Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

PETICE

za paritní zastoupení soudců a soudkyň při rozhodování ve věcech péče o nezletilé děti

Podle zveřejněných informací (např. MF Dnes 4. 3. 2005) rozhodují v naprosté většině případů věci péče o nezletilé děti ženy soudkyně. Tento nevyvážený stav se promítá do soudní praxe a je výraznou příčinou šablonovitého rozhodování soudů.

Každým rokem se v České republice setkává přibližně 30 000 nezletilých dětí s rozvodem svých rodičů. Výrazná většina z nich tím přichází o výchovný vliv svého otce. Téměř absolutní feminizace porozvodové péče život dětí i společnosti negativně poznamenává (více než 90 % dětí je svěřováno matkám, otcům jen 6 až 8 %, do společné či střídavé péče jsou děti svěřovány pouze výjimečně).

Tento neblahý stav není náhodný a není ani důsledkem "nevhodného výběru partnera", jde o výsledek činnosti rozvodového soudního a sociálního systému. Soudy a orgány sociálně-právní ochrany dětí (dříve OPD), obsazené výhradně ženami, lidsky kvalitní a výchovně způsobilé otce při rozvodech vědomě diskriminují - čím lepší táta, tím větší překážky jsou mu kladeny. Systematicky je tolerováno a zneužíváno popouzení dětí rozvedenými matkami proti otcům; každoročně se u několika tisíc dětí "úspěšně" rozvine syndrom zavrženého rodiče, jeden z nejtragičtějších projevů rozvodové patologie. Ani šablonovitě upravovaný tzv. "široký" porozvodový styk dětí s otcem na dva víkendy za měsíc dostatečný prostor k výchově nedává, a to ani v případě, že je skutečně v takovém rozsahu naplňován. Proti maření soudně upravených styků opatrovnické soudy účinně nezasahují, ignorují přitom i vlastní rozsudky. Nejinak postupují také orgány státní policie a státního zastupitelství, bez nadsázky lze hovořit o státem podporované kriminalitě v rodinných vztazích a programové destrukci přirozených citových a sociálních rodinných vazeb mezi dětmi a rozvedenými otci i dalšími příbuznými z jejich strany.

Struktury českého "právního" státu, které z rozvodů těží, rozkládají svou nekompetentností samotné základy společnosti.

Ministerstvo spravedlnosti vyslovilo počátkem roku doporučení, aby předsedové soudů zajistili, že opatrovnické věci budou více soudit i muži soudci. Jak vyplývá ze zveřejněných výroků předsedů Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Hradci Králové na Justičním kanále (www.justicetv.cz), toto doporučení se míjí účinkem a je dokonce otevřeně sabotováno!

Protože nám tento stav není lhostejný, tím méně pak osud našich dětí, ve veřejném zájmu žádáme, aby Ministerstvo spravedlnosti prosadilo i v opatrovnickém soudnictví zásadu paritního zastoupení mužů a žen v rozhodujících orgánech, která je aplikována v rámci politiky rovných příležitostí Evropské Unie. Žádáme proto, aby Ministerstvo spravedlnosti novelizovalo Vyhlášku č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy v platném znění, takto:

"§ 2

odst. 2 - Ve věcech péče o nezletilé předsedové soudů v rozvrhu práce zajistí, aby obsazení senátů a přidělování věcí samosoudcům a senátům respektovalo zásadu paritního zastoupení mužů a žen.

Dosavadní odst. 2 se přečísluje na odst. 3."

Komisaře Evropské Unie Vladimíra Špidlu, který zodpovídá za politiku rovných příležitostí mužů a žen, ve veřejném zájmu žádáme, aby změnu Vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy v platném znění, podpořil ve veřejném vystoupení a prosazoval ji dalšími dostupnými prostředky.

Petiční výbor:

Luboš Patera, zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem,
Bítovská 9/1227, 140 00 Praha 4, www.iustin.cz

Ing. Jiří Fiala, mluvčí sdružení K 213,
289 35 Košík 91, www.k213.cz

Mgr. Karel Miffek,
předseda Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů v ČR,
Urbánkova 3360/47, 143 00 Praha 4

Petiční výbor určuje, že jej ve styku se státními orgány bude zastupovat pan Luboš Patera.

Demonstrace na podporu uvedených požadavků se koná ve středu 21. září 2005 v 11 hodin před budovou Ministerstva spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2.

Odpověď ministerstva


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.