Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí VIII

usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 14 Co 6/2005 ze dne 28. 1. 2005

"Usnesení okresního soudu, kterým byly matce uloženy pokuty za neuskutečněné styky, se potvrzuje."

"Odvolací námitky matky se z hlediska výkonu rozhodnutí nejeví jako právně významné, neboť vykonávaný rozsudek okresního soudu byl v době termínů neuskutečněných styků, za něž byly uloženy pokuty, pravomocný a jako takový měl být matkou respektován. Poukaz matky na znalecká zjištění učiněná v současně probíhajícím nalézacím řízení mají význam právě pouze pro řízení nalézací a dokud nenajdou svůj odraz ve změně titulu pro výkon rozhodnutí, nelze k nim bez dalšího přihlížet a samostatně je při výkonu rozhodnutí hodnotit a zohledňovat, neboť takový postup by byl v rozporu se samotným účelem vykonávacího řízení. (…) Žádný skutečně relevantní důvod pro neuskutečnění styku otce s nezletilým v termínech, za něž byla pokutována, matka ani netvrdila, zjištění okresního soudu o tom, že v těchto termínech se otec pro nezletilého dostavil a nezletilý nebyl ochoten s otcem odejít tedy zůstalo nezpochybněno. Neochotu dítěte ke styku je však nutno vykládat ve smyslu nedostatečné psychické přípravy dítěte na styk s druhým rodičem, tedy porušením povinnosti řádné přípravy dítěte ke styku, za níž nese odpovědnost rodič, který má dítě svěřeno do výchovy."


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.