Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Novinky


20. 4. 2018

Česká televize uvede film Střídavka po deseti letech na ČT 2 ve středu 13. 6. 2018 ve 14.50 hodin a reprízy dopoledne v pátek 15. 6. a v pondělí 18. 6.


1. 11. 2017

Film Střídavka po deseti letech po Slovenské televizi zakoupila i Česká televize.

A padl další mýtus: Švédští vědci z Univerzity v Uppsale v nové studii zahrnující 3656 dětí zjistili, že tří až pěti leté děti ve střídavé péči mají méně problémů s chováním a méně psychologických symptomů, než děti žijící většinou nebo výlučně s jedním rodičem. Výzkum ukázal, že i pro děti předškolního věku je přínosem péče obou rodičů, i když při tom dítě střídá prostředí. Uvádí to tisková zpráva slovensko - české spoločnosti Striedavá starostlivosť o deti


9. 10. 2017

Film Střídavka po deseti letech, který premiérově uvedl Festival rozvodových filmů, můžete aktuálně shlédnout i ve Slovenské televizi - 11. 10. ve 21.00 hod. a 12. 10. ve 13.20 hod. na STV 2. Živě je vysílání STV 2 na internetu zde: http://livestreaming.cz/zive-vysielanie-stv-2-online-prenosy-na-internete/.


7. 6. 2017

Seznamte se s příběhem zavrženého táty, zavržené mámy a se zpovědí zavrhujícího dítěte v ukázkách z filmů Festivalu rozvodových filmů. Tamtéž naleznete i úplné znění rozsudku o trestném činu týrání svěřené osoby popouzením dítěte.


18. 4. 2017

"Posoudit právní stránku věci a vyslovit určující závěry je povinen vždy soud a není oprávněn přenášet tuto činnost na jinou osobu, a to ani na znalce a v případech, kdy esenciální roli pro rozhodnutí hraje posouzení skutečností, k nimž je třeba jeho odborných znalostí", tvrdí Ústavní soudu v nálezu sp. zn. IV. ÚS 3470/15, i to, že znalce je třeba před soudem vždy zásadně vyslechnout.


6. 3. 2017

Navzdory popíračům syndromu zavrženého rodiče mohou i české soudy popouzení dítěte odsoudit jako trestný čin: Muž dostal podmínku za štvaní dítěte proti matce.


20. 2. 2017

Další inspirativní rozumné názory na výchovu dětí: Otcové a dcery: Nejdůležitější je pro dívku pocit sebejistoty a ochrany a Děti a výchova: Liberální zacházení může dopadnout katastroficky.


9. 2. 2017

Nestihli jste Festival rozvodových filmů a chtěli byste některé filmy získat? Chcete získat inspiraci pro řešení syndromu zavrženého rodiče? Je to jednoduché. Přispějte na další takovéto aktivity.


3. 2. 2017

Je vaše dítě manipulováno a právě proto podrobováno výslechům u soudů nebo na "péči o děti"? Zneužívání jeho "vlastního názoru" se můžete bránit i studií Úskalí zjišťování názoru nezletilého dítěte v řízení před soudem. Jeho autor JUDr. Jakub Kavalír, soudce Okresního soudu v Hradci Králové, mimo jiné tvrdí: "Je také třeba dát jasně najevo, že o porozvodovém uspořádán rozhodnou rodiče nebo soudce, nikdy ne děti. Je třeba důrazně odmítnout tedy tezi: „Dítěti je 10 (12, 14) let, může si tedy o tom, s kým chce nadále žít, rozhodnout samo.“ Naše zákony sice dítěti sice umožňují, aby se ve věci svobodně vyjádřilo, avšak nikde mu neslibují, že se úřady (soudy) jeho přáním budou řídit."


11. 10. 2016

Přijďte na Festival rozvodových filmů.

Zdá se, že v Kanceláři veřejné ochránkyně práv si zdravý rozum zachovává jen její zástupce Stanislav Křeček: Rodexit - (název jsem volil podle aktuální situace: exitů je kolem nás dost.).


6. 8. 2016

Do diskuse o syndromu zavrženého rodiče i polemiky s jeho popírači vstoupil PhDr. Jozef Tinka, PhD.: Úvod ku konceptu detskej duše a náčrt riešenia tejto sociálnej pandémie.

A daňová expertka chce změnit systém výživného. Současné zákony podle ní diskriminují děti z druhých manželství: Alimenty diskriminují moje děti.


1. 7. 2016

"Dneska jsme tak daleko, že ženy své muže neuznávají. Proto tolik rozvodů a svobodných matek. Výsledek? Děti žijí ve smutku a zmatku, osm z deseti chlapců trpí hyperaktivitou. Chybí jim táta jako vzor. Nahrává tomu i společenské klima. Vždyť posledních dvacet let ženám všichni radili, jak žít bez chlapa, protože on je přece blokuje a nemohou se vedle něj rozvíjet." - prosté a jednoduché vysvětlení známé pediatričky Jiřiny Prekopové. Je však rozvodový průmysl schopen mu porozumět?

