Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Vyjádření Rady vlády ČR pro lidská práva

Vyjádření Rady vlády ČR pro lidská práva

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY


Sekretariát Rady vlády ČR pro lidská práva
110 00 Praha 1
Vladislavova 4
tel.: 02 / 9615 3111
fax: 02 / 2494 6615

V Praze dne 20. září 2002-10-17
Č.J.: 8 420/02 - RLP

Vážený pane Patero,

    Dovolte mi, abych Vás informovala, že petici sdružení Spravedlnost dětem, sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů, týkající se případu nezletilé M. D. projednala Rada vlády ČR pro lidská práva na svém zasedání dne 23. července 2002. Na základě jejího jednomyslného rozhodnutí se budou peticí zabývat Výbor pro práva dítěte a Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen s tím, že do 30. dubna 2003 Radě předloží návrh na možné řešení vedoucí k odstranění stereotypního přístupu soudců a sociálních pracovníků a pracovnic při rozhodování o svěření dítěte do výchovy.

    Vzhledem k tomu, že v souvislosti s koncem funkčního období vlády bylo končeno také funkční období Rady a jejích Výborů, budou se peticí zabývat nově zvolení členové Výborů.

    Na závěr bych Vás chtěla informovat o tom, že stereotyp ve svěřování dítěte matce je kritizován i ve Zprávě o stavu lidských práv za rok 2001, kde je uvedeno, cituji "Dítě je ve většině případů svěřeno do výchovy matce cca v 93% případů, zatímco otci je přiznáno pouze právo na styk s dítětem, často v období jednou za 14 dní. Také vzrůstá počet případů, kdy rodič dítěte, kterému bylo dítě svěřeno do výchovy, znemožňuje druhému rodiči styk s dítětem, nebo naopak, kdy rodič nevrátí dítě rodiči, kterému je dítě svěřeno do výchovy. V takovýchto situacích často příslušné orgány nepostupují operativně a důsledně."

    S pozdravem

Martina Štěpánková
tajemnice Výboru pro práva dítěte
Vážený pan
Luboš Patera
zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem
Bítovská 9/1227
140 00 Praha 4


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.