Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K rozhodování o úhradě nákladů řízení I

Rozsudek Okresního soudu v Domažlicích sp. zn. P 89/2002 ze dne 2. 2. 2005

"I. Otec je oprávněn s nezletilým se stýkat ....

II. Matka je povinna nezletilého ke styku řádně připravit a v místě svého bydliště otci ke styku vydat. Otec je povinen po skončení rodičovského styku nezletilého matce v místě bydliště předat.

IV. Matka je povinna uhradit na nákladech řízení státu ČR - Okresnímu soudu v Domažlicích 16 746,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku."

... Soud má za to, že stanovený rodičovský styk tak, jak je ve výroku rozsudku uveden, je naprosto běžným rodičovským stykem , který ničím nevybočuje z běžného standartu. Otec se nedomáhá ničeho, čím by překračoval stanovený rámec. ... O nákladech řízení státu bylo rozhodnuto podle § 148 odst. 1 občanského soudního řádu. Soud uložil matce, aby uhradila na nákladech řízení státu 16 746,- Kč, které spočívají v proplaceném znalečném znalci PhDr. B. A to v částce 7 700,- Kč za první znalecký posudek, 1 481,70 Kč za účast u jednání Okresního soudu v Domažlicích, před kterým znalec stvrzoval tento svůj znalecký posudek do protokolu a doplňoval jej. Dále znalečné stejnému znalci ve výši 5 700,- Kč za doplnění znaleckého posudku a 1 864,30 Kč za stvrzení znaleckého posudku do protokolu a jeho doplnění. Celkové náklady řízení činí 16 746,- Kč. Matka je povinna tyto náklady uhradit, neboť matka byla ta, která se bránila rodičovskému styku, který byl posléze upraven. Přestože se jedná o nesporné řízení, je nutné říci, že otec v tomto řízení byl zcela úspěšný. ...


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.