Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Čeští muži nežeňte se!

Spravedlnost dětem

"A ukazuje se, že není pravdou, že vraždícím agresorem a největším nebezpečím pro malé děti v rodině je - jak se veřejně presentuje a jak to většina společnosti přijímá - muž. Vědecká pravda a statistika nás poučuje, že je tomu právě naopak. Ženy zabíjejí lidská mláďata 2,5krát častěji než muži. Slyšíte dobře, dítě v rodině je ohroženo na životě dvaapůlkrát více od ženy než od muže. Co na to propagátorky a propagátoři zákona a domácím násilí, který se ženou jako agresorem prakticky nepočítá?"
z knihy Proč se lidé zabíjejí, prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., nakladatelství Triton

Petice k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, sněmovní tisk č. 828/0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=828&CT1=0

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
na vědomí: sdělovací prostředky

V Praze dne 3. února 2005

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

přijměte laskavě několik poznámek k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, který projednáváte jako sněmovní tisk č. 828.

Navrhovaná právní opatření jsou dle našeho názoru nepřiměřená. Nepopíráme, že přestupky a trestné činy v rodinných vztazích existují, avšak stávající prostředky k jejich řešení jsou dostatečné. Problém spočívá nikoliv v absenci účinných právních nástrojů ochrany obětí, ale v jejich nedostatečném využívání, což ostatně potvrzují i předkladatelé. Je proto pozoruhodné, že sami předkladatelé v důvodové zprávě poukazují na selhávání lidského faktoru v řadách policie, která by měla proti (skutečným) kriminálním deliktům zasahovat účinněji, přitom však současně chtějí lidsky selhávajícím policistům přidat zásadní pravomoc zbavit člověka (zjevně jimi myšleno jen muže) bez důkazů jednoho ze základních lidských práv na nerušené bydlení! Nedávnou kausu tvrzeného podplácení jistého poslance vyšetřují elitní policejní týmy dlouhé měsíce, aniž by cokoliv dokázaly - v otázce vykázání z bytu však navrhovatelé spoléhají na bleskovou jasnozřivou genialitu řadových "lidsky selhávajících", avšak feministickými spolky vyškolených policistů a komisařek intervenčních center. Jde skutečně jen o účelovou naivitu?!

Předložená právní úprava povede ke kriminalizaci manželských hádek a zneužívání represivních právních prostředků v rozvodových sporech. Dramatickými popisy domácích scén jsou plněny rozvodové návrhy manželek (většinu návrhů na rozvod podávají ženy) a každý advokát jich má v zásobě nepřeberné množství. Jde o běžný rozvodový folklór, který ani soudy neberou vážně, natož aby státní policie a státní zastupitelství taková křivá udání trestně stíhala. Jiná situace ovšem nastane po navržené novele příslušných zákonných ustanovení. I předkladatelé uvažují o masivních "proškolovacích" akcích, jejichž výsledkem má být systém závazných metodických pokynů, kterými budou "nezávislé" orgány činné v trestním řízení vedeni k potírání "domácího násilí". A protože skutečných případů takového násilí je minimum, nutnost příslušných struktur vykazovat činnost a zaplňovat statistiky (předkladatelé již nyní chválí "motivaci policie vyšroubovat své stávající možnosti na maximum"! - str. 16), povede ke svévolné kriminalizaci nevinných osob. Již dnes jsou běžnou rozvodovou strategií manželek křivá obvinění manželů z pohlavního zneužívání vlastních dětí - "preventivním" prostředkem je pak okamžité vzetí do vazby domnělého pachatele, kterému se po prokázání neviny nikdo ani neomluví. Stejnou presumpci viny hodlají uzákonit předkladatelé, navíc v mnohem širším měřítku!

