Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K výslechu nezl. dítěte soudem

usnesení Krajského soudu v Plzni sp.zn. 56 Co 108/2002 ze dne 14.8.2002

usnesení Krajského soudu v Plzni sp.zn. 56 Co 108/2002 ze dne 14.8.2002

„Rozsudek soudu prvního stupně se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.“... „Soud prvního stupně se v průběhu řízení dopustil závažného procesního pochybení, jestliže výslech nezletilé M. provedl mimo jednání, aniž otce, respektive jeho zástupce, uvědomil o provádění tohoto důkazu. Výslech dítěte je důkazem, jehož provedení je upraveno ust. § 100 odst. 3 o.s.ř. Zmíněné ustanovení umožňuje soudu provést výslech i bez přítomnosi rodičů, a protože se jedná o důkazní prostředek ve smyslu ust. § 125 o.s.ř., platí pro jeho realizaci ust. § 122 téhož předpisu, podle kterého dokazování provádí soud při jednání. Účastníci pak mají právo vyjádřit se k návrhům na důkazy a ke všem důkazům, které byly provedeny.
Výslech nezletilého dítěte je natolik specifickým důkazem, že zákon (§ 100 odst. 3 o.s.ř.) umožňuje provést výslech bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, v žádném případě však nelze z účasti na provádění tohoto důkazu vyloučit i jiné osoby účastné na řízení, tedy např. zástupce rodiče nebo opatrovníka dítěte. Pokud tedy soud prvního stupně neuvědomil otce dítěte jako účastníka řízení o provádění důkazu výslechem nezletilé M. a neumožnil účast zástupce otce při tomto výslechu, porušil procesní práva otce a potud je odvolání otce důvodným. Z tohoto důvodu odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně podle § 221 odst. 1 o.s.ř. zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení, v němž soud důkaz výslechem nezletilé provede zákonným způsobem, uváží doplnění dokazování dle obsahu odvolání otce a ve věci znovu rozhodne."...


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.