Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Ministerstvo pohrdá občany, ústavou i ombudsmanem!

Spravedlnost dětem, 20.4.2004

Ministerstvo práce a sociálních věcí metodicky řídí orgány tzv. sociálně-právní ochrany dětí. Jde o sociální pracovnice, nechvalně proslulé v rozvodových záležitostech a sporech rodičů o výchovu nezletilých dětí nebo styk s nimi.

V letech 2001 a 2002 vydalo ministerstvo dvě metodická stanoviska, v nichž ukládá orgánům tzv. sociálně-právní ochrany dětí, aby v žádném případě neumožňovaly rodičům pořizovat si poznámky ze spisů, které o jejich dětech i o nich samotných tyto orgány vedou. Uvedená stanoviska jsou ve svém důsledku namířena především proti otcům nezletilých dětí, kteří se s dětmi nemohou stýkat a požadují, aby jejich "opatrovnice" konaly svou práci pořádně; jde jen o další projev protimužské a protiotcovské patologie státních struktur.

V konkrétních případech pak dochází i k tak absurdním situacím, že plnoprávnému rodiči je znemožňováno napsat si adresu ošetřujícího lékaře svého dítěte, nebo si potřebné údaje hlasitě přečíst do diktafonu.

Podle Ústavy i Listiny základních práv a svobod mohou státní orgány činit pouze to, co jim výslovně povoluje zákon a naopak občané mohou činit vše, co jim zákon nezakazuje. Metodická stanoviska ministerstva jsou v hrubém rozporu s touto ústavní zásadou a ze státního aparátu vyrábějí vrchnost, která si dělá, co se jí zlíbí!

Na základě petice sdružení Spravedlnost dětem zahájil veřejný ochránce práv šetření proti ministerstvu a ve své Zprávě o průběhu šetření i v Závěrečném stanovisku konstatoval, že ministerstvo a orgány tzv. sociálně-právní ochrany dětí jednají v rozporu s právem, s principy demokratického právního státu, jakož i s principy dobré správy. Ombudsman ministerstvu rovněž navrhl zmíněná metodická stanoviska zrušit.

Reakcí ministerstva je však zatvrzelé setrvávání na svých nezákonných postojích a snaha uzákonit si je!

K uvedené věci pořádá sdružení Spravedlnost dětem tiskovou konferenci v úterý 4. května 2004 od 10.00 hodin v Klubu neziskového sektoru v Jelení ulici č. 13 u Pražského hradu, zastávka "Brusnice" tramvají č. 22 a 23 ze stanice Metra "A" - Malostranská.

Tiskové konference se zúčastní pánové Lubomír Choc z Prahy a Miroslav Kapr z Nového Sedla, kteří po Ministerstvu práce a sociálních věcí požadují jeden milión korun náhrady za škodu, která jim byla nesprávným úředním postupem způsobena, když jim příslušné orgány znemožnily pořizovat si poznámky ze spisů jejich dětí.

K veřejnému podání vysvětlení, jaká kárná opatření použil proti odpovědným osobám, které jménem ministerstva vydaly protiústavní metodická stanoviska, a proč ministerstvo nerespektuje veřejného ochránce práv a ústavu, je na tiskovou konferenci pozván ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.