Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Petice ve věci vedení spisové dokumentace orgány sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Veřejný ochránce práv

3. února 2003

Pracoviště orgánů sociálně-právní ochrany dětí a Ministerstvo práce a sociálních věcí šíří "stanovisko č. 23/2001" a z něho vycházející citace, které obsahují závěry ministerstva o tom, že v rámci nahlížení rodičů do spisové dokumentace jejich dětí nemohou být pořizovány výpisy, kopie, poznámky, zvukové nebo obrazové záznamy. Tento závěr je odůvodněn tak, že se na nahlížení do spisů nevztahuje správní řád; dále pak již jde jen o utilitární tvrzení bez odkazu na konkrétní právní předpis se silou zákona, který by pořizování výpisů, poznámek a pod. upravoval. Stanoviska a vyjádření ministerstva jsou podepisována nejen řadovými pracovníky, ale i ředitelkou odboru sociální politiky Ing. Marií Kudlovou.

Jestliže tedy žádný zákon tuto věc neupravuje, je nutné vycházet z ústavní zásady, že občané mohou činit vše, co zákon nezakazuje a státní orgány naopak mohou činit pouze to, co jim zákon výslovně umožňuje (viz ust. čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy a čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod).

Orgány sociálně-právní ochrany dětí, které za tohoto právního stavu rodičům zakazují pořizovat výpisy, poznámky a pod., překračují svou pravomoc a neoprávněně je omezují na právech. Ministerstvo práce a sociálních věcí pak občany i metodicky vedené orgány uvádí v omyl; absenci zákonného oprávnění nelze nahrazovat jakýmkoliv svévolným "aktualizovaným stanoviskem", tedy přinejlepším podzákonnou vnitřní právní normou, resp. výkladovou pomůckou, která je pro občany naprosto nezávazná.

Ve veřejném zájmu proto žádáme, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí předmětné stanovisko přehodnotilo, vydalo stanovisko opravné, které bude již respektovat citovanou ústavní zásadu, a s tímto stanoviskem výslovně seznámilo všechny orgány sociálně-právní ochrany dětí v rámci jejich metodického řízení.

Veřejného ochránce práv žádáme, aby s přihlédnutím k předchozím podnětům našeho sdružení i podnětům občanů zahájil šetření úrovně a výkonu metodického řízení orgánů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvem práce a sociálních věci, zvláště pak prověřením všech "stanovisek" tohoto ministerstva z hlediska jejich souladu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod.

Luboš Patera
zmocněnec sdružení

Přílohy:
- dopis MPSV Úřadu městské části Praha 13 (nedatován, bez č.j. (?!),
- dopis MPSV ze dne 13. 9. 2002 č.j. 21-34 924/02 Ing. Nenadu Pedovičovi,
- dopis MPSV ze dne 14. 5. 2002 č.j. 21-20 637/02/02 vedoucí oddělení péče o rodinu a děti Úřadu městské části Praha 2,
- dopis Okresního úřadu Sokolov ze dne 23. 10. 2002 zn. KP/S/45/02.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.