Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Připojte se k druhé vlně žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Spravedlnost dětem

Kdo jsme a co chceme?

Jsme svobodní lidé, plnoprávní občané. Především ale rodiče svých dětí, které nemůžeme vychovávat a ani se s nimi bezproblémově stýkat, neboť české státní orgány nechrání naše práva. Jsme rozhořčeni hrubým porušováním našich práv i práv našich dětí státními strukturami, které neplní své povinnosti stanovené českými právními předpisy, ani bezprostředně závaznými mezinárodními smlouvami o lidských právech; vadí nám nezákonnosti, podvody a lži státních úředníků. V loňském roce jsme podali žaloby proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku a chceme tak dosáhnout nápravy bezpráví, které je na nás i našich dětech dlouhodobě pácháno. Upozornili jsme mezinárodní orgány na systematické porušování základních práv rodičů a jejich dětí českými státními strukturami, na státem řízenou diskriminaci. Chceme tím zastavit společenskou patologii, která se českým státem šíří jako mor, chceme přimět české orgány k respektování lidské přirozenosti rodinných vztahů.

Má to smysl?

Ano! Nemáme co ztratit, můžeme jen získat. K našim žalobám se přidali další rodiče a Evropský soud nás vyrozuměl o přednostním projednání našich věcí. Tím se nám podařilo usměrnit pozornost Evropského soudu pro lidská práva na pokleslé poměry panující v českém tzv. opatrovnickém soudnictví. Můžeme tak donutit české státní struktury, aby svou činnost zlidštily. Můžeme svými žalobami uspět a dát tak příklad ostatním. A také svým dětem zanecháme poselství, že o jejich dobro jsme usilovali a že proti zlu má smysl bojovat!

Můžete se připojit ke druhé vlně žalob?

Ano! Použijte vzor žaloby, vyberte nejvíce vyhovující pasáže v českém jazyce a anglickém překladu a svou žalobu zašlete na adresu Evropského soudu pro lidská práva. Všechny vzory naleznete v jejich plném znění a překladech zde.

Luboš Patera, Ing. Nenad Pedovič, Lubomír Choc, Ing. Jiří Fiala

15. července 2004

Tisková konference sdružení Spravedlnost dětem k vyhlášení druhé vlny žalob ke Štrasburskému soudu se koná v úterý dne 3. srpna 2004 od 10.00 hodin v Brně, v restauraci Bohéma v Janáčkově divadle, Rooseveltova 1/7.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.