Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Soudní spor rodičů o dítě

Česká televize 2, "21", 31. 7. 2002

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Soud v Hradci Králové řešil případ otce, který se domáhal kontaktu se svou dcerou. Verdikt zní - jedna hodina za čtrnáct dní. Pro muže je rozsudek vítězstvím. Soud v Trutnově totiž původně rozhodl, že mu jedna hodina s dcerou musí stačit na celý měsíc.

Vlastimil WEINER, redaktor
--------------------
Martina je na světě dva a půl roku, rodiče nejsou oddáni. Okresní soud kvůli jejich nepřátelským vztahům, které poškozují vývoj dítěte, rozhodl, že otec se může stýkat s dcerou v sociálním zařízení hodinu měsíčně. Sdružení pro ochranu práv dětí, jako zástupce otce, rozsudek napadlo.

Luboš PATERA, Sdružení pro ochranu práv rodičů, Praha
--------------------
Je to pokus vyjádřit občanský názor, vyjádřit znepokojení nad tím, k jaké zvrácenosti může dojít justice tohoto státu v opatrovnických věcech.

Vlastimil WEINER, redaktor
--------------------
Případ vyvolal zájem veřejnosti a soud musel řešit nedostatek míst. Soudkyně Dana Mazáková se pokoušela znesvářené rodiče v zájmu dítěte usmířit a přivést k dohodě, bezvýsledně. Nový rozsudek stanoví, že otec může dceru vídat hodinu za čtrnáct dní po dva měsíce v sociálním zařízení, pak na místě, které určí on.

Richard HAKL, otec dítěte
--------------------
Já se chci dostat k tomu, abych si svou dceru mohl brát jednou za čtrnáct dní na víkend, jako je to asi normální. Mimo to ten rozsudek nestanovil i to, co jsem chtěl, to znamená, vánoční svátek, aspoň abych mohl mít dceru třeba na hodinu doma.

Vlastimil WEINER, redaktor
--------------------
Zástupce matky rozsudek kritizoval, žádal potvrzení původního. Poukázal na zkušenosti matky, podle nich má otec na vývoj dítěte negativní vliv, znalec to potvrdil.

Josef BÍLEK, advokát matky
--------------------
Napsal v tom posudku, že je to maximální míra jednou za měsíc na tu hodinu.

Vlastimil WEINER, redaktor
--------------------
V České republice získají dítě do péče ve dvaadevadesáti procentech sporů matky, u otců to je šest, v některých zemích Evropské unie ale i dvacet procent. Statistika o tom, kolik dětí se stane nechtěnými rukojmími ve sporech rodičů, bohužel neexistuje.

BESEDA

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Michaela Marksová-Tomínová, představitelka feministického hnutí. Dobrý večer.

Michaela MARKSOVÁ-TOMÍNOVÁ, představitelka feministického hnutí
--------------------
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A Daniel Nebeský, předseda Unie otců, dobrý večer.

Daniel NEBESKÝ, předseda Unie otců
--------------------
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Nebeský, odvolací soud umožnil otci, jak jsme viděli v příspěvku, aby se viděl se svou dcerou jednu hodinu za čtrnáct dní, jemu to zatím stačí. Co na to říkáte vy?

Daniel NEBESKÝ, předseda Unie otců
--------------------
Já se domnívám, jako, že by mu to stačit nemělo, protože tento rozsudek i ten rozsudek soudu prvního stupně byl v absolutním rozporu se zákonem, protože aby někomu byla omezena jeho rodičovská práva, a toto je omezení rodičovských práv, tak proto to nezávisí na volné úvaze soudu, ale je nutno prokázat, že on se nějakým způsobem provinil. A to tady rozhodně nebylo, ale je to poznamenáno právě tradicí, jak se v této zemi porušuje zákon v opatrovnictví v těchto kauzách už přibližně čtyřicet let. Prakticky čtyřicet let zákon v této zemi není dodržován a právní praxe je v rozporu se zákonem.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč si myslíte, že soudy ještě v této době diskriminují nebo porušují zákon, že praxe je jiná, než zákon má být?