Křivé obvinění z týrání vlastního dítěte se vždy vyplatit nemusí


19. 4. 2016

V případě, kdy obecné soudy rozhodují o úpravě styku, nutno vycházet z toho, že právem obou rodičů je v zásadě stejnou měrou o dítě pečovat a podílet se na jeho výchově, s čímž koresponduje i právo samotného dítěte na péči obou rodičů, a tudíž je-li rozhodnutím soudu svěřeno do péče jednoho z rodičů, pak by tomuto dítěti mělo být umožněno stýkat se s druhým rodičem v takové míře, aby byl postulát rovné rodičovské péče co nejvíce naplněn. Takové uspořádání je zpravidla vždy v "nejlepším zájmu dítěte", tvrdí Ústavní soud v nálezu sp. zn. III. ÚS 2298/15.


14. 4. 2016

Seznamte se: Slečna Viktorie. Ano, je to ta karatistka Viky z filmu "Střídavka". Fotoreportáž z natáčení "Střídavky" po deseti letech.


11. 4. 2016

Spor o alimenty je trik na odlákání pozornosti od podstaty problému, tvrdí o rozvodovém průmyslu Jan Mařenka. A jak kruté je prozření otcovraha, ví Martin Odložil. Také v tomto případě to začalo "jen" soudem tolerovaným popouzením dětí proti tátovi…


24. 2. 2016

Nelze tolerovat, aby rodič a potažmo nezletilé děti byly soudem podporovány ve svévolném porušování jeho vykonatelného rozhodnutí a je zcela nepřípustné, aby toto rozhodnutí nerespektoval sám soud a svým postojem jeho význam degradoval, tvrdí Krajský soud v Ostravě k výkonu rozhodnutí. Naleznete v Judikatuře.


9. 2. 2016

Syndrom zavrženého rodiče v úspěšně obhájené bakalářské práci.


13. 1. 2016

Nejlepší zájem dítěte nelze zúžit jen na stránku jeho materiálního zajištění, ale je třeba jej vnímat jako výsledek poměřování materiálních a nemateriálních hodnot. Při tomto poměřování nelze odhlížet od práva rodiče na ovlivňování hodnotové výchovy svého dítěte, racionálně konstatuje Ústavní soud v nálezu sp. zn. IV. ÚS 650/15 ze dne 16. 12. 2015 a dodává, že jsou to právě rodiče a nikoli stát, kdo je odpovědný za výchovu dítěte. A naučit dítě hodnotě peněz a vštípit mu, že nic není zadarmo a „bez práce nejsou koláče“, je bezesporu významnou částí výchovy. Rodiče, jejichž vyživovací povinnost byla upravenou soudem, nemohou být této významné části výchovy státem zbavováni.

A pokud škodí "psycholožka" Uváčiková i vám, insiraci k obraně svých dětí naleznete i v předběžném opatření, kterým to soud znemožňuje.


12. 1. 2016

Střídavou péči jako základní výchovný model podporuje Rada Evropy Doporučením č. 2079 (2015). A také Tisková zpráva Mezinárodní rady pro střídavou péči, vydaná u příležitosti Mezinárodní konference o střídavé péči v Bonnu ve dnech 9. až 11. 12. 2015, je významným dokumentem pro její prosazování i v českých zemích.


27. 10. 2015

Kult dítěte musí skončit, tvrdí bloger Andrej Ruščák.

A pro přijetí dítěte do mateřské školky opravdu nestačí jen vůle jednoho z rodičů, potvrzuje Česká školní inspekce i krajský úřad a starostka se kvůli tomu omlouvá.


2. 10. 2015

I český soud může rozumně vyřešit předběžnou úpravu střídavé výchovy, a to dokonce přes hranice dvou zemí. Podle ust. § 13 občanského zákoníku může každý, kdo se domáhá právní ochrany, důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky…


22. 7. 2015

Racionální řešení syndromu zavrženého rodiče vyvolává hysterii nejen v malých českých poměrech, ale i v zámoří… Přesto stále platí, že Otec dítěti imponuje. Připravuje ho na život jinak než matka.


14. 7. 2015

Jedná vaše sociální pracovnice svévolně a spíše škodí? Ohodnoťte ji. A šiřte tuto možnost mezi své přátele a známé…

Ani pro přijetí dítěte do mateřské školky nestačí jen vůle jednoho z rodičů, jak potvrzuje Magistrát hl. města Prahy.


5. 6. 2015

Další výborná diplomová práce, tentokrát ze Slovenska: Vplyv striedavej osobnej starostlivosti na maloleté dieťa a na členov rodiny po rozvode z pohľadu sociálneho pracovníka.


6. 5. 2015

Další prostřídavkový nález Ústavního soudu v komentáři časopisu Rekodifikace & praxe.


