Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Soudce Jirsa klame

otevřený dopis ministrovi spravedlnosti

Vážený pan
JUDr. Pavel Němec
ministr spravedlnosti

na vědomí: sdělovací prostředky

30. ledna 2005

Vážený pane ministře,

prezident spolku českých soudců Jaromír Jirsa veřejně obhajuje dosavadní přístup soudů péče o nezletilé při rozhodování o výchově dětí při rozvodu a rozchodu rodičů nepodloženými a nepravdivými tvrzeními, že údajně devadesát procent mužů chce mít zcela dobrovolně po rozvodu děti z krku a vyhovuje jim úprava styku jen o víkendu jednou za čtrnáct dnů (např. Mladý svět č. 51/2004, Právo 22. 1. 2005). Tyto výroky se nás silně dotýkají, neboť jsme otcové, kteří chtějí děti do své nebo střídavé výchovy, popřípadě chceme soudní úpravu styku s nimi v takovém rozsahu, abychom je mohli vychovávat. Nechceme být jen návštěvníky. Chceme o své děti pečovat a chceme plnit všechny povinnosti s tím spojené. Není nám to však umožňováno a příslušné soudy nám k tomu svými rozhodnutími neposkytují příležitost a nechrání práva našich dětí i nás samotných; soudy naše vztahy s vlastními dětmi dokonce i likvidují. Proto veřejné výroky soudce Jaromíra Jirsy považujeme za urážlivé a k nám občanům pohrdavé.

Na Fakultě humanitních studií University Karlovy nedávno úspěšně obhájila svou bakalářskou práci slečna M. K. Zabývala se v ní pohledy otců na rozvody a porozvodovou péči o děti. Na svou bakalářskou práci navázala ještě analýzou návrhu otců na svěření dětí do výchovy, v níž zpracovala anketní šetření u Obvodního soudu pro Prahu 4. Oslovení otcové - účastníci soudních řízení o výchovu nezletilých dětí - byli tázáni, z da podávali návrh na svěření dětí do své výhradní výchovy nebo do výchovy střídavé, nebo zda o to neusilovali a z jakého důvodu. Výsledky analýzy jsou jednoznačné: 43,3 procenta oslovených otců navrhovalo svěření dětí do své nebo střídavé výchovy a ve svém návrhu setrvalo v průběhu celého řízení. Další 3,3 procenta otců svěření dětí do své výchovy původně navrhovalo, později však svůj návrh vzalo zpět. Jen 53,3 procenta otců o svěření dětí do své výchovy neusilovalo a z tohoto počtu jen 27,3 procenta pro nezájem o výchovu. Zbývající otcové, kteří návrh na svěření dětí do své výchovy nepodali, ve skutečnosti zájem o výchovu měli, avšak předem se jí vzdali zejména proto, že si byli vědomi nejistoty výsledku a naopak jistoty utrpení svého i svých dětí, pokud by se zaběhlému a otce diskriminujícímu systému protivili. Analýzu přikládáme.

Jak to tedy často bývá, všechno je jinak: Většina českých tátů o porozvodovou výchovu svých dětí stojí! Při troše soudnosti tento pravý stav opatrovnických věcí mohou vnímat i soudci a soudkyně a mohou soudit podle skutečných kvalit rodičů, nikoliv jen podle odlidštěných šablon. Jejich prezident Jirsa by proto měl přestat veřejně klamat a českým tátům se raději veřejně omluvit. Žádáme Vás proto, pane ministře spravedlnosti, abyste posoudil, zda soudní prezident svými výroky nenarušuje důstojnost soudcovské funkce a neohrožuje důvěru občanů v soudnictví, již tak velice nízkou.

Žádáme také o odpověď.

Luboš Patera, Ing. Robert Šimarek, Ing. Michael Špíl, Mgr. Zbyněk Šimůnek, Ing. Nenad Pedovič, Vladimír Hruška, Jaroslav Jedlička, Miroslav Kapr, Ing. Jiří Krám, Karel Hájek, Ing. Ivan Khol, Ing. Jindřich Relich, Ing. Jan Borský, Lubomír Choc, Ing. Václav Pekař, Ing. Vladimír Maršálek, Petr Kotan, Petr Kroupa, Jan Havelka, Milan Zákrejs, Aleš Kmetík, Ing. Jiří Fiala, Ing. Petr Masný

Signatáři otevřeného dopisu v ČT při natáčení pořadu Za zdí, 30. 1. 2005

Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.