Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Táto, kde jsi?

Blanka Kovaříková, Vlasta, 28. 11. 2001

"Den, kdy se narodila Shelley, byl nejšťastnější v mém životě," říká Holanďan Ringo Harms (30). Nyní se však vzdává naděje, že svou dcer u ještě někdy uvidí.

"Do Čech jsem se přistěhoval 4. srpna 1992 a hned šestnáctého jsem potkal svou budoucí ženu. Mluvila jen česky, a tak jsem ji s pomocí slovníku pozval do kina. Začali jsme spolu žít, a když se nám 8. března 1997 narodila Shellinka, půjčil jsem si od své rodiny peníze a koupili jsme si vlastní byt. Bohužel po dvou šťastných let ech manželka požádala o rozvod, protože si v práci našla přítele," vzpomíná Ringo a listuje v albu fotografií své dcery . "V prosinci 1999, když už se manželka odstěhovala, jsem si natočil na video, jak mi Shelley říká, že mě má ráda. Ale manželka tvrdila, že se mě dcer a bojí." I když podle nařízení soudu má Ringo nárok se s dcerou vídat každý druhý víkend, praxe byla jiná. Když prý zvonil u bytu na adrese, kterou manželka uvedla soudu, nikdo neotvíral. Potom bývalá manželka žádala soud o snížení doby styku. "Já jsem naopak podal návrh na změnu výchovy. Nechtěl jsem o Shelley přijít. Teď však už vím, že by se vše vleklo do nekonečna, protože manželce ještě ani nebyly uloženy pokuty za to, že mi nedovolila se s dcerou vídat," říká rezignovaně Ringo, který s Shelley strávil naposled celý den loni 1 6. dubna. Nyní se chystá vrátit do Holandska a založit novou rodinu. "Než odsud ale odjedu, chci požádat přátele, aby napsali dopis, jak oni viděli můj vztah s Shelley . Jednou, až bude Shelley dospělá, si to přečte a pochopí, že jsem ji měl rád a chtěl jsem být její tát a," uzavírá Ringo. Janu Královou z Pardubic ustanovil "správkyní" korespondence a kromě toho nechal připravit webovou stránku http://move.to/shelley , kde si každý může přečíst celý příběh v angličtině.

Otcové po rozvodu

Ročně se u nás rozvádí 2 7 000 manželství a děti bývají svěřeny do péče jednoho rodiče, který v 96 procentech případů dostatečně neumožňuje styk s druhým rodičem. Jelikož končí většina dětí u matky, je tím, kdo své dítě nemůže vídat, zpravidla otec. Muži se po rozvodu chovají různě. Ti lehkomyslní jsou schopni na dítě téměř zapomenout. Další si myslí, že bývalou manželku vytrestají, když o své dítě nebudou projevovat zájem. Koho trestají ve skutečnosti, je nasnadě. Někteří se smíří s návštěvami, jak jim je vyměří soud, nebo se domluví i na častějším styku. Existuje ale i hodně otců, kteří své dítě chtějí vidět co nejčastěji, a pokud je jim v tom bráněno, žádají o svěření do své péče. Ti se mohou obrátit na sdružení Spravedlnost dětem. " Veřejnost netuší, jaká kalvárie takového otce čeká. Pokud je mu bráněno v kontaktu s dítětem a začne se ho domáhat, rozjede se několikaletý kolotoč, do něhož nasedají sociální pracovnice, psychologové a soudci. Řízení se bohužel velmi dotýká dítěte, u kterého se zjišťuje, jaký má ke komu vztah, píšou se na ně posudky stejně jako na rodiče, a to všechno se předkládá soudu, který nespěchá. Dítě roste, otce už téměř nezná, a on sám rezignuje, protože ho to stojí příliš sil a prostředků," vysvětluje zmocněnec sdružení Luboš Pater a.

Zavržený rodič

Podle Luboše Patery se nevyužívá všech variant, které umožňuje novela zákona o rodině z roku 1 998. Zatímco do té doby byla jedinou možností úpravy poměrů nezletilých dětí po rozvodu výhradní péče matky nebo otce, při níž byl vymezený společný čas dítěte a otce na jeden víkend za čtrnáct dní, nyní je možná i střídavá nebo společná péče. Při střídavé péči se rodiče většinou po měsíci střídají ve výchově. Tato možnost je podmíněna blízkostí bydlišť tak , aby dítě mohlo docházet do jedné školy. Společné výchovy se dá využívat v případech, kdy rodiče bydlí v jednom bytě, dělí se o zabezpečení dítěte a dokážou o ně i společně pečovat. " Těchto možností se využívá minimálně, ale ani tehdy, když soud přesně vymezí styk otce s dítětem, nebývá vyhráno," říká Luboš Patera. Některé matky alespoň znepříjemňují předání dítěte, jiné se snaží na dobu určenou pro návštěvu naplánovat jinou atraktivní činnost, aby dětem bylo líto odejít s otcem. Jsou také matky, které si vymýšlejí u dítěte různé nemoci a z toho důvodu je prostě nevydají. "Když se to stane vícekrát za sebou, vztah mezi otcem a dítětem se naruší natolik , že dochází k jeho zpřetrhání a vzniká syndrom zavrženého rodiče. Dítě, které bylo zpočátku jedním z rodičů popouzeno pro ti druhému, si v této fázi již samo vytváří vlastní negativní postoje k rodiči, kterého nakonec zavrhne. Typické je téměř úplné vymazání minulých společných pěkných zážitků. Zavržený rodič je vnímán jako nebezpečný, zlý a nežádoucí."

