítěte jsou tak opomíjeny a nevhodné, psychologicky škodlivé, dokonce i nebezpečné a bizarní uspořádání dalšího života dítěte soudy klidně schvalují.

2. Generalizace „řešení" problémů dítěte po rozvodu znamená sice zjednodušení nesnadného rozhodování pro soud, avšak vnucuje rodinným příslušníkům s různými potřebami vždy stejný prostor a stejné předpisy.

3. Naše společnost již dlouho čeká na revoluci v rozhodování o dětech po rozvodu. Tato rozhodování mají vycházet z porozumění porozvodovým situacím. A to nám poskytne jen nezaujatý vědecký průzkum, který si za cíl bude klást, jak různá porozvodová uspořádání na děti vskutku působí.

II. Tatínkové - chcete žádat o svěření dítěte? (str. 98)

Pozitiva:

1. Denní kontakt s vašimi dětmi

2. Vytvoření hlubšího, smysluplného vztahu s dětmi - na rozdíl od povrchnějšího, který by vyplynul z pouhých tradičních setkání

3. Potěšení a uspokojení z toho, co děti dosáhnou, z jejich úspěchů

4. Uspokojení pramenící z poskytování pomoci dětem v jejich stresech a zklamáních

5. Větši vklad v rozhodování o věcech, které ovlivňují život vašich děti

6. Odpadá pocit ztráty vyplývající ze skutečnosti, že by děti žily jinde

7. Posílení sebeúcty a identity jako rodiče

Problémy, stesky, zklamání:

1. Rozpor mezi pracovními povinnostmi a odpovědností spojenou s péčí o děti.

2. Nepříznivé postoje spolupracovníků, nadřízených a společnosti obecně

3. Nutnost dělat mnoho věcí najednou a nedostatek času

4. Málo času na pozorné naslouchání dětem

 5. Nutnost dělat důležitá rozhodnutí ve věci výchovy téměř samostatně

6. Omezený společenský život

7. Stres, stres, stres...

 

III. Zcestné a nepřijatelné důvody žádosti o svěření dítěte do péče (u otců) (str. 90)

1. Zajištění příznivějšího finančního vyrovnání

2. Vyhnutí se alimentačním povinnostem

3. Dítě jako nástroj k udržení manželky v manželství

4. Dítě jako nástroj k častějšímu kontaktu s manželkou po rozvodu

5. Dítě jako nástroj k potrestání manželky

6. Dítě jako důkaz vlastní ceny okolnímu světu

7. Dítě jako prostředek ke zmírnění pocitů viny za rozvod

8. Dítě jako prostředek proti osamělosti

IV. Srovnaní psychologického vývoje děti, žijících po rozvodu buď s matkou nebo s otcem (str. 134)

V rámci celkem devíti výzkumů z posledního desetiletí, zkoumajících rozdíly mezi dětmi vychovávanými po rozvodu bud' matkami nebo otci, bylo vyšetřeno několik tisíc rodin s dětmi ve věku 2 až 20 let. V^zkumy se zaměřily na tato kritéria (uvedena souhrnně):

1. Míra smutku, deprese

2. Míra potíží, tísně (distress)

3. Touha po úplné rodině

4. Síla přání po usmíření rodičů

5. Sebeúcta (self-esteem)

6. Zralost vzhledem k věku

7. Nezávislost

8. Úzkost

9. Poruchy chovám

10. Psychosomatické potíže

11. Vztah dítěte k rodiči, se kterým dítě žije

12. Vztah dítěte k učitelům

13. Vztah dítěte k vrstevníkům

 Závěr: Ani v jednom z uvedených kritérií nebyl zjištěn rozdíl mezi dětmi obou skupin.

 

V. Společná péče o děti po rozvodu: kdy funguje a kdy ne (str. 204)

1 Společná péče je pojem, který naše soudnictví zatím ještě nezná

Společná péče má svá optima, když:

- oba z rodičů jsou přesvědčeni, že ten druhý je pro děti důležitý

- oba z rodičů jsou přesvědčeni, že ten druhý je také dobrý rodič — rodiče žiji blízko sebe

- děti samy takovou společnou péči chtějí

- rodiče mají ke společné péči příznivý postoj

- rodič řádně dodržuje své finanční závazky vůči druhému — rodiče spolu kooperují — rodiče jsou flexibilní

- rodiče mají slušnou úroveň komunikace

- rodiče nezapojuji děti do svých konfliktů

Společná péče většinou selhává, když:

- jeden rodič se o děti nemůže přiměřeně starat

- jeden rodič je zjevně proti takovému uspořádání

- lokality, kde rodiče žijí po rozvodu, jsou od sebe dosti vzdálené

- rodiče mají vůči sobě vysokou míru nepřátelství i přes mediační péči

- rodiče používají děti proti sobě jako rukojmí ve válce


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.