Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< Obsah>>

1.1 VÝCHODISKA PRÁCE

Rozvod je v naší společnosti běžnou záležitostí, s kterou má nějakou zkušenost téměř každý. V České republice se rozvádí až 40% z původně uzavřených manželství. (Statistické údaje pochází ze Statistické ročenky České republiky 1999)

Tabulka 1: Rozvody v České republice.

řízení o rozvodu 1990 1995 1996 1997 1998
návrhy na rozvod 41 639 38 766 40 451 39 592 39 616
rozvedená manželství 32 054 31 135 33 113 32 465 32 363

Práce vychází z následujících skutečností:

* Po rozvodu rodičů jsou děti svěřovány v naprosté většině do výhradní péče matky a jejich kontakt s otcem je soudem určen na velmi omezenou dobu.Tabulka 2: Výchovná opatření soudu a úprava poměrů dětí po rozvodu rodičů.

výchova a výchovná opatření 1990 1995 1996 1997 1998
děti, kterých se rozhodnutí týkalo 121 745 124 439 123 549 121 333 124 977
práva, o kterých soud rozhodl 179 416 185 338 187 264 185 087 192 855
z toho výchova a vých. opatření 64 040 64 592 67 777 67 109 69 805
dítě svěřeno matce 43 841 43 863 46 092 44 813 47 084
dítě svěřeno otci 3 846 4 013 4 084 4 043 3 994
dítě svěřeno jiné osobě 1 470 1 255 1 344 1 459 1 456

* Tato standardní úprava poměrů po rozvodu znamená pro většinu dětí radikální omezení nebo úplné přerušení kontaktů s otcem, které má pro děti závažné následky. Děti pro zdravý psychosociální vývoj potřebují co nejintenzivnější účast obou rodičů.

* Někdy se rodič, který má dítě svěřeno do péče (tedy většinou matka) rozhodne, z různých důvodů, zpřetrhat veškerá pouta mezi dítětem a druhým rodičem, s cílem odstranit ho úplně z života dítěte. Toho se snaží dosáhnout tím, že brání uskutečnění již tak velmi omezeného styku dítěte s tímto rodičem.

* Toto jednání je pro dítě nežádoucí a ve svém důsledku poškozuje jeho psychosociální vývoj. Potlačuje jedno ze základních práv dítěte, být ve styku s oběma rodiči a mít prospěch z jejich výchovy a je proto považováno za protiprávní.

* Postup v této situaci je podrobně ošetřen v zákonech České republiky i mezinárodních smlouvách tak, aby byl zájem dítěte ochráněn a byl mu zajištěn kontakt s oběma rodiči.

* Ochranu zájmů dítěte v ohrožujících a zátěžových situacích, jakými rozvod i porozvodové spory jsou, mají na starosti orgány sociálně právní ochrany dětí. Ty by měly svou činnost směřovat k naplnění práv dítěte a měly by k tomu použít veškerých dostupných prostředků.

* Z mnohých konkrétních případů vyplývá, že v praxi v oblasti porozvodové péče dochází k řadě pochybení, která mají za následek prohloubení problému a vystavení dítěte zbytečnému dalšímu traumatu ze ztráty jednoho z rodičů.Následující část

Zpátky na obsah


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< Obsah>>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.