Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

PROHLÁŠENÍ Medicínské sekce sdružení Spravedlnost dětem ke společensky negativnímu jevu SYNDROM ZAVRŽENÉHO RODIČE

Spravedlnost dětem

V České republice se každoročně setkává s rozvodem nebo rozchodem svých rodičů přibližně 30 až 40 tisíc nezletilých dětí. Množství rodinných rozepří a soudních sporů o výchovu dětí nebo úpravu styku s nimi stoupá a představuje vysokou zátěž nejen pro děti a rodiče, ale také pro celou společnost.

Jedním z průvodních jevů těchto situací je popouzení dítěte jedním z rodičů proti druhému, které často přerůstá až ke vzniku syndromu zavrženého rodiče. Dítě, závislé na rodiči s nímž žije a jím hrubě proti druhému rodiči popouzené a manipulované, si začne vyvíjet vlastní dynamiku postojů, až takového rodiče zavrhne zcela. Čím je dítě závislejší na popouzejícím rodiči, tím silněji se takto projevuje - musí projevovat, aby se rodiči popouzejícímu zavděčilo a neztratilo jeho oporu a lásku. Dítě pak pod masivním tlakem své rodiče a zkušenosti s nimi rozděluje bez ohledu na realitu jen černobíle: jeden je jenom hodný, druhý jen zlý a zavrženíhodný. Dítě zvnitřňuje postoje "hodného" rodiče a mechanicky opakuje jeho obvinění, kterým často ani nerozumí.

Dochází tím ke škodlivé deformaci emocionálního vývoje dítěte, které je programováno k potlačování původně přirozeně pozitivních emocí. Dítě se učí projevovat emoce nenávisti vůči jedné z nejbližších osob bez vážného důvodu a aniž by přitom mělo pocit viny. Dítěti se zabrzdí a deformuje psychosociální vývoj. To vše vede k vážným psychopatologickým poruchám. Dítě ztratí téměř vše, co se zavrženým rodičem souvisí.

Syndrom zavrženého rodiče jako společensky patologický jev není v České republice dostatečně reflektován. Dosavadní - tento jev popírající - strategie státních orgánů i většiny odborné veřejnosti naopak vytváří příznivé podmínky pro jeho další rozšiřování; praxe rozvodového systému rodiče k zapuzovacím praktikám přímo nutí.

Na celkově zhoubné důsledky syndromu zavrženého rodiče proto upozorňujeme a hodláme se jím systematicky zabývat a přinášet poznatky i ze zahraničí.

Rodičům, postiženým popouzením dětí a zavržením z jejich strany, nabízíme pomoc; státním a nestátním odborným pracovištím i odborné veřejnosti nabízíme spolupráci a k této spolupráci je zveme.

Příslušné státní orgány, v jejichž pravomoci jsou zásahy do rodinných vztahů a ochrana zájmů a práv dětí i rodičů, vyzýváme, aby ve své činnosti syndromu zavrženého rodiče věnovaly náležitou pozornost a přijímaly opatření k analýze, předcházení a řešení tohoto závažného společensky negativního jevu. (1)

Vládu České republiky pak výslovně žádáme, aby v souladu s Doporučením Rady Evropy č. R (98) 1 učinila potřebná opatření k zavádění a podpoře rodinné mediace, jako alternativního a v zahraničí osvědčeného způsobu řešení rodinných sporů. (2)

Za Medicínskou sekci sdružení Spravedlnost dětem:

MUDr. Jiří Švarc, MUDr. Eduard Němeček, MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc.(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí může v rámci metodického řízení orgánů sociálně-právní ochrany dětí zajistit systematické proškolování sociálních pracovnic, které vykonávají úlohu tzv. kolizního opatrovníka v soudních řízeních ve věcech péče o nezletilé děti. Dále může zajistit výzkum uvedeného jevu ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Ministerstvo zdravotnictví může syndrom zavrženého rodiče zařadit do problematiky týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte - CAN. Ministerstvo spravedlnosti může zajistit výzkum v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a systematické informování a vzdělávání soudců a státních zástupců.
(2) Text Doporučení Rady Evropy k rodinné mediaci a další související dokumenty lze nalézt na internetových stránkách Asociace mediátorů ČR - www.amcr.cz. Žádná Radou Evropy doporučovaná opatření stát neprovedl a nepřipravuje.

Další dokumenty k syndromu zavrženého rodiče naleznete zde.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.