Zneužívané děti

Podle Luboše Patery se úřady často schovávají za názory dítěte. "Zneužívá se přitom i Úmluvy o právech dítěte, kde je sice stanoveno, že dítě má právo se svobodně vyjádřit, ale to, co je soudu předkládáno, často není jeho vlastní názor - a už vůbec ne svobodný! Uvedu vám příklad, který se stal v Brně. Matka šestiletého chlapce si našla milence a i se synem se nastěhovala k babičce. Okamžitě začala manželovi zabraňovat ve styku se synem. Když se mu po dvou měsících podařilo s chlapcem mluvit telefonicky, řekl mu: "Bydlím u cizí paní a nelíbí se mi tam." Soudce si však posléze nechal předvolat matku s dítětem a v protokolu bylo zapsáno: "U maminky se mu líbí, chce zde zůstat a s tatínkem se chce stýkat jednu sobotu za měsíc."

I mámy mívají smůlu

Abychom se ale stále nezastávali jen otců. Luboš Pater a vzpomíná na případ, v němž bylo naopak ublíženo matce. "Byla dlouhodobě nemocná, ale jinak milující máma. Manžel, bývalý armádní důstojník , se s ní rozvedl, a když se začalo u soudu rozhodovat o výchově dětí, posudky pro oba rodiče vyznívaly pozitivně. Ale vzhledem k tomu, že byla matka nemocná, kluci byli svěřeni do péče otce. Ten je začal pro ti matce popouzet, až nakonec dosáhl toho, že se k ní začali chovat hrubě. Navíc jí bránil v kontaktu s nimi a na odboru sociální péče narážela na nepochopení. Bylo zřejmé, že otec úřady korumpoval."

Boj o dceru

Dádě je nyní pět let, ale na svůj raný věk už má leccos za sebou. Vyrůst ala v rodině, kde docházelo k častým konfliktům, které vyvrcholily soubojem o dceru. Poté, co ji měl její otec Ivo Karola nějakou dobu u sebe, zažil jeden z nejhorších okamžiků svého života. Podle předběžného opatření soudu mu byla Dáda úředně odňata. Jak takový akt vypadá? "Přišli si pro ni sociální pracovnice za doprovodu policie a prostě si ji odvedli. Pak jsem ji několik měsíců neviděl. Městský soud naštěstí posléze dalším předběžným opatřením upravil můj styk s ní, takže ji nyní mám každých čtrnáct dní o víkendu. Chtěla by ale se mnou zůstat napořád, a tak žádám o její převzetí do své péče," vykládá Ivo Karola v momentě, kdy si byl dceru v pátek vyzvednout. Oba působili velmi šťastně.

* * *

Nepostradatelní muži

 • Muži jsou stejně vnímaví k signálům nepohody kojenců a reagují na ně stejně jako ženy.
 • Dokážou rozpoznat, co dítě potřebuje, a jsou schopni tyto potřeby naplnit.
 • Pevný vztah mezi otcem a dítětem může podporovat vývoj jeho intelektu.
 • Děti, které mají častý kont akt s otcem, prospívají ve škole lépe ve všech předmětech.
 • Děti vychovávané jen matkou mívají problémy s pozdějším osamostatněním.
 • Chlapci vyrůstající bez otce si neosvojí typicky mužské chování, bývají citově nezralí a navenek často agresivní.
 • Dívky z rodin bez otce mají sklon k pocitům nejistoty ve vztazích s muži.

Kde hledat?

 • Novela zákona o rodině č. 91/1 998 - upravuje rozhodování o výchově dětí po rozvodu rodičů
 • Listina základních práv a svobod: "Péče o děti je právem rodičů, děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu."
 • Úmluva o právech dítěte: "Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kont akty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte."
 • Rozvod, otcové a děti - Petra Černá - Eurolex Bohemia, 2001
 • Sdružení Spravedlnost dětem - www.iustin.cz, Bítovská 9/1 227, Praha 4, e-mail: srvts@volny.cz

Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.