Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Střídavá péče


"V soudní judikatuře přetrvává taková pověra, že vhodnějším a lepším pro výchovu dětí zejména útlého věku je zásadně matka. Zákon a mezinárodní úmluvy však říkají něco jiného. Říkají: Oba rodiče mají stejná rodičovská práva, jsou si rovni. Není možné jednoho z nich, dokonce jen na základě pohlaví, preferovat."

předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský pro Českou televizi, 12. 4. 2010; videozáznam ke stažení

"Ve střídavé výchově já vidím budoucnost."

bývalý prezident Soudcovské unie JUDr. Jaromír Jirsa v Událostech komentářích ČT 2, 28. 1. 2008

"Je třeba masivně podporovat střídavou výchovu oběma rodiči."

tentýž prezident Soudcovské unie JUDr. Jaromír Jirsa v Lidových novinách, 9. 6. 2008

"Ministerstvo práce a sociálních věcí bude i nadále pokračovat ve svém úsilí o podporu využívání institutu společné a střídavé výchovy dětí."

Z dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 9. prosince 2008

"Jedná-li se pak o rozhodování o svěření dítěte do střídavé výchovy rodičů, je třeba vycházet z premisy, že zájmem dítěte je, aby bylo především v péči obou rodičů, kde každý z nich poskytuje dítěti láskyplnou péči a každý svým dílem přispívá k osobnostnímu vývoji dítěte."

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2482/13 ze dne 26. května 2014

Stav nikoliv ideální, přesto trend povzbudivý:

Střídavá péče v ČR

Zdroj: www.otcovia.sk. Laskavý čtenář nechť porovná strmější nárůst od roku 2008 se Dny pro střídavou péči a prvními rozsudky Evropského soudu pro lidská práva odsuzujícími od té doby český stát pro porušování práva na rodinný život...


Poradna pro střídavou péči

Klub Střídáček

Poradna pro střídavou péči


"Švédští vědci z Univerzity v Uppsale v nové studii zahrnující 3656 dětí zjistili, že tří až pěti leté děti ve střídavé péči mají méně problémů s chováním a méně psychologických symptomů, než děti žijící většinou nebo výlučně s jedním rodičem. Výzkum ukázal, že i pro děti předškolního věku je přínosem péče obou rodičů, i když při tom dítě střídá prostředí." - Tisková zpráva slovensko - české spoločnosti Striedavá starostlivosť o deti.
Podrobnější informace o výzkumu v anglickém jazyce.
Podrobnější informace o prohlášení 110 amerických odborníků v anglickém jazyce.

Přehled dalších zahraničních výzkumů

Střídavou péči jako základní výchovný model podporuje Rada Evropy Doporučením č. 2079 (2015). Originál Doporučení v anglickém znění.

Tisková zpráva Mezinárodní rady pro střídavou péči, vydaná u příležitosti Mezinárodní konference o střídavé péči v Bonnu ve dnech 9. až 11. 12. 2015. Německé a anglické znění tiskové zprávy.

Střídavá péče je prokázaně pro děti lepší: Výzkumy a statistiky porozvodové péče
PhDr. Jiří Tyl

Střídavá výchova přispívá k redukci násilí na dětech - PhDr. Eduard Bakalář, CSc.

Empirická studie o střídavé výchově, Oslo, 25.1.2007 - tisková zpráva norské vlády (Barne-og Likestillingsdepartementet)

Výsledky mezinárodního výzkumu dětí odděleně žijících rodičů, Evropský ústav pro blaho dítěte (Europäisches Institut für das Wohl des Kindes)

Výzkum Prof. Dr. Jur. Rolanda Proksche pro Spolkové ministerstvo spravedlnosti, 2002

Cochemský model - praxe opatrovnického soudu v Cochemu, SRN

Zájem dítěte v rozvodové praxi - studie Jan Piet de Mana, Belgie

Společná péče: zájem dítěte v různých rodinných strukturách, Vittorio Vezzetti, Pediatria - preventiva & sociale 3/2012

Střídavá výchova - její odraz ve společnosti - diplomová práce Mgr. Jany Pužmanové

Institut střídavé výchovy v České republice - diplomová práce Mgr. Dany Vitáskové

Film "Střídavka"

Týden pro střídavou péči

Petice na podporu střídavé péče o děti po rozvodu a rozchodu rodičů

Nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. III. ÚS 1206/09

Nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 266/10

Usnesení Ústavního soudu ve věci sp. zn. III.ÚS 1486/10

Usnesení Ústavního ve věci sp. zn. III. ÚS 688/10

Nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 2661/10

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2482/13 ze dne 26. května 2014


O střídavé péči na Rádiu Blaník:

O střídavé péči v Českém rozhlase:


Čro - Region, 28. 5. 2007


Čro - Praha, Káva o čtvrté 23. 2. 2009


Čro - Praha, Káva o čtvrté 7. 9. 2009

Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

O střídavé péči v České televizi:Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Dobré ráno s jedničkou, ČT 1, 23. 3. 2011

Moderní koncept rodinného práva

(pdf; 2,18 MB)

Informační letáčky

Týden pro střídavou péči

Českobudějovický den pro střídavou péči

Trutnovský den pro střídavou péči

Plzeňský den pro střídavou péči

Šumperský den pro střídavou péči

Brněnský den pro střídavou péči

Liberecký den pro střídavou péči

Kolínský den pro střídavou péči

Bratislavský slovensko - český den pro střídavou péči

Královéhradecký den pro střídavou péči

Karlovarský den pro střídavou péči

Mariánsko Lázeňský den pro střídavou péči

Mostecký den pro střídavou péči


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.