28. 4. 2015

O střídavé péči v časopisu Reflex. Příběh Emmy Kvevikové znáte také z filmu "Střídavka"


2. 4. 2015

Češi jako Norové. Také "odnárodňujeme" děti - aneb představy olomoucké soudkyně Vozné o nejvyšším blahu jedné čechofranzouzky…


19. 3. 2015

Ústavní soud se rozhodně staví proti nekalým praktikám vzájemného elektronického sledování a skrytého nahrávání při soukromých i profesionálních jednáních, jež zpravidla jsou nejen v rozporu s právem, ale hodnoceno po stránce sociálně etické šíří ve společnosti atmosféru podezíravosti, strachu, nejistoty a nedůvěry. Zcela odlišně je dle něj však třeba posuzovat případy, kdy je tajné pořízení audiozáznamu rozhovoru součástí obrany oběti trestného činu proti pachateli nebo jde-li o způsob dosažení právní ochrany pro výrazně slabší stranu významného občanskoprávního a zejména pracovněprávního sporu. Zásah do práva na soukromí osoby, jejíž mluvený projev je zaznamenán, je zde plně ospravedlnitelný zájmem na ochraně slabší strany právního vztahu, jíž hrozí závažná újma (včetně např. ztráty zaměstnání). Opatření jediného nebo klíčového důkazu touto cestou je analogické k jednání za podmínek krajní nouze či dovolené svépomoci.


30. 1. 2015

Aktuální judikatura českého Ústavního soudu ke střídavé péči - příspěvek z konference.


9. 12. 2014

Na Slovensku si Jürgena Rudolpha považují, nejen poučení občané, ale i soudkyně a představitelé Ministerstva spravedlnosti…


11. 11. 2014

I váš soud je vázán nálezy Ústavního soudu, tedy i těmi, které preferují střídavou péči.


5. 11. 2014

Tvůrce Cochemského modelu Jürgen Rudolph opět v Praze.


22. 8. 2014

Za zamyšlení a praktické využití stojí i další kniha italského autora Asvalda Poli Maminky, které milují příliš


14. 8. 2014

Ještě k znalci Pavlátovi, který ve své disertační práci úspěšně obhájil, že syndrom zavrženého rodiče vždy souvisí s "jinou než normální" osobností otce, souvislost s osobností matky nenalezl…


13. 8. 2014

Na úhradě cestovních výdajů spojených se stykem s dítětem by se měli podílet oba rodiče, zvláště pokud jeden z nich dítě přemístí na značnou vzdálenost, tvrdí Ústavní soud, který zároveň potvrzuje, že zájem dítěte vyžaduje, aby na jeho výchově participovala nejen matka, ale také otec, který se nezastupitelným způsobem podílí na jeho postupně se vyvíjející životní orientaci.


6. 6. 2014

Ve vzorovém nálezu sp. Zn. I. ÚS 2482/13 ze dne 26. května 2014 dává Ústavní soud návod nejen jak mají obecné soudy správně posuzovat otázku střídavé péče, ale i jak mají v rodinných věcech uplatňovat zásady spravedlivého procesu, zákazu diskriminace, a jak musí postupovat ve výkonu rozhodnutí.


7. 5. 2014

Také nová ombudsmanka nechce vidět a slyšet, natož analyzovat, a diskriminaci selektuje.


25. 4. 2014

V příjemné jarní atmosféře proběhla ve slovenském Prešově konference o střídavé péči. A jak souvisí s vlakem do Yumy?


28. 3. 2014

Nejvyšší soud České republiky reflektuje právní změny v provádění důkazů znaleckým posudkem.


4. 3. 2014

V Portugalsku se uskuteční další projekce filmu "Střídavka".


20. 2. 2014

"Rodič je oprávněn pořizovat zvukový záznam z úředního jednání s orgánem sociálně-právní ochrany dětí i bez souhlasu a vědomí sociální pracovnice, ta je osobou úřední, nikoliv soukromou" - uvádí Kancelář veřejného ochránce práv.

Tak jako slovenské soudy se správně insirují dobrou judikaturou českou, je možné se inspirovat i přímo vzorovým právním názorem Krajského súdu v Bratislave k výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí.


11. 2. 2014

„Rodičia vychovávajú generáciu narcistov a egomanov.“ - Všem zbožšťovatelům dětí a jejich absolutních práv a "blaha" - nejen rodičům ale i soudkyním, sociálním úřednicím a dalším odborníkům -, autor srozumitelně vysvětluje, do jakých pekel jejich dobré úmysly vedou…


3. 1. 2014

"V zásade si myslím, že štát robí chybu, pretože rezignoval na svoju preventívnu funkciu v oblasti ochrany rodiny. O tomto mávam veľké spory so sudcami, ktorí mi vyčítajú, ak ich žiadam, aby při rozhodovaní o rozvode dôsledne skúmali príčiny rozvratu a zaujali k nim postoj. Myslím si, že súdy v demokracii úplne rezignovali na svoju výchovnú funkciu." Říká v rozhovoru pro časopis EuroCampus JUDr. Bronislava Pavelková, PhD., advokátka a vysokoškolská učitelka. Významnou pomůckou pro výklad mnoha pojmů a termínů rodinného práva je i její habilitační práce Právne postavenie rodičia vo výchove maloletého dieťaťa. JUDr. Pavelková se aktivně zúčastnila i mezinárodní konference "Nové evropské trendy v péči o děti po rozvodu rodičů", v roce 2010.

