Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Ústavní soud vnesl do tzv. názorů nezletilých dětí právo i soudnost a zdravý rozum

Spravedlnost dětem

“Vývody ústavní stížnosti, pokud odkazují právo otce na styk s jeho nezletilými dětmi na okolnosti, zda se nezletilí s otcem stýkat chtějí, jsou založeny na očividně mylném předpokladu,” uvedl Ústavní soud v nedávno zveřejněném rozhodnutí ve věci sp.zn. III. ÚS 125/98 (Rodinné právo, č. 10/1999).

Ústavní soud tak zamítl ústavní stížnost, kterou podali nezletilí stěžovatelé proti rozhodnutí krajského soudu, jenž upravil styk jejich otce s nimi i přes jejich odmítavý postoj. Krajskému soudu nezletilí stěžovatelé vytýkali, že je ve věci nevyslechl a uložil jim za povinnost něco, co jim zákon neukládá, neboť jejich otec sice má právo se s nimi stýkat, avšak údajně jen tehdy, pokud to sami nezletilí chtějí.

Tento “názor” zdá se být čím dál rozšířenější. Nejen, že jej musí nacvičovat a přehrávat děti popouzené proti tátům (případně matkám), obdobně smýšlejí i mnohé sociální úřednice, psychologové a psychiatři i soudci a soudkyně, kteří pak na základě takových nesmyslů dětmi hrubě manipulují a ničí přirozené rodinné vztahy. Proto rozhodnutí Ústavního soudu, v němž bylo nalezeno nejen právo, ale také zdravý rozum, má pro právní jistotu rodičů i dětí zásadní význam :

“Po rozpadu rodiny s nezletilými dětmi nejen etika příbuzenských vztahů, ale i zákon zavazuje děti k povinnosti své rodiče ctít a respektovat (§ 35 zákona o rodině), zatímco rodičovská odpovědnost (za řádnou výchovu dětí) je přikázána oběma rodičům (§ 34 zákona o rodině). Proto také, pokud nejsou zjištěny takové skutečnosti, které by vedly k pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti (§ 44 zákona o rodině), není - ani při plném respektu k právům samotných nezletilých - zákonného, tím méně pak ústavně právního důvodu k tomu, aby rodiči, v jehož přímé péči nezletilé dítě není, byl styk s ním zakázán, resp. nepřiměřeně omezen.”

Že uvedené závěry lze aplikovat přímo v praxi, prokazují např. usnesení a rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Blíže viz Judikatura.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.