Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Děti nesmějí doplácet na rodičovské spory

Václav Vanžura, Haló noviny, 14. 2. 2003

HRADEC KRÁLOVÉ - Seminář, zaměřený k prohlubujícímu se negativnímu jevu, jakým je pěstování nenávisti dětí k jednomu z rodičů při manželské krizi pod názvem Syndrom zavrženého rodiče uspořádalo v Hradci Králové republikové sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů Spravedlnost dětem (SD).

Místo pro tuto akci nevybrali organizátoři náhodně, neboť v Hradeckém kraji v poslední době mělo soudní dohry několik případů porušování práva jedné z rodičovských stran na styk a výchovu dětí. Za účasti zástupkyně ombudsmana Anny Šabatové, pracovníků ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), psychologů, médií i rodičovské veřejnosti, demonstrovali představitelé SD soustavný růst v ČR dosud opomíjeného společensky patologického jevu, jakým je syndrom zavrženého rodiče.

"V ČR se každoročně setkává s rozvodem nebo rozchodem svých rodičů přibližně 30 až 40 tisíc nezletilých dětí. Množství rodinných rozepří a soudních sporů o výchovu dětí nebo úpravu styku s nimi stoupá a představuje vysokou zátěž nejen pro děti a rodiče, ale také pro celou společnost," uvedl v prohlášení medicínské sekce SD Jaroslav Jedlička a pokračoval: "Jedním z průvodních jevů těchto situací je popouzení dítěte jedním z rodičů proti druhému, které často přerůstá až ke vzniku syndromu zavrženého rodiče. Dítě, závislé na rodiči s nímž žije a jím hrubě proti druhému rodiči popouzené a manipulované, si začne vyvíjet vlastní dynamiku postojů, až takového rodiče zavrhne zcela..."

Že se tak děje a že psychicky deformující nenávist dětí je v naprosté většině vyvolávána vůči otcům, dokumentoval na několika soudních kauzách zmocněnec SD Luboš Patera. Na neutěšeném stavu se však výrazně podílejí i příslušné státní orgány, soudy včetně Ústavního soudu, jak ve svém vystoupení dokumentoval další ze zástupců medicínské sekce SD Eduard Němeček. Uvedl mj., že soudy neúměrně protahují rozhodnutí o úpravě styku rodičů s dětmi, navíc soudci považují za prokázaná vyjádření orgánů sociálně-právní ochrany dětí, ačkoliv jde často o mystifikace. "Pracovníci těchto orgánů by měli chodit více do terénu, což většinou nečiní, lépe je pro ně sedět v teple kanceláří," řekl Němeček a poukázal na nízkou kvalifikaci a malé zkušenosti těchto pracovníků. "Často jsou tyto orgány jednostranně zaměřeny proti otcům a jednají s nimi jako s třídním nepřítelem," zdůraznil Němeček, podle něhož odpovědnost nese MPSV, kterému zmiňované orgány podléhají.

Jeho slova podpořil publicista Petr Uhl, který z vlastní zkušenosti označil tyto orgány za "nekompetentní a současně nepostižitelné, často jednající proti zákonům ČR i v rozporu s Úmluvou o ochraně práv dítěte, přijatou OSN". Účastníci semináře se shodli na nutnosti změn příslušné legislativy, ale také na požadavku vůči českému státu, aby přestal ignorovat doporučení Rady Evropy k celé problematice. Pomocnou ruku však zatím může podat zavrhovaným rodičům v oprávněných případech právě sdružení Spravedlnost dětem, na adrese Bítovská 9/1227, 140 00 Praha 4, tel. 603 729 961, e-mail: info@iustin.cz.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.