Podněk Výboru pro práva dítěte a senátnímu Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti doplňující veřejné slyšení v Senátu.


20. 12. 2013

Darujte "opatrovnicím" svých dětí pod stromeček manuál sociální pracovnice, zkvalitníte tak výkon sociálně-právní ochrany dětí.


20. 11. 2013

Na každého jednou dojde


15. 10. 2013

O spojení moci nad druhými s předsudky vůči nim


20. 9. 2013

Citlivý a zodpovědný způsob zjišťování názoru nezletilých dětí v soudním řízení představuje Marc Juston, prezident soudu v Tarasconu: Společné slyšení dítěte při rodinných rozchodech.

Protiprávní postupy ředitelů škol při přestupu žáků bez souhlasu obou rodičů vzal na vědomí i veřejný ochránce práv.

Pokud jste se nezúčastnili osobně předpremiéry filmového dokumentu Diagnoza X, můžete jej shlédnout ze záznamu.


6. 8. 2013

Podpořte petici pro Valné shromáždění OSN za vyhlášení roku 2015 mezinárodním rokem sdílené péče rodičů.

Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit nejen sponzorským darem, ale i SMS zprávou ze svého telefonu. Z tabulky vyberte výši poskytnuté částky a na telefonní číslo vedle ní odešlete SMS se slovem IUSTIN.

Cena SMS včetně DPH: 30 Kč - na tel. Číslo: 900 06 30
Cena SMS včetně DPH: 40 Kč - na tel. Číslo: 900 06 40
Cena SMS včetně DPH: 50 Kč - na tel. Číslo: 900 06 50
Cena SMS včetně DPH: 79 Kč - na tel. Číslo: 900 06 79
Cena SMS včetně DPH: 99 Kč - na tel. Číslo: 900 06 99

Za podporu děkujeme.


19. 7. 2013

Jak je to prosté: Kdo zabíjí mužství v Česku.


28. 6. 2013

O rozvodech a střídavé péči opět v magazínu České televize Sama doma.

Při troše dobré vůle je možné v soudní praxi naplnit i ustanovení zákona o změně výchovy z důvodu bránění ve styku. Jak je to prosté…


19. 6. 2013

Kompletní videozáznamy z druhé mezinárodní konference "Nové evropské trendy v péči o děti po rozvodu rodičů".


18. 6. 2013

"Nesprávně postupují soudy,pokud znalci kladou otázky, jako např. kterému z rodičů má být dítě svěřeno do výchovy, zda má být některému z rodičů zakázán styk s dítětem, popřípadě tento styk omezen…", uvádí Nejvyšší soud ČSR ve výkladovém stanovisku k provádění důkazu znaleckým posudkem.


22. 5. 2013

Seznamte se s prvními videozáznamy z druhé mezinárodní konference "Nové evropské trendy v péči o děti po rozvodu rodičů", je to lepší, než se účastnit Války žen proti mužům.

V Portugalsku se chystá další projekce filmu "Střídavka".


17. 5. 2013

Další příležitost zúčastnit se parlamentní debaty na téma porozvodové výchovy dětí, tentokrát na veřejném slyšení v Senátu.


10. 5. 2013

Mateřský instinkt je přežitek, i tatínkové dobře znají své děti, potvrzuje další výzkum.


3. 5. 2013

Další videozáznamy ze semináře Setrvalé problémy opatrovnického soudnictví. Seznámit se můžete i s písemnými příspěvky a prezentacemi z druhé mezinárodní konference "Nové evropské trendy v péči o děti po rozvodu rodičů".


1. 5. 2013

S velkým zájmem odborné veřejnosti se setkala druhá mezinárodní konference "Nové evropské trendy v péči o děti po rozvodu rodičů", která se konala v prosluněné Bratislavě 29. dubna 2013.


26. 4. 2013

O porozvodové výchově v magazínu České televize Sama doma. A shlédnout můžete i první část videozáznamů ze semináře Setrvalé problémy opatrovnického soudnictví.


19. 4. 2013

Na Slovensku se střídavé péči daří - tisková zpáva.


13. 4. 2013

Také nejste spokojeni s výkonem práva v českých zemích a vnímáte problémy opatrovnického soudnictví? Chcete se zapojit do diskuse a hledat jejich řešení? Nenadávejte jen u piva a přijďte svůj názor říci do parlamentu..