Navrhovaná kriminalizace partnerských vztahů je zároveň skvělou příležitostí k ekonomickému profitu mnoha zainteresovaných subjektů. V tomto směru jde ostatně o úspěšné zúročení mnohamiliónových reklamních kampaní dosavadních. Další stamilióny korun budou daňové poplatníky stát tzv. intervenční centra, zcela jistě názorově i personálně ovládaná současnými profesionálními bojovnicemi za domácí násilí. Z úvah předkladatelů je navíc zřejmé, že uvažovaná "právní pomoc" intervenčních center bude realizována i komerčními službami najatých advokátů, vděčných za stálý přísun klientely. V neposlední řadě se uleví správcům veřejného bytového fondu na úkor mužských vlastníků soukromých nemovitostí, kteří o své majetky přijdou jen na základě označení partnerského soužití "nesnesitelným" (navrhovaná novela § 702 občanského zákoníku! - str. 8). Již dnes fungují různé azylové domy i jako soukromé realitní kanceláře s obecními byty, které jsou přednostně přidělovány nejvíce křičícím údajným obětem, jako kompenzace jejich dočasného azylového nepohodlí.

Paní poslankyně, podle navrhovatelů je údajně 38 procent žen obětí domácího násilí, čtyři z každé Vaší desítky, tedy téměř polovina. Je tento počet ztýraných žen i mezi poslankyněmi a administrativními pracovnicemi v Poslanecké sněmovně? Jsou v tomto množstí týrány redaktorky sdělovacích prostředků, učitelky ve školách, úřednice v úřadech, lékařky a sestry v nemocnicích, prodavačky a zákaznice v obchodech, návštěvnice divadel, cukráren a kaváren a další ženy všude kolem nás? Kde jsou?! Nebo i Vy cítíte, jak jsou tyto údaje nevěrohodné a vykazovaná procenta údajně ztýraných žen jsou spíše přímo úměrná výši finančních z drojů některých ženských spolků? Stejné reklamní kampaně se vedly proti sexuálnímu harašení a i tento uměle nafouknutý problém splaskl a žádné skutečné oběti harašení "v cílových skupinách nevygeneroval".

Páni poslanci, mnozí z Vás jste rozvedeni, často na návrh bývalé manželky. Vzpomeňte si laskavě, v kolika situacích Vašeho rozvodu by bylo možné zneužít křivého obvinění z domácího násilí a přemýšlejte, zda byste byli schopni prokázat svou nevinu a jaké důsledky by Vaše vyhnání z vlastního bytu nebo domu s následnými dalšími represivními opatřeními mělo pro Váš další život. Zvažujte důkladně, zda svými dobrými úmysly nedláždíte pověstnou cestu do pekel a nedáváte také volný prostor další eskalaci rozvodových patologií, které se českým tzv. právním státem šíří jako mor. Opravdu chcete tuto perspektivu připravit i pro své kamarády, známé, příbuzné? Schvalujete kriminalizaci rozvodů i pro své vlastní syny?!

Děti se nerodí i z toho důvodu, že stále méně mužů je po hrůzných zkušenostech prvního rozvodu ochotno nechat se připravovat o další děti a majetek nezodpovědnými a protiotcovsky zaměřenými soudy! Na každé dítě po rozvodu se navěšují kdejací pochybní "odborníci", jen aby z jeho tíživé rodinné situace vytřískali finanční profit; teď se k nim přidají ještě intervenční komisařky přes domácí násilí. Českým mužům proto doporučujeme: Nežeňte se! Až se oženíte, zplodíte děti a pro ně a svou manželku vystavíte dům nebo pořídíte a zařídíte byt, začnete manželce vadit v rozletu. Vaše soužití označí za nesnesitelné a Vás obviní z domácího násilí, případně z pohlavního zneužívání dětí. V rámci presumpce viny tím o dům či byt automaticky přijdete (hypotéky samozřejmě budete splácet dále) a vztah se svými dětmi budete moci naplňovat pouze tím, že jejich matce budete muset posílat peníze. Další peníze, které vyděláte, budete muset investovat do advokátů, kteří Vás budou bránit proti advokátům své rozvádějící se manželky, najatým státními intervenčními centry na to, aby Vás vyhnali na ulici a zbavili veškerého majetku.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, ve veřejném zájmu Vás žádáme, abyste předloženým novelám některých zákonů k domácímu násilí věnovali zvýšenou pozornost, posuzovali je především zdravým rozumem a nepřipustili narušování právních jistot občanů.

V dalších právních otázkách, které sněmovní tisk č. 828 nastoluje, si dovolujeme odkázat Vás na podrobný právní rozbor Sdružení nájemníků Prahy 1, komunálního politického hnutí, který Vám byl předložen v dřívější době.

Luboš Patera
zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.