Daniel NEBESKÝ, předseda Unie otců
--------------------
Je to zvyklost, jako. Já jsem nad tím dneska přemýšlel a bavil jsem se s hodně lidmi i po telefonu a tak dále. Přibližně čtvrtina soudů je poznamenaná tradicí, rozhodují na základě předsudků. Čtvrtina soudců by tam ani neměla být, protože oni na to nemají patřičné vzdělání. Čtvrtina rozhoduje spravedlivě a čtvrtina na základě úplatků. Musím konstatovat, i u českých soudů existuje pravidlo, které říká, že české /nesrozumitelné/ u českého soudu pro Němce stojí třicet tisíc marek, jako pro Čecha třicet tisíc korun. Neříkám, že je to v tomto případě, ale je to v nepořádku.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Doufejme. Paní Tomínová, co říkáte na tyto argumenty? Myslíte si, že je to skutečně tak, že jsou porušována práva otců na úkor právě žen?

Michaela MARKSOVÁ-TOMÍNOVÁ, představitelka feministického hnutí
--------------------
Já bych to takto neformulovala. Tady je jisté, že práva otců porušována jsou a já bych chtěla říci, že to je taková druhá strana mince, protože na jedné straně tady jsou ženy diskriminovány třeba při přijímání do zaměstnání, při postupu do vyšších funkcí, a ten argument je, že vlastně ony jsou především matky a že ta tíha té výchovy spočívá právě na ženách. A tady v těch případech to je úplně stejné stereotypní myšlení, a tady to mají zase ti soudci, kteří prostě mají pocit, že ten otec jaksi je nějakým způsobem méněcenný a že se o to dítě nedokáže postarat. A já si myslím, že oba ty stereotypní pohledy jak na ty ženy, tak na ty muže jsou prostě špatné.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Znáte nějaký případ, že by soud přidělil dítě do péče matky, ačkoli ona o to ani tolik nestála, když, jak říkáte, třeba chtěla budovat kariéru a tak dále, protože na ně je pohlíženo jako na matky?

Michaela MARKSOVÁ-TOMÍNOVÁ, představitelka feministického hnutí
--------------------
Neznám, já neznám příliš mnoho takových soudních případů, ale vím, že samozřejmě v té většině se prostě svěří matkám téměř automaticky, a také jsem s někým o tom mluvila, ten člověk řekl, že pro ty soudce je pohodlné takto rozhodnout, protože mají pocit, že ta matka je vždy jistota, kdežto ten otec, jim se zdá, že si nejsou jisti, že se o to dítě skutečně postará.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A případ, že by matka chtěla do péče dítě, ale nebylo jí to umožněno, víte o tom, že by se to stalo?

Daniel NEBESKÝ, předseda Unie otců
--------------------
Stalo se to v minulosti, vím. Tam, kde byly zákulisní vazby, že například otcem ..., toho otce, který chtěl to dítě, tak byl okresní tajemník strany. Jako byly tam, vždy jsou tam tyto vazby, které skutečně přetrvávají, ale jinak já bych zdůraznil jednu věc, my bychom se na to neměli dívat z hlediska toho, komu je to dítě svěřeno. Ten otec nechce, aby mu dítě bylo svěřeno, on se chce spolupodílet na výchově. A tady je paradox v tom, že vlastně státní aparát, který má dbát na to, aby fungoval zákon, který říká o tom, že oba dva rodiče jsou stejní, jsou si rovni, což je dáno Listinou základních práv a svobod, tak tento zákon nefunguje, a vlastně aparát, který to má dodržovat a který ročně stojí jednu miliardu korun, paradoxně brání tomu, aby byl uskutečňován zákon jako takový.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, podle zákona je možná střídavá péče i společná péče, to znamená, to je asi i to, co vy požadujete?