2. 4. 2013

Další doporučení, jak se bránit lžím a pomluvám nechvalně známé "psycholožky".


28. 3. 2013

Den učitelů je v českých zemích 28. března… Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i ve svém dalším stanovisku připomíná učitelům, že i oni musí respektovat zákony a práva rodičů a přestup dítěte z jedné školy do druhé se nemůže dít svévolně.


21. 3. 2013

Aktuální projekce filmu "Střídavka" v Portugalsku se koná 19. dubna.


14. 3. 2013

Kontakt s dítětem je možný i pomocí IT, - tvrdí Nejvyšší soud České republiky ve svém sjednocujícím stanovisku.


13. 2. 2013

Jak s dítětem zacházet s úctou a respektem, učí rodiče Naomi Aldort: Vychováváme děti a rosteme s nimi. Jak se spravedlivě podělit, naučila zajíce moudrá sova.


15. 1. 2013

Nejdůležitější muž v životě ženy? Její otec!


2. 1. 2013

Také italský příspěvek do diskuse o střídavé péči shrnuje odborné studie a činí jednoznačné závěry o prospěšnosti výchovy dětí oběma rodiči, a to i při sdílení dvou domovů: Společná péče: zájem dítěte v různých rodinných strukturách


31. 12. 2012

Do nového roku hodně úspěchů s novými judikáty: K ohrožení vážnosti osoby u spoluobčanů a přečinu pomluvy, Ke změně výchovy a výslechu nezletilého dítěte před soudem, K nesprávně obsazenému soudu ve věci s cizím prvkem.


12. 12. 2012

Přečtěte si a darujte pod stromeček svému dítěti, jeho matce ale třeba i své soudkyni a "opatrovnici": Osvaldo Poli: Srdce táty - knihu recenzuje JUDr. Klára Samková, Ph.D. a doporučuje: Tak utíkejte, ať vám ji nevyprodají.


11. 12. 2012

Škodí "psycholog" Klimeš i vám? Inspirujte se trestním oznámením.


21. 11. 2012

Projekce filmu "Střídavka" na filmovém festivalu v Portugalsku.


15. 10. 2012

Rozvod rodičů jsem zažila v šesti letech … Kdyby tenkrát existovala možnost střídavé výchovy a já se mohla rozhodnout, určitě bych raději „ztratila“ na týden maminku a na další týden tatínka, než abych přišla o jednoho z nich úplně. Protože návštěva jednou za čtrnáct dní nevytváří pocit, že máte oba rodiče, říká Dana Vitásková v úvodu své diplomové práce Institut střídavé výchovy v České republice. A závěrem dodává: "Zjistila jsem, že rodiče jsou se střídavou výchovou spokojení. Jejich děti jsou šťastné, že mají mámu a také tátu. Rodiče vnímají střídavou výchovu jako funkční model. Rodiče ovlivňuje přání dětí, aby byly vychovávány oběma rodiči. Toto přání se splnilo."


12. 10. 2012

Vyšla a slavnostně byla pokřtěna nová kniha Věry Noskové Příběhy mužů.


9. 10. 2012

Správné využití předběžného opatření k zajištění výchovy dítěte oběma rodiči v Judikatuře.


19. 9. 2012

Ani přestup dítěte z jedné školy do druhé se nemůže dít svévolně.


13. 9. 2012

Na zvrácenost praktik rozvodového systému upozorňuje i doc. PhDr. Milada Harineková, CSc. Ve své studii Syndróm psychickej deprivácie u detí v rozvodovom a porozvodovom procese rodičov: "Dieťa je opakovane na vyšetreniach u súdnych znalcov; je ťažko frustrované, ak sa má vyjadrovať ku komu prejavuje väčšiu príchylnosť, koho z rodičov si viac váži, s kým by chcelo žiť."


6. 8. 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí záměrně sabotuje sociálně-právní ochranu dětí.


31. 7. 2012

Přestáváte si dělat iluze o spravedlnosti rozvodového sytému? Potom i pro vás je tu průvodce plavbou jeho peřejemi: Kniha známé advokátky JUDr. Kláry A. Samkové, PhD. Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu.


25. 6. 2012

Ozvěny žalob ke Štrasburskému soudu v diplomové práci Mgr. Miloše Závory Listina základních práv Evropské unie, její obsah, dopady a právní význam.


16. 6. 2012

Diplomová práce Mgr. Jany Pužmanové Střídavá výchova - její odraz ve společnosti, je přímo ukázkovým rozborem problematiky, neváhejte ji využít jako listinný důkaz v soudním řízení.


4. 6. 2012

Projekce filmu "Střídavka" v Portugalsku se staly součástí tamní veřejné diskuse o nových trendech v porozvodové výchově.

Setkáte-li se na "svém" úřadě s nadutostí, neochotou a neschopností úřednictva, vězte, že jde o hrubé prohřešky proti Etickému kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy.


