Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Skála hrůzy

Skála hrůzy

PAMÁTNÍK "POSELSTVÍ DĚTEM"

Památník nerovného boje rodičů, především otců, proti diskriminaci a nedodržování Listiny základních práv a svobod v České Republice ze strany soudů a orgánů jim nápomocným v jejich konání.

Tento památník je určen všem, kteří jsou lhostejní k praktikám české justice, k lhostejnosti ministerstva spravedlnosti a naprosté nekompetentnosti odborů soc. péče. Především ale všem dětem, pro které soudy nenašly spravedlivé řešení.

Se vstupem do společné Evropy se mnohé z praktik naší justice zajisté odbourají také proto, že nadnárodní orgány budou důslednější v kontrole naší justice, jejíž politická nezávislost se změnila v nedotknutelnost.

Naším cílem je, aby každé dítě, jehož rodič požádá o zápis jména tohoto dítěte na památník, mělo důkaz, že v jejich případě zavržený rodič nevzdal snahu v domáhání se spravedlnosti. Toto se týká i dětí unesených do zahraničí, v Česku narozených, které zde dočasně a ilegálně žijící matky porodily jako české občany. Všechny tyto děti mají právo vědět, jaký osud jim matky připravily. Šířící se syndrom zavrženého rodiče v naší zemi je dalším důvodem k zanechání poselství našim dětem. Děti mají právo znát pravdu a nepochybně si úsudek udělají sami.

Ochota státní moci změnit zásadním způsobem práci soudů, postihovat soudce a především soudkyně, které místo aby soudili, stávají se arogantními obhájci matek, je takřka nulová. Při této netečnosti ze strany státních orgánů se někteří z nás ani nemusí dožít dne, kdy bude obnovena spravedlnost. Nechť po nás zbude alespoň poselství pro naše děti.

Pevně věříme, že slavnostní odhalení památníku navštíví představitelé politické scény a sejdeme se v hojném počtu. Očekáváme, že se v nejbližších dnech dokončí zápisy do kamene na základě Vašich žádostí. Poté rozhodněme o nejvhodnějším termínu slavnostního odhalení památníku "Poselství dětem". Možná by stálo za úvahu, že místo umístění památníku (je známo, ale prozatím je nebudeme zveřejňovat) by se mohlo stát poutním místem pro srazy členů sdružení. Věříme, že naše děti, až dospějí a pochopí, kdo byli viníci, se zde občas zastaví, zamyslí se a nikdy v budoucnu nepřipustí, aby budoucí společnost opakovala praktiky české porevoluční justice.

Pokud chcete, aby jméno vašeho dítěte bylo na památníku uvedeno, napište na info@iustin.cz a ve své žádosti uveďte jméno dítěte, datum jeho narození, a stručně popište vaš případ. Můžete uvést i jména soudců.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.