Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Braňme se domácímu násilí!

Od 1. června platí nové ustanovení trestního zákona o trestném činu domácího násilí. Zákonodárce nově upravil § 215a trestního zákona takto:

§ 215a
Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě
(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společně obývaném bytě nebo domě, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo na více osobách, nebo
b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.

Dlouhodobé úsilí některých subjektů, podpořené mnohamiliónovými reklamními kampaněmi vyrábějícími oběti domácího násilí téměř z každé ženy, bylo tedy završeno změnou zákona. Nutno dodat, že radikální část ochránkyň "trpících" žen se s tímto stavem nespokojuje a požaduje další "osvědčená" právní opatření, např. pravomoc policie okamžitě vykazovat násilníka, resp. spíše násilníka domnělého, který byl takto označen, z jeho bytu či domu. Při bližším pohledu na víceletou aktivitu některých takových aktivistek je zřejmé, že počet jimi vykazovaných obětí utěšeně narůstá v přímé úměře miliónovým státním dotacím na propagaci jejich byznysu. Počty doma týraných žen, které uvádějí jejich "výzkumy", se blíží snad již 80 procentům. Znamená to tedy, že až čtyři ženy z pěti by měly být svými manželi a milenci permanentně bity, znásilňovány a psychicky deptány. Jistě takové také jsou, avšak propagátorky domácího násilí zjevně neznají míru. Postůjme jen chvíli na ulici a dívejme se: První žena týraná (ještě) není, avšak již druhá by měla být samá modřina, třetí zrovna znásilněná, čtvrtá se zlomenými údy a pátá psychicky narušená. A v další pětici procházejících žen to samé. Realita je ovšem někde jinde a domácí násilí je často pácháno právě ženami a právě na bezbranných dětech. Nebojme se tedy reklamních kampaní zvrhávajících se v protimužské štvanice a podávejme trestní oznámení tam, kde se dějí skutečné útoky proti nám i našim dětem.

Vzory trestního oznámení na domácí násilí


1. varianta:

Policie ČR
Obvodní oddělení ………….
……………………………..

datum

Věc: podnět k zahájení trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě

V současnosti jsem v rozvodovém řízení se svou manželkou …………….., bytem ……….. Návrh na rozvod podala manželka, neboť si našla milence. Žijeme spolu na uvedené adrese v družstevním bytě, který jsme získali za trvání manželství. Tento byt chce manželka získat do svého výlučného užívání, protože mi otevřeně vyhrožuje, že až při rozvodu dostane do výchovy naše dvě nezletilé děti, Terezu, nar. …., a Jana, nar. …….., budu muset "odtáhnout" (jde o její výrazy). S tímto svým postojem se netají ani před našimi dětmi. Neustále vyvolává scény, vulgárně mne před dětmi napadá a sprostě mi nadává. V záchvatech vzteku, které mívá přibližně dvakrát týdně, mne napadá i fyzicky - strká do mne, hází na mne nádobí a nebo mne chce uhodit dveřmi; zjevně mne tak provokuje, aby vyvolala rvačku a mne mohla označit za násilníka. Opět před našimi dětmi. Děti výstupy manželky snášejí velmi těžko a bojí se jí. Já jí marně vysvětluji, že děti potřebují mít doma klid a že prožívané napětí se odráží i na jejich zhoršeném školním prospěchu. Některé scény, které manželka vyvolává, dokládám zvukovým záznamem.

Podle ust. § 215a trestního zákona spáchá trestný čin kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společně obývaném bytě nebo domě.

Na základě uvedených skutečností proto podávám podnět k zahájení trestního řízení proti své manželce …………………, bytem …………….., pro podezření ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a trestního zákona.