15. 5. 2012

Přímo vzorově rozhodl Úřad městské části Praha 10 o uložení výchovných opatření podle § 43 zákona o rodině. Viz Judikatura.


11. 5. 2012

Potřebují děti víc otce nebo jeden domov?, zamýšlí se PhDr. Tomáš Novák nad dilematem střídavé péče.


27. 4. 2012

Oprava a omluva - původně zde uvedená informace, že Legislativní rada vlády je k protiústavnímu zrušení základního práva na veřejné soudní jednání netečná, byla mylná. Legislativní rada naopak doporučila příslušný bod z novely o. s. ř. vypustit. Dobrá věc se zatím podařila, odpůrci a odpůrkyně veřejnosti opatrovnických věcí mohou však ve své snaze pokračovat při projednávání novely v Poslanecké sněmovně…

Stanovisko Legislativní rady.


14. 4. 2012

V Judikatuře se můžete seznámit s dalšími správnými právními názory K výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, K odpovědnosti rodiče za zmaření styku s nezletilým dítětem i K rozhodování o výživném pro manželku.


23. 3. 2012

Tzv. technická novela občanského soudního řádu útočí na Ústavu a právní stát aneb Lex Uváčiková? Máte-li zkušenosti s bezprávím v soudních síních, podělte se s nimi s Legislativní radou vlády České republiky i vy.


23. 3. 2012

Důležití jsou oba rodiče. Máma poskytuje jistotu, táta dítě rozvíjí. Bez komentáře. Vytiskněte a použijte jako listinný důkaz při soudním jednání nebo při žádosti o pomoc orgánu sociálně-právní ochrany svého dítěte.


12. 3. 2012

Stav nikoliv ideální, přesto trend povzbudivý zobrazuje graf o svěřování dětí do střídavé péče v českých zemích, který přišel od slovenských přátel.


9. 3. 2012

Nález Ústavního soudu a také rozsudek Městského soudu v Praze jsou dobrou výkladovou pomůckou k posuzování spravedlivého procesu a dobrých mravů při rozhodování o výživném.


7. 3. 2012

Zatímco v malých českých poměrech si opatrovnické soudkyně zakládají protistřídavkový spolek, ze Slovenska přichází další inspirace: "Po rozvode ponúkajú úrady jako prvú striedavú starostlivosť…".


17. 2. 2012

Zájmem dítěte nepochybně je, aby bylo především v péči obou rodičů, znovu potvrzuje Městský soud v Praze v rozsudku č. j. 25 Co 300/2011-374 ze dne 24. listopadu 2011.


1. 2. 2012

Potýkáte se s dobrými mravy, resp. S nemravným chováním žadatelů o výživné? Využijte tyto texty k jejich posouzení.


24. 1. 2012

Odkaz na přehled rodinného práva v zemích Evropské unie naleznete zde, odkaz na pořad ČT 24 Tah dámou na téma střídavé péče zde a odkaz na mezinárodní petici proti syndromu zavrženého rodiče zde.


12. 12. 2011

Mikuláš s čertem a andělem navštívil i Střídáčky


7. 12. 2011

Cyklus I tohle umí tátové… Klubu Střídáček pokračuje ve čtvrtek 15. prosince 2011 v 18 hodin setkáním s Tomášem Lukáčem, mistrem světa a Evropy v kulturistice. Návštěvníci - a návštěvnice :-) - jsou vítáni.

A něco nového pro inspiraci…


24. 11. 2011

V cyklu I tohle umí tátové… Klubu Střídáček následuje setkání s filmovým režisérem Danem Kramešem, který v úterý 29. listopadu v 18 hodin představí svůj unikátní dokument Argippo znovuzrozený o objevu a novém nastudování ztracené Vivaldiho opery. Prostřednictvím tohoto filmu dostávají diváci mimořádnou příležitost seznámit se také se zámeckým barokním divadlem v Českém Krumlově.

Poslechnout si již můžete i zvukový záznam debaty na téma Mámy k zavržení?


15. 11. 2011

Živě ze Střídačku - další veřejná debata na živé téma se bude konat ve středu 23. 11. 2011 od 18 hodin. Téma: Mámy k zavržení? Syndrom zavrženého rodiče prý neexistuje, tvrdí jeho popírači a mnohdy na tom staví svou odbornou existenci. Prý si za to mohou tátové sami, že je "moudré" děti s "vlastním" názorem nechtějí ani vidět. A také jde prý o špatný překlad původního termínu Parental Alienation Syndrome = PAS… Co když jsou ale dětmi zavrhovány mámy? Jakou podobu má takové zlo a jakou bezmoc rodič zažívá, stane-li se spolu se svým dítětem obětí rozvodového soukolí a nezodpovědnosti státních struktur? Pokud vás odpovědi na tyto otázky zajímají a chcete i vyjádřit svůj názor, zúčastněte se debaty osobně nebo poslouchejte živé vysílání Rádia Střídáček. Klub Střídáček je pro vás otevřen od 17 hodin. Resslova 1, Praha 2, 3. poschodí. Kapacita návštěvníků je však omezena, přijďte tedy včas.


