Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

PODPORA KRIMINALITY MATEK NEZLETILÝCH DĚTÍ STÁTNÍMI ORGÁNY

Spravedlnost dětem

Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů,

Vás zve na cyklus tiskových konferencí na téma

PODPORA KRIMINALITY MATEK NEZLETILÝCH DĚTÍ STÁTNÍMI ORGÁNY

Je veřejným tajemstvím českého tzv. právního státu, že rozvodový systém, resp. rozvodový průmysl, otcům nezletilých dětí systematicky znemožňuje vyznamnější vliv na výchovu vlastních dětí po rozvodu. Více než 90 % dětí je automaticky a šablonovitě svěřováno do výchovy matkám se všemi z toho plynoucími negativními důsledky. Otcové, kteří se s takovým stavem nechtějí spokojit, jsou všemožně poškozováni. Průvodním jevem této rozšiřující se společenské patologie je také tolerování různých kriminálních deliktů matek nezletilých dětí. Na některé takové případy chceme proto upozornit sdělovací prostředky a veřejnost.

První tisková konference je věnována trestnému činu:

NEOPRÁVNĚNÝ ZÁSAH DO PRÁVA K DOMU, BYTU NEBO K NEBYTOVÉMU PROSTORU
PODLE § 249a TRESTNÍHO ZÁKONA

Koná se v úterý 17. 12. v 11.30 hodin v Restauraci Palma, Opatovská 1754, Praha 4.

Pan Ivo K. se spolu s manželkou stal členem bytového družstva. Po nastěhování a třech letech společného soužití manželů K. v bytě v Praze 4 spolu s jejich nezl. dcerou D., nar. 1996, a nezl. dcerou paní K. z předchozího manželství podala paní K. návrh na rozvod. Součástí její rozvodové strategie je snaha (klasicky a s podporou státních orgánů) připravit manžela o dítě, byt a peníze.

V neděli dne 13. 8. 2000 ve večerních hodinách se pan K. vracel s dcerou D. z víkendu na chatě své matky. Do bytu se již nedostal - v zámku trčel klíč a manželka mu přes dveře sdělila, že jej tam již nepustí. Ještě téže noci pan K. vše oznámil na Místním oddělení Policie ČR Jižní město I, Kaplanova 2056, Praha 4. Policie nezakročila a neprovedla ani žádné vyšetřování. Následně paní K. vyměnila u bytu zámek a některé věci panu K. naházela přes plot chaty jeho matky, opět s výroky, že se pan K. již do bytu nedostane.

Pan K. požádal o zásah Úřad městské části Praha 11 - bezvýsledně. Dne 21. 5. 2001 podal pan K. další trestní oznámení. Avšak teprve 8. 3. 2002, tedy po téměř dalším roce, policie paní K. obvinila z trestného činu. Kromě liknavosti policie a toho, že se z vyšetřovacího spisu např. ztratil (byl ukraden?) usvědčující dopis paní K., v němž manželovi otevřeně tvrdí, že jej do bytu nepustí, provází vyšetřování pozoruhodná ochota orgánů /ne/činných v trestním řízení paní K. trestnou činnost dále umožňovat. Veškeré snahy pana K., aby ji orgány policie, státního zastupitelství a soudu přinutily umožnit mu přístup do vlastního bytu, jsou otevřeně ignorovány a vysmívány.

V červenci t.r., tedy po dvou letech (!) bezvýsledného čekání na ochranu svých práv, si pan K. najal zámečníka k otevření bytu. Podařilo se mu v něm vydržet pouze do druhého dne, kdy po jeho odchodu do práce byl zámek opět vyměněn. Zase bez jakékoliv reakce orgánů /ne/činných v trestním řízení.

Podle základního ustanovení § 1 trestního řádu musí trestní řízení působit k upevňování zákonnosti a k předcházení a zamezování trestné činnosti. K zamezení pokračující trestné činnosti obviněné a následně i obžalované paní K. lze využít vzetí do vazby, resp. zcela jistě by postačovala příslušná procedura se zatčením obžalované a jejím předvedením před soudce, kde by po jejím slibu, že svou trestnou činnost již ukončí, mohlo být od vazby upuštěno. Tomuto triviálnímu a účinnému postupu se však příslušné orgány úporně brání a návrhy pana K. jsou otevřeně vysmívány; on i jeho zmocněnec jsou naopak státní policií a státním zastupitelství zastrašováni a vyšetřováni, zda do bytu pana K. v červenci t.r. mohli vůbec vstoupit. Jde tak o podobnou situaci, jako kdyby zadržený a obviněný vykrádač chat při výslechu otevřeně sděloval, že v krádežích bude pokračovat a přesto by mu to bylo stále umožňováno a vyšetřován by byl majitel vykradené chaty, zda do svého obydlí nevstupuje neoprávněně!

V této absurdní situaci je proto jistě jenom nesouvisející náhoda, že obžalovanou obhajuje bývalý místní prokurátor!

Obžalovaná paní K. tak pod ochranou státních orgánů již téměř 2 a půl roku otevřeně pokračuje v páchané trestné činnosti; skutečnost, že je trestně stíháná ji nijak citelně nezasahuje - i kdyby byla odsouzena, půjde jen o popsaný papír a za cenu "jménem republiky" popsaných papírů vyhnat manžela z bytu a získat jej pro sebe to jistě stojí.

Podle Ústavy je Česká republika údajně právním státem založeným na úctě k právům a svobodám člověka a občana a státním moc slouží všem občanům; státní struktury musí tedy sloužit i občanům slušným, nejen samy sobě a zločincům. K veřejnému podání vysvětlení, proč použitím všech dostupných právních prostředků nezamezily a nezamezují obžalované paní K. v páchání pokračující trestné činnosti jsou proto na tiskovou konferenci pozvány tyto orgány:

- por. Mgr. Lukáš Bryx, ze Služby kriminální policie a vyšetřování Praha 4,

- pplk. JUDr. Držmíšková, ze Služby kriminální policie a vyšetřování Praha 4,

- pplk. JUDr. Zdeněk Mračno, ze Služby kriminální policie a vyšetřování Praha 4,

- JUDr. Petr Jeziorek, dozorový státní zástupce z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4,

- JUDr. Jiří Brtník, z Městského státního zastupitelství,

- JUDr. Jana Petráková, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4,

Po tiskové konferenci, přibližně ve 12.30 hodin, se pan K. pokusí v přítomnosti sdělovacích prostředků a za pomoci zámečníka opět dostat do svého nedalekého bytu, kde by rád se svou dcerou strávil Vánoce. Přijďte ho podpořit; pokud zvůli státních struktur budeme tolerovat, zítra stejné bezpráví můžeme zažívat i my!

Témata příštích tiskových konferencí:

- bránění ve styku nezl. dětí s otci - trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 trestního zákona,

- stanovisko Výboru pro lidská práva OSN ve věci L. P. versus český stát a jeho ignorování státními orgány.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.