Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Připojte se k sedmé vlně žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Spravedlnost dětem

Od roku 2003 podávají rodiče nezletilých dětí, a zejména pak otcové, žaloby proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Jde o výraz rozhořčení nad hrubým porušováním rodičovských práv i práv dětí státními strukturami, které neplní své povinnosti stanovené českými právními předpisy, ani bezprostředně závaznými mezinárodními smlouvami o lidských právech. Žalobci chtějí dosáhnout nápravy bezpráví, které je na nich i jejich dětech dlouhodobě pácháno. Upozorňují mezinárodní orgány na systematické porušování základních práv rodičů a jejich dětí českými státními strukturami, na státem řízenou diskriminaci. Chtějí tím zastavit společenskou patologii, která se českým státem šíří jako mor, chtějí přimět české orgány k respektování lidské přirozenosti rodinných vztahů.

Má to smysl?

Ano! Podařilo se usměrnit pozornost Evropského soudu pro lidská práva na pokleslé poměry panující v českém tzv. opatrovnickém soudnictví. Štrasburský soud již svými rozsudky dává jednotlivým stěžovatelům za pravdu a státu nařizuje vyplatit i odškodné. Došlo k významnému průlomu v judikatuře Evropského soudu, neboť již neuznává jen standardní průtahy v řízení, ale také porušení práva na rodinný život!

Je možné tak donutit české státní struktury, aby svou činnost zlidštily. Je možné žalobami uspět a dát tak příklad ostatním. A také svým dětem zanechat poselství, že proti zlu má smysl bojovat!

Můžete se připojit k sedmé vlně žalob?

Ano! Použijte vzor žaloby, vyberte nejvíce vyhovující pasáže v českém jazyce a anglickém překladu a svou žalobu zašlete na adresu Evropského soudu pro lidská práva. Všechny vzory naleznete v jejich plném znění a překladech na internetu: www.iustin.cz

Další informace, konzultace a praktická pomoc:

Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů
Rooseveltova 5
160 00 Praha 6

internet: www.iustin.cz
e-mail: info@iustin.cz
tel.: 603 - 72 99 61

Stejnopis své žaloby zašlete laskavě na některou z výše uvedených adres.

Tisková konference se koná v úterý 4. srpna 2009 v 11.00 hodin v restauraci Na Pekařce, ulice Pod Pekařkou 46, Praha 4 (roh ulic Pod Pekařkou a Na vrstvách, v blízkosti areálu ČT na Kavčích horách).

Místo konání tiskové konference na mapě: http://www.mapy.cz/#x=133089493@y=135809528@z=16@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Pod%20Peka%C5%99kou%2046,%20Praha%204@sss=1@ssp=120837029_127534977_150262693_149702529

Tiskovou konferenci můžete sledovat živě na Justičním kanálu.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.