10. 11. 2011

Proti zneužívání (protiprávně a protiústavně) upraveného tzv. asistovaného styku dítěte s rodičem se jednoznačně vyslovil Ústavní soud v rozhodnutí spi. Zn. II.ÚS 1753/11 ze dne 5. 10. 2011.


28. 10. 2011

I tohle umí tátové… Klub Střídáček zve na cyklus setkání se zajímavými lidmi, o nichž leccos neví ani vlastní děti. V pondělí 7. listopadu v 18 hodin představí Mgr. Zbyněk Šimůnek, novinář a fotograf, svůj rozhlasový dokument z historie českého letectví a své rodiny Kašpar? Čihák? Šimůnek!.


19. 10. 2011

Rozmáhající se svévoli při záměrném neodůvodňování předběžného opatření, kterým soud zcela vyhověl návrhu na omezení styku dítěte s "druhým" rodičem, čelí Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí

Redaktor J. X. Doležal dokáže vybočovat z řady i smýšlením o širších souvislostech porozvodové výchovy, na rozdíl od mnoha propagátorů rozvodové patologie.

A také poslední projekce filmu "Střídavka" v Bratislavě vzbudila živý zájem.


3. 10. 2011

Zvukový záznam veřejné debaty: Mám děti ve střídavé péči a jako krkavčí matka se necítím. Pomoci dobré věci můžete i vyplněním dotazníku pro diplomovou práci o střídavé výchově; odkaz naleznete pod zvukovým záznamem.

Program Klubu Střídáček pro veřejnost pokračuje v úterý 18. října Literárním večerem - setkáním se spisovatelkou Věrou Noskovou, kterou znáte i z těchto stránek.


21. 9. 2011

Inspirace ze Slovenska aneb I státní struktury mohou jednat racionálně: Do striedavej starostlivosti išlo tento rok takmer 500 detí


19. 9. 2011

Živě ze Střídačku - další veřejná debata na živé téma se bude konat ve čtvrtek 29. 9. 2011 od 18 hodin. Téma: Mám děti ve střídavé péči a jako krkavčí matka se necítím. Je pro mámu těžké střídat se ve výchově dětí s jejich tátou? Neodsuzuje ji okolí? A jaké praktické podoby má taková střídavá péče? Jaké výhody či nevýhody? Pokud vás odpovědi na tyto otázky zajímají, zúčastněte se debaty osobně, nebo poslouchejte živé vysílání Rádia Střídáček.

Ústavní soud koriguje i hanebné praktiky exekutorů a advokátů; jeho nález spi. Zn. II.ÚS 2780/10 ze dne 7. 6. 2011 je použitelný i pro exekuce na výživné.


6. 9. 2011

Další náhled Ústavního soudu na zájem dítěte a jeho názory na výchovu oběma rodiči: usnesení spi. Zn. III. ÚS 3082/10 ze dne 26. 1. 2011.


26. 8. 2011

Velice přesně specifikoval Ústavní soud co je zájem dítěte a jakým způsobem přihlížet k názoru dítěte v usnesení spi. Zn. I. ÚS 3082/10 ze dne 17. 3. 2011.

Videozáznam z tiskové konference k rodinému právu v rekodifikovaném občanském zákoníku; zvukový záznam veřejné debaty na toto téma.


16. 8. 2011

Tisková konference k rodinému právu v rekodifikovaném občanském zákoníku se koná v úterý 16. 8. 2011.


5. 8. 2011

K rozhodování o střídavé výchově XVII - rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 č. j. 50 P 293/2007-871 ze dne 14. 1. 2011 potvrdil odvolací soud.

Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení rekodifikaci občanského zákoníku: Nové komentáře v rubrice Rodinné právo.

Živě ze Střídačku - další veřejná debata na živé téma se bude konat v úterý 16. 8. 2011 od 18 hodin.


24. 7. 2011

Film "Střídavka" odvysílá opět Slovenská televize v pátek 29. 7. 2011 ve 21 hodin na STV2.


17. 7. 2011

Ústavní soud zveřejnil další dvě usnesení: K rozhodování o střídavé výchově a k výkonu rozhodnutí.


15. 7. 2011

Záznam veřejné debaty na téma: Co trápí matky a otce při rozvodu a po něm? .

Prezident Soudcovské unie JUDr. Tomáš Lichovník se vyjadřuje ke Cochemskému modelu na tiskové konferenci Soudcovské unie 14. 7. 2011; na dopis ze dne 9. 12. 2009 ještě neodpovídá…


8. 7. 2011

Klub Střídáček zahajuje program pro veřejnost veřejnou debatou na téma: Co trápí matky a otce při rozvodu a po něm? Přijďte osobně nebo sledujte živé vysílání na internetu.


