Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Připojte se k třetí vlně žalob rodičů k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Spravedlnost dětem

Předmětem žalob, podávaných ve větším množství již třetím rokem, je neochota a neschopnost českých soudů a dalších státních orgánů zajistit otcům nezletilých dětí základní lidská práva na výchovu svých dětí a uchování rodinných vztahů s dětmi i po rozvodu a rozchodu rodičů. Rozhodování českých soudů o výchově dětí a styku rodičů s nimi provází systémová diskriminace otců, která se projevuje úmyslnou nečinností při ochraně jejich práv i otevřenými nezákonnostmi a porušováním práv otců a jejich dětí. Šíření protispolečenské patologie a destrukce rodinných vztahů i základních lidských hodnot je tak nevyřčenou státní doktrínou. Rovněž Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku tento stav českého soudnictví vnímá jako závažný. Žaloby diskriminovaných otců z první vlny v roce 2003 přijal k přednostnímu projednání, což je v historii tohoto soudu ojedinělé.

Aktuálně podali své žaloby pan Ing. Petr Kroupa a pan Anthony Mayo, občan Spojených států amerických, žijící v Praze.

Pan Ing. Kroupa zažívá klasickou rozvodovou situaci: Manželka odešla ze společné domácnosti a aby posílila své postavení při rozhodování soudu o výchově jejich dvou šestiletých chlapců, důsledně je od otce oddělila. Proti svévoli manželky se pan Ing. Kroupa snaží postupovat civilizovaným způsobem - domáháním se ochrany svých práv a práv svých dětí u soudu. Tento jeho postup je však neúčinný a soudy (včetně soudu ústavního!) spíše podporují svévoli jeho manželky a tím jí zásadně zvýhodňují v řízení o určení výchovy dětí. Pan Ing. Kroupa usiluje, aby oba chlapci byli svěřeni do střídavé výchovy, jejich matka je chce získat do své výchovy výlučné a proto otevřeně vztah dětí s otcem nepřípustně omezuje a narušuje. Veškeré návrhy Ing. Kroupy, aby soudy dětem zabezpečily právo být i v probíhajícím řízení vychovávány oběma rodiči, soudy dosud zamítají a za "zájem" dětí vydávají diktát jejich matky, která svévolně svému manželovi styk s jejich dětmi "vyměřila" sama.

Pan Anthony Mayo, občan Spojených států amerických, dosáhl již v roce 2002 pravomocného rozsudku o úpravě svého styku se synem Alexanderem, nar. 1999, taktéž občanem USA. Matka jeho dítěte však rozsudek ignorovala, aniž by jí za to soudy postihovaly. V řízení o výkon rozhodnutí se pan Anthony Mayo domáhá zabezpeční svého práva na podíl na výchově svého dítěte i ochrany práv svého syna na pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči a vůbec uchování svého vztahu s otcem. Dosud marně. Soudy místo sankčních opatření proti matce dítěte vydávají předběžná opatření, kterými (hypotetický) styk pana Maya se synem stále více redukují. Ani tato rozhodnutí však nevymáhají a pana Anthony Maya i jeho syna tak vystavují svévoli matky dítěte, která jejich přirozené rodinné vztahy úmyslně ničí.

Diskriminace otců nezletilých dětí a likvidace jejich rodinných vztahů s dětmi českými státními orgány, zejména soudy, se českými zeměmi šíří jako mor a netýká se již jen českých občanů. Podle Ústavy je ČR údajně právním státem založeným na úctě k právům a svobodám každého člověka a občana. V tzv. opatrovnických věcech však české soudy dokazují, že před ochranou nejzákladnějších práv a lidské přirozenosti upřednostňují rozklad společnosti.

Sdružení Spravedlnost dětem proto vyhlašuje další vlnu stížností k Evropskému soudu pro lidská práva a nabízí všem nespokojeným rodičům praktickou pomoc, neboť katastrofální stav českého opatrovnického soudnictví je možné zlepšit jen trvalým tlakem sebevědomých občanů. Kdo se cítí být poškozován a chce český stát ve Štrasburku žalovat, může využít vzory žalob.

Tisková konference k vyhlášení třetí vlny žalob ke Štraburskému soudu se koná v úterý dne 26. července.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.