Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Vládní návrh zákona o sociálně právní ochraně dětí útočí na občanské svobody

Spravedlnost dětem

V návrhu zákona, který je projednáván poslaneckou sněmovnou (tisk č. 260 a 261), hodlá vláda prosadit zvýšenou pravomoc okresních úřadů a obcí, jejichž sociální pracovnice by měli mít oprávnění v podstatě kdykoliv na základě vlastního uvážení vstupovat do obydlí rodičů nezletilých dětí a tam bez svolení fotografovat a pořizovat zvukové a obrazové nahrávky, přičemž návrh zákona dostatečně neupravuje povinnost mlčenlivosti a ochranu zjišťovaných údajů a skutečností ze soukromí dotčených osob. Rodičům má ze zákona vyplývat povinnost takové vměšování do soukromí a rodiny strpět. Pokud by odmítli takto “spolupracovat” se státními úředníky, mají být pokutováni v přestupkovém řízení až do výše 20 000,- Kč.

Vláda tak hodlá zasáhnout do základních práv občanů a prolomit ústavně zaručenou nedotknutelnost obydlí, a to pod velice vágní a neurčitou právní úpravou. Dá se proto předpokládat zneužívání uvedené pravomoci k neoprávněnému obtěžování a šikanování nepohodlných osob, jak potvrzují negativní zkušenosti ze zahraničí, kde obdobného “pokroku” bylo již dosaženo. Viz Roztržené domovy a Státní zásahy do rodinného života.

Okresní úřady mají také ukládat rodičům povinnost využít pomoc “odborného poradenského zařízení”, pokud rodiče dítěti takovou pomoc nezajistili, ačkoliv ji dítě podle názoru sociálních úředníků potřebuje a byla jim předtím doporučena. I toto oprávnění, které m.j. znamená omezení rodičovských práv, je porušením Listiny základních práv a svobod, podle níž rodičovská práva mohou být omezena jen rozhodnutím soudu, nikoliv úřadu státní správy. Vzhledem k dosavadní nízké profesionalitě orgánů sociálně-právní ochrany dětí (donedávna tzv. orgánů péče o děti - OPD), bude kromě pozitivního přínosu v jednotlivých případech docházet také zákonitě ke zneužívání takového opr ávnění proti nepohodlným rodičům a k zajišťování klientely pro málo využitá poradenská zařízení mnohdy pochybných kvalit, které okresní úřady a obce zřizují a ze státního rozpočtu dotují. Neposlušní rodiče mají být opět pokutováni v přestupkovém řízení.

Uvedenými pravomocemi nedisponoval ani sociální aparát minulého totalitního režimu ! Nezbývá proto než se ptát, kdo nás ochrání před našimi ochránci a zda se opět nepřipravují podmínky pro zneužívání psychiatrie a příbuzných oborů k manipulaci občany a jejich dětmi !

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které návrh zákona pro vládu připravilo, se na druhou stranu úporně brání tomu, aby zákon obsahoval také příkladmé definice týrání, zanedbávání a zneužívání dětí, ačkoliv tyto termíny návrh zákona používá. Jejich výklad má však být opět pouze na libovůli sociálních úředníků a úřednic. Na ministerstvu zřejmě panuje obava zejména z definice systémového týrání , za které Rada Evropy ve svých dokumentech považuje právě nekvalifikovaný výkon sociální péče. V této souvislosti je vskutku pozoruhodné, že zákon na ochranu zvířat proti týrání definuje 17 druhů jejich týrání. Obdobný způsob právní ochrany jako zvířata si zřejmě podle vlády děti nezaslouží !

Ministerstvo práce a sociálních věcí by také podle návrhu zákona mělo pokutovat fyzické nebo právnické osoby, pokud by bez pověření státních úřadů prováděly některé činnosti uvedené v zákoně jako součást sociálně-právní ochrany dětí. Pokutou 500 000,- Kč (ano, půl miliónu) by tak mohly být likvidovány ty státu nepohodlné občanské subjekty, které by prováděly i takové bohulibé a naprosto neškodné aktivity, jako je např. pořádání přednášek se zaměřením na řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zřizování rekreačních táborů s důrazem na mytí rukou a pravidelné čištění zubů, či vyhledávání a doporučování osob vhodných stát se pěstouny a osvojiteli.

Vágní a pružné paragrafy vládního návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí tak opět potvrzují zesilující trend omezování občanských svobod státním aparátem a jeho vměšování do soukromého a rodinného života občanů.

V souvislosti s přijetím zákona se má zvýšit počet zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí o 27 a u okresních úřadů o 92. Každoroční zvýšené výdaje ze státního rozpočtu mají činit 10 468 000,- Kč pro ministerstvo (v roce 2000 však 13 768 000,- Kč) a 22 600 000,- Kč pro okresní úřady.

Blíže viz také Zákon o sociálně právní ochraně dětí.O svém názoru informujte laskavě své poslance a senátory.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.