Daniel NEBESKÝ, předseda Unie otců
--------------------
Nejoptimálnější je, řekněme, ta společná, nebo střídavá péče, ale já se domnívám, že kdyby otcové, kteří se domáhají svých práv, dostali možnost podílet se skutečně na výchově svého dítěte tím, že ho budou mít několikrát do roka na delší dobu, pravidelně na ty víkendy, které jsou stanoveny, to několikrát do roka ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A to se nestává?

Daniel NEBESKÝ, předseda Unie otců
--------------------
... to říkal třeba profesor Matějíček, ... ne, to se nestává. Profesor Matějíček už to razil v osmdesátých letech jako, ale to je věc, která se obešla, která se neudělala a opakem je to víceméně tak, že v den, kdy dítě nemá stanovený, takzvané, já to nenávidím, to slovo, styk s otcem, tak když jde po ulici s maminkou, tak nesmí toho tátu ani pozdravit, jako. To je, tam je to.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pani Tomínová, jaký by byl podle vás ideální model pro soužití rodičů s dětmi, pokud rodiče nechtějí žít nadále spolu?

Michaela MARKSOVÁ-TOMÍNOVÁ, představitelka feministického hnutí
--------------------
Já si myslím, že co nejideálnější je, aby ta péče se co nejvíce blížila padesáti procentům, ale chtěla bych trošku zdůraznit, že ideální je to i v případě, kdy ti rodiče jsou spolu, ale ono to tak také nebývá, protože spousta i těch rodin u nás má ještě pořád tradiční myšlení, a někdy ti otcové, já mám pocit, že se vzpamatují, až když to pochopí u toho rozvodu, že najednou jim někdo vlastně ten styk, který s tím dítětem ..., ale že by se o to měli snažit dříve, a to jak ty ženy, tak ti muži, protože určitě mnohé ženy je také podceňují, že říkají: "No, on se o něj nemůže postarat, vždyť je to jen chlap." To také samozřejmě není pravda. Ale i ti otcové by se určitě také měli snažit před tím rozvodem.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Snaží se?

Daniel NEBESKÝ, předseda Unie otců
--------------------
Já se domnívám, jako, že se snaží, a kdyby se nesnažili, dejme jim možnost, aby v rámci rozvodového řízení se vzpamatovali a uvědomili si, jaká je jejich povinnost.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli to není opravdu tak, že u rozvodu si uvědomí, co ztrácí a pak se najednou začnou snažit. To není váš případ, tedy případ členů Unie otců?

Daniel NEBESKÝ, předseda Unie otců
--------------------
Já se domnívám, že ne, protože drtivá většina těch, kdo se na nás kdy obrátili, tak právě to byli otcové, kteří se starali o děti od narození. Takto, když k nim kdokoliv přišel, tak já jsem vždycky chtěl vědět dvě základní věci, dokdy matka kojila a odkdy otec pomáhal dítě koupat, krmit a tyhle ty věci. V okamžiku, kdy jsem zjistil, že to dělal vlastně od samého začátku, tak jsem věděl, že to je v pořádku. Tam, kde to nebylo, tak i následný vývoj kauzy u soudu, tak potvrdil moji domněnku, že tomu člověku nejde třeba tak úplně o blaho toho dítěte, ale že se chce soudit, ale že to není tam, jako správné. Ale pozná se to podle toho, opravdu, to jsou dvě základní kauzy. Dokdy matka kojí a odkdy se otec začal starat?

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji za rozhovor, na shledanou.

Michaela MARKSOVÁ-TOMÍNOVÁ, představitelka feministického hnutí
--------------------
Na shledanou.

Daniel NEBESKÝ, předseda Unie otců
--------------------
Na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jsme u konce, "21" začne zase zítra v devět večer. Do té doby se mějte hezky, na viděnou.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.