Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K rozhodování o úhradě nákladů řízení II

Rozsudek Městského soudu v Praze čj. 35 Co 530/2004-908 ze dne 22. 2. 2005

"Ve výroku VII. se rozsudek soudu prvního stupně mění tak, že matka je povinna zaplatit na náhradě nákladů státu 15.255,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku na účet Obvodního soudu pro Prahu 2."

"Podle § 148 odst. 1 o. s. ř. má stát právo na náhradu nákladů řízení, které platil, proti účastníkům, pokud u nich nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. V nesporných řízeních, kterým je i řízení ve věci péče o nezletilé (§81 odst. 1 o. s. ř.), je při posuzování výsledků řízení třeba vycházet z porovnání rozhodnutí soudu, popřípadě ze zjištěného skutkového stavu na podkladě důkazu, jehož provedení si vyžádalo náklady, které stát platil a který účastník navrhl nebo který soud nařídil o skutečnostech jím uvedených anebo v jeho zájmu s procesními návrhy účastníků. Jestliže v daném řízení byl prováděn důkaz znaleckým posudkem a lékařskými zprávami ke zjištění, zda se otec může stýkat s nezletilou v širším rozsahu, než jak bylo původně upraveno, přičemž matka se domáhala zákazu styku, a výsledkem řízení bylo rozšíření styku otce s nezletilou a zamítnutí návrhu matky na zákaz styku, pak podle výsledku řízení je to matka, která je povinna v plném rozsahu nahradit náklady řízení, státem v řízení vynaložené. Odvolací soud proto uložil matce povinnost k plné náhradě nákladů řízení státu."


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.