21. 6. 2011

Malá změna s velkým významem - Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila novelu zákona o rodině.


13. 6. 2011

Den dětí klubu Střídáček byl skutečně mezinárodní. 1. český Den otců je další příležitostí, jak dát najevo svou nespokojenost s poměry panujícími v porozvodové výchově. A pokud se zrovna potýkáte s více či méně /ne/kvalifikovanými znaleckými posudky, seznamte se s odbornými názory v zahraniční literatuře: Psychologické posudky zaměřené na rozhodování v soudním řízení v rámci rodinného práva, Encyklopedický slovník psychologie, Psychologická diagnostika a intervence.


9. 5. 2011

Navštivte Mostecký den pro střídavou péči v sobotu 28. května 2011. Koná se v rámci Divadelního fotbalového turnaje "DIVADELNÍ KOPAČKA Most 2011" fotbalových mužstev divadel ČR a mediálních partnerů Městského divadla v Mostě. Dobrá nálada je zajištěna!


29. 4. 2011

Škodí "psycholožka" Uváčiková i vám? Tak si to nenechte líbit! .


25. 4. 2011

Požadujete-li náhradu škody při marných cestách za svým dítětem, nebo při jiných příležitostech, využijte judikátů pro určení náhrady škody při použití vlastního motorového vozidla .


20. 4. 2011

"Právo otce pečovat o nezletilé je ve své kvalitě i rozsahu stejné jako právo matky, a není proto důvodu jej zejména za sítuace, kdy není rozhodnuto o poměrech dětí rozsudkem, omezovat způsobem, který považuje matka za "vyhovující" a soud I. Stupně za odpovídající pro "nezbytně nutnou míru" kontaktu." - uvádí Městský soud v Praze v přímo vzorovém předběžném opatření, kterým upravil předávání dětí otci na dobu každého víkendu. Viz Judikatura.

Nerozhoduje to, jestli děti půjdou na jednu nebo druhou stranu! Rozhovor s docentem Janem Měšťákem,CSc., zpracoval Mgr. Zbyněk Šimůnek


8. 4. 2011

Nespoléhejte jen na svého advokáta, důležité je vědět, co od něho chtít a jak ho zaúkolovat… Nehledejte jen zázračná a jednoduchá řešení na internetu, život je složitejší… Chcete-li zachovat svůj vztah s dětmi, chcete-li zabezpečit svůj podíl na jejich výchově - třeba formou střídavé péče, řešíte-li jiné rodinné problémy jako rodiče či prarodiče, přijďte se poradit osobně do Poradny pro střídavou péči.

A je vám otevřen i Klub Střídáček. Jeho smyslem je vzájemná výměna zkušeností se střídavou výchovou i mnohdy potřebná morální podpora těch rodičů, jejichž střídavou péči o děti okolí nechápe či odmítá. Také děti mohou najít kamarády se stejnou zkušeností, rodiče si mohou vzájemně vypomoci i s hlídáním… Klub Střídáček chce prostě ukázat, že střídavá péče dětí je naprosto přirozená varianta výchovy, kterou není nutné zavrhovat a démonizovat… A pokud řešíte výchovu svého dítěte po rozchodu či rozvodu a přemýšlíte, zda by střídavá péče byla vhodná, potom je Klub Střídáček otevřen i vám - přijďte vše v klidu prokonzultovat s těmi rodiči, kteří vám budou rozumět…


28. 3. 2011

O střídavé péči v Dobrém ránu České televize.


2. 3. 2011

"Jsou-li oba rodiče způsobilí k výchově dítěte, není důvodu odpírat jednomu z rodičů výchovu dítěte jen proto, že druhý rodič chce dítě do své výlučné péče a bez existence objektivních důvodů nesouhlasí se střídavou výchovou, ačkoliv ani jiné okolnosti (zejména bytové) střídavé výchově nebrání. Střídavá výchova při tom může do budoucna eliminovat zájmu potenciálně nežádoucímu odcizování rodiče, jemuž by dítě nebylo svěřeno do výchovy jednomu…", deklaruje Obvodní soud pro Prahu 5 v nejnovějším judikátu.


28. 2. 2011

Soudce je mrkev… - jen zdánlivě nepřátelská publicistická úvaha.


25. 2. 2011

Videozáznamy ze Semináře Střídavá péče, konaného v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 22. února 2011


31. 1. 2011

Poslanecká sněmovna začíná projednávat novelu právní úpravy střídavé péče.

Úprava styku nezletilého dítěte nemusí nutně znamenat ztrátu možnosti dítě vychovávat, pokud rozsah styku vychází z možností rodičů a potřeb dítěte.


5. 1. 2011

Ministerstvo spravedlnosti očekává vaše připomínky k nové verzi rodinného práva v rekodifikovaném občanském zákoníku.


Archív novinek z let 1999 až 2010

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.