Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< Obsah>>

2. RODINA

DEFINICE

Jednoznačná definice pojmu rodina je velmi problematická. Liší se podle přístupu různých vědních disciplín jako je sociologie, psychologie, právo nebo demografie. Také různé oblasti téže vědy přistupují k pojmu rodina rozdílně. I pokud bychom se omezili na psychologické pojetí, nalezneme různé definice rodiny podle různých systémových přístupů (psychoanalýza, behaviorismus atd.). Literatura uvádí rozdílné definice na základě různých aspektů (rolí, komunikace, procesu socializace a individualizace apod.). Uvedu proto hned několik definicí pojmu rodina.

Podle psychologického slovníku je rodina "společenská skupina spojená manželstvím nebo pokrevními vztahy, odpovědností a vzájemnou pomocí"1

Psychologický slovník rozlišuje rodinu nukleární, která zahrnuje pouze otce, matku a děti a rodinu širší. Součástí širší rodiny je i další příbuzenstvo (prarodiče, strýcové, tety, bratranci, sestřenice apod.)

Josef Výrost uvádí v knize Aplikovaná sociální psychologie definici J. Langmaiera a M. Kňourové. Rodina je "institucionalizovaná biosociální skupina, vytvořená přinejmenším ze dvou členů odlišného pohlaví, mezi nimiž neexistuje pokrevní pouto, a z jejich dětí"2 Dále Josef Výrost zmiňuje definici J. Odehnala "Rodina je jakýmsi nejuniverzálnějším socializačním činitelem, který poskytuje jedinci identifikační vzory, seznamuje ho s předpokládaným chováním pro mužskou a ženskou roli. Učí jedince reagovat žádoucím způsobem v procesu interakce a umožňuje mu praktické ověření získaných dovedností v rámci rodiny. Uplatňuje se jako regulátor chování jedince a poskytuje mu společensky žádoucí normy. Pod vlivem rodinného působení se vytváří postoj k personálnímu okolí, sobě samému i společnosti obecně"3

Jaroslav Řezáč definuje rodinu v knize Sociální psychologie, s odvoláním na P. Říčana, jako intimní vztahový systém, časoprostorově ohraničený a vyznačující se relativní trvalostí.


PSYCHOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY RODINY

Rodina je skupina, která svým členům poskytuje4

* Bezvýhradnou akceptaci jejich lidské existence

* Ochraňující prostředí (hmotné i sociální)

* Zajištění životních potřeb

* Vzájemnou podporu

* Východisko a zprostředkující článek při pronikání do makrosociálního prostředí


1Pavel Hartl, Psychologický slovník, Nakladatelství Budka, Praha 1993
2Josef Výrost, Aplikovaná sociální psychologie, Portál, Praha 1998, s. 304
3Josef Výrost, Aplikovaná sociální psychologie, Portál, Praha, 1998, s. 304
4srv. Jaroslav Řezáč, Sociální psychologie, Paido, edice pedagogické literatury, Brno 1998, s 27Následující část

Zpátky na obsah


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< Obsah>>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.