O vyrozumění o provedených opatřeních žádám v zákonné lhůtě do jednoho měsíce.

jméno, podpis
adresa oznamovatele


2. varianta

Policie ČR
Obvodní oddělení ………….
……………………………..

datum

Věc: podnět k zahájení trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě

Po rozvodu mého manželství s ………………., bytem ……………, byl svěřen náš nezl. syn ……………., nar. ……………., do její výchovy. Mně byl soudem upraven se synem styk tak, že jsem oprávněn se s ním stýkat vždy v sudém týdnu v roce od soboty 9.00 hodin do neděle 18.00 hodin s tím, že mi jej má jeho matka předat před vchodem do domu, kde spolu žijí. Já se na uvedené místo pravidelně v určenou dobu dostavuji, avšak syna mi jeho matka nepředává. Pouze jej vyvede na práh domovních dveří a zde mne zasype vulgárními nadávkami. Synovi pak poručí, aby mi řekl, že se mnou nikam nechce jít. Potom odejdou do chodby domu a zabouchnou za sebou dveře. Popsanou situaci dokládám zvukovým záznamem.

Při našich setkáních mi syn sice odříkává, co po něm chce jeho matka, avšak je vidět, že to činí pod nátlakem a ze strachu z ní. K tomu, aby se mnou nechtěl trávit víkendy, nemá syn žádný jiný důvod. Spolu nám bylo vždy dobře a v době před rozvodem jsme spolu jezdili na výlety, sportovali, věnovali jsme se leteckému modelářství a podobně. Tyto naše společné aktivity dokládám fotografiemi. Také soudní znalec v posudku pro soudní řízení o úpravu výchovy našeho syna konstatoval, syn má ke mně dobrý vztah, že jej ale matka proti mně popouzí, s tím však možná přestane, když jej dostane do výchovy.

Podle ust. § 215a trestního zákona spáchá trestný čin kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společně obývaném bytě nebo domě.

Na základě uvedených skutečností proto podávám podnět k zahájení trestního řízení proti své bývalé manželce …………………, bytem …………….., pro podezření ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a trestního zákona.

O vyrozumění o provedených opatřeních žádám v zákonné lhůtě do jednoho měsíce.

jméno, podpis
adresa oznamovatele


3. varianta

Policie ČR
Obvodní oddělení ………….
……………………………..

datum

Věc: podnět k zahájení trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě

Po rozvodu mého manželství s ………………., bytem ……………, byla svěřena naše nezl. dcera ……………., nar. ……………., do její výchovy. Mně byl soudem upraven s dcerou styk tak, že jsem oprávněn se s ní stýkat vždy v sudém týdnu v roce od pátku 16.00 hodin do neděle 18.00 hodin a také v době prázdnin. Dceru mi matka až na výjimky předává a já s ní jezdím na výlety, chodíme do divadla, plaveckého bazénu a podobně. Navštěvujeme také mé rodiče, k nimž má dcera rovněž silný citový vztah. Tyto naše společné chvíle dokládám fotografiemi.

Asi před třemi měsíci začala být dcera značně nejistá, když jsem ji vezl zpět matce. Nechtěl jsem jí trápit otázkami, tak jsem vše jen pozoroval. Ona se ovšem potom svěřila mé matce, ………………., bytem …………………, a následně i mně s tím, že vždy, když se ode mne vrátí, tak jí matka podrobuje nepříjemnému a dlouhému výslechu, co vše se mnou dělala, kdo u nás ještě byl, kolik mám peněz a podobně. Neustále jí také mou osobu očerňuje, říká, že jsem padouch a zločinec, který jí nemá vůbec rád, a že se s ní stýkám jen proto, abych její matce ublížil. Obdobné scény jsem zažíval i já v době našeho manželství. Pokud dcera matce vysvětluje, že to tak není, tak na ní křičí, zamyká jí do jejího pokoje a třeba i týden jí dává domácí vězení a přitom na ní vůbec nemluví. Dcera je ze všeho nešťastná a zhoršila se i ve škole.

Podle ust. § 215a trestního zákona spáchá trestný čin kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společně obývaném bytě nebo domě.

Na základě uvedených skutečností proto podávám podnět k zahájení trestního řízení proti své bývalé manželce …………………, bytem …………….., pro podezření ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a trestního zákona.

O vyrozumění o provedených opatřeních žádám v zákonné lhůtě do jednoho měsíce.

jméno, podpis
adresa oznamovatele


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.