Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< Obsah>>

Rozvod, otcové a děti

Petra Černá

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Katedra sociální práce

obor sociální práce

školní rok 1999/ 2000

denní studium
Petra ČernáRozvod, otcové a děti


(sociálně právní ochrana dětí v rozvodové a porozvodové situaci)DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Milan Kinkor
Oponent diplomové práce: Doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Datum obhájení:
Výsledek obhajoby:

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a cituji v ní veškeré prameny, kterých jsem použila.

Na tomto místě bych chtěla poděkovat panu Luboši Paterovi ze sdružení Spravedlnost dětem a PhDr. Eduardu Bakalářovi za cennou pomoc a podporu.

Mé poděkování patří rovněž všem sociálním pracovnicím, které se zúčastnily dotazníkového šetření.

V Praze dne 26. 7. 2000OBSAH:

1. ÚVOD
1.1 VÝCHODISKA PRÁCE
1.2 CÍLE PRÁCE

2. RODINA
DEFINICE
PSYCHOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY RODINY
2. 1 ZÁKLADNÍ FUNKCE RODINY
2.2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY SOUČASNÉ ČESKÉ RODINY

3. HISTORICKÝ VÝVOJ OTCOVSKÉ ROLE
SHRNUTÍ


4. MUŽI A OTCOVSTVÍ
4.1 RŮZNÉ PŘÍSTUPY MUŽŮ K OTCOVSTVÍ PO ROZVODU
4.2 OTCOVSTVÍ A SOUČASNÁ STANDARDNÍ ÚPRAVA POMĚRŮ PO ROZVODU

5. VZTAH MEZI OTCEM A DÍTĚTEM A JEHO VLIV NA VÝVOJ DÍTĚTE
RANNÁ PÉČE
INTELIGENCE
OSAMOSTATNĚNÍ SE, VZTAHY S VRSTEVNÍKY
VZTAHY K PŘÍSLUŠNÍKŮM DRUHÉHO POHLAVÍ
SOCIABILITA A DELIKVENTNÍ CHOVÁNÍ
SHRNUTÍ

6. ROZVOD A JEHO DŮSLEDKY
6.1 DRUHY ÚPRAVY POMĚRŮ
6.2 CO VŠE SE MŮŽE STÁT, KDYŽ KONFLIKT TRVÁ I PO ROZVEDENÍ MANŽELSTVÍ
6.3 SHRNUTÍ

7. PRÁVNÍ PŘEDISY
7.1 HISTORIE - VÝVOJ RODINNÉHO PRÁVA NA ÚZEMÍ ČR
7.2 SOUČASNÉ PRÁVNÍ NORMY
7.3 SHRNUTÍ

8. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ SITUACI
8.1 SOUDNÍ ZNALEC
8.2 ORGÁNY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

9. EMPIRICKÁ ČÁST - SKUTEČNÁ PRAXE SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
9.1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
9.2 PŘEHLED VÝSLEDKŮ A JEJICH INTERPRETACE
9.2.2 Návrh rozsahu styku dítěte s rodičem, kterému nebude dítěte svěřeno do péče
9.2.3 Alternativní úprava poměrů nezletilých dětí po rozvodu rodičů
9.2.4 Postup při pokračujícím sporu o dítě a bránění ve styku
9.2.5 Rodinná mediace
9.2.6 Odborné podklady
9.2.7 Osobní postoje

9.3 ZÁVĚR

10. SROVNÁNÍ TEORETICKÝCH, ODBORNÝCH A PRÁVNÍCH PODKLADŮ PRO SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ V ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ SITUACI A KAŽDODENNÍ PRAXE
10.1 ÚPRAVA POMĚRŮ NEZLETILÝCH DĚTÍ PO ROZVODU RODIČŮ
10.2 BRÁNĚNÍ VE STYKU
10.3 RODINNÁ MEDIACE,SHRNUTÍ

11. NÁVRH METODICKÉHO POKYNU K POSTUPU ODDĚLENÍ SOC. PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V PŘÍPADECH BRÁNĚNÍ OPRÁVNĚNÉMU RODIČI VE STYKU S DÍTĚTEM

12. ZÁVĚR

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ

P

Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< Obsah>>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.