Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< Obsah>>

1.2 CÍLE PRÁCE

Práce si klade za cíl zmapovat oblast porozvodové péče, včetně alternativ k rozvodovému řízení, všech druhů porozvodového uspořádání poměrů a nežádoucích jevů, které rozvod doprovází. Dále chce zjistit, jaká je běžná praxe při úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu rodičů, a jak se na ní podílí orgány sociálně právní ochrany dětí.

Protože práce nahlíží problematiku z pohledu otců a jejich dětí, zkoumá zejména vliv rozvodu na jejich vztah a následky narušení tohoto vztahu v důsledku porozvodového uspořádání poměrů.

Hlavním záměrem je pojmenovat a doložit některé nedostatky při ochraně dětí v rozvodové a porozvodové situaci, které mohou zásadním negativním způsobem ovlivnit životy dětí i jejich rodičů.


Úvodní kapitola se zabývá obecně rodinou a jejím významem. Poté se práce soustředí na postavení otce v rodině včetně změn, které otcovská role prodělala v historii. Následující část objasňuje, jak se měnil pohled na význam otce v rodině a v souvislosti s tím i postup při svěřování dětí do péče po rozvodu rodičů až k současné standardní úpravě. Mimo jiné popisuje, na čem je standardní postup založen a co je příčinou tak rozšířeného využívání porozvodového uspořádání, které není pro děti nijak příznivé.

Dále práce shrne odborné poznatky objasňující podstatu a význam vztahů mezi otcem a dítětem i následky, které na tento vztah má rozvod a následující narušení kontaktu otce s dětmi. Další kapitola je věnována jevům, které mohou tento vztah poznamenat nebo zničit, pokud konflikt rodičů trvá i po rozvedení manželství.

Protože porozvodová péče je z velké části právnickou problematikou a v případech, kdy spory rodičů trvají i po rozvodu a jsou do nich zataženy děti (například zmíněné bránění ve styku), lze zájmy dětí i práva rodičů bránit pouze právní cestou, je právním předpisům věnována rozsáhlá kapitola.

Velká pozornost je věnována také roli orgánů sociálně právní ochrany dětí v řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu rodičů i následných sporech o dítě. Této oblasti se věnuje praktická část práce. Za účelem orientace v činnosti orgánů a zjištění do jaké míry se angažují v ochraně práv dětí a jaké postupy k tomu využívají, byla použita metoda dotazníkového šetření.

V závěru práce je zařazen návrh metodického pokynu MPSV pro sociální pracovnice orgánů sociálně právní ochrany dětí pro účinný postup při bránění ve styku rodiče s dítětem.


Na úvod bych chtěla ještě zdůraznit, že problematika je záměrně nahlížena z pohledu otců, protože oni o děti při rozvodu přicházejí daleko častěji, ať již v důsledku soudem upraveného prozvodového uspořádání nebo záměrné snahy bývalé manželky. To ale v žádném případě neznamená, že se v podobné situaci nemůže ocitnout žena, matka. V takovém případě je vývoj dítěte poznamenán jiným způsobem, protože význam matky pro dítě je jiný, ale jde o problém stejně závažný. Rychlá náprava je žádoucí stejně jako v případě, kdy je dítě zbytečně připraveno o otce.Následující část

Zpátky na obsah


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< Obsah>>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.