Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K úpravě styku nezletilého dítěte s rodičem VI

rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 19 Co 250/2002-414 ze dne 16. 10. 2002

"Rozsudek soudu I. stupně se ve výroku o povinnosti matky vydat nezletilou v doprovodu neutrální osoby mění tak, že matka je povinna nezletilou otci vydat a na styk připravit s tím, že první tři styky se uskuteční za přítomnosti matky.
Ve výroku o povinnosti rodičů navázat spolupráci s Centrem rodinné terapie se mění tak, že se rodičům tato povinnost neukládá."

"Napadeným rozsudkem změnil soud I. stupně úpravu styku nezletilé s otcem původně provedenou rozsudkem tamního soudu ze dne 18. 4. 2000 č. j. 14 Nc 1127/99-44 tak, že otec je oprávněn stýkat se s nezletilou S. jedenkrát měsíčně v sobotu od 14.00 do 17.00 hodin s tím, že přesné datum své návštěvy oznámí matce písemně, nejméně 14 dní předem. Dalším výrokem bylo rozhodnuto, že matka je povinna nezletilou otci vydat v doprovodu neutrální matkou pověřené osoby. ... Dále bylo rodičům uloženo navázat spolupráci při realizaci styku otce s dcerou s Centrem rodinné terapie v Praze 5 - Motol, v Úvalu 84. ...

Proti tomuto rozsudku podali včasné odvolání oba rodiče. Otec výslovně napadl pouze výrok, kterým bylo matce uloženo nezletilou vydat otci v doprovodu neutrální matkou pověřené osoby a dále výrok, kterým byli rodiče zavázáni navázat spolupráci při realizaci styku otce s dcerou s Centrem rodinné terapie. Navrhoval, aby napadený rozsudek byl v obou těchto výrocích zrušen. Poukazoval na to, že úprava styku "v doprovodu neutrální matkou pověřené osoby" je nevykonatelná, neboť tato osoba nebyla účastníkem řízení a nemůže být nositelem ani žádných práv a povinností. Tvrdil, že další osoba znamená naopak zdroj dalších konfliktních situací a záminek pro maření pravidelných kontaktů otce s nezletilou. Za nezákonný označil výrok o povinnosti rodičů navázat spolupráci s Centrem rodinné terapie, neboť takové rozhodnutí nemá oporu v zákoně.

Odvolací soud přezkoumal z podnětu podaného odvolání napadený rozsudek a ... dospěl k závěru, že odvolání jsou důvodná.

Pokud jde o napadený výrok, kterým bylo matce uloženo vydat nezletilou otci v doprovodu neutrální osoby, dospěl odvolací soud k závěru, že je na místě tento výrok změnit dle ust. § 220 odst. 1 o. s. ř. a to tak, že matce bylo uloženo nezletilou otci vydat a na styk připravit s tím, že první tři styky se uskuteční za přítomnosti matky. Lze dát za pravdu oběma rodičům, že rozsudkem nelze zavazovat třetí osobu, které by vyplývala povinnost účastnit se styků otce s nezletilou. Samotné označení této osoby jako "neutrální matkou pověřená" je natolik neurčité, že činí tento výrok nevykonatelným. ... U otce nebyly zjištěny žádné důvody, proč by se nemohl samostatně s nezletilou stýkat a nezletilá se vyvíjí mentálně nadprůměrně a jedná se o sociálně adaptované dítě, jak zjišťuje soud I. stupně ze znaleckých posudků .... Ve výroku o povinnosti rodičů navázat spolupráci s Centrem rodinné terapie, byl napadený rozsudek rovněž změněn dle ust. § 220 odst. 1 o. s. ř. tak, že tato povinnost nebyla rodičům uložena, neboť nemá oporu v hmotném právu. ..."


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.