Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Vzor vzorné dohody rodičů o úpravě výchovy

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9

Soud schvaluje dohodu rodičů tohoto znění:

Nezl. T. J., nar. xx. x. 2001, se pro dobu před i po rozvodu manželství rodičů svěřuje do výchovy matky.

Otec se zavazuje přispívat na výživu nezletilého počínaje dnem 1.3.2009 částkou 1 500,- Kč měsíčně splatnou vždy do každého 10. dne v měsíci předem k rukám matky.

Mimořádné jednorázové výdaje hrazené matkou nad 1 000,- Kč související s nezletilým budou oba rodiče hradit jednou polovinou (škola v přírodě, tábor atd.)

Otec je oprávněn stýkat se s nezl. T. každý lichý kalendářní týden od čtvrtka, kdy nezletilého převezme v běžnou dobu ze školy po skončení školního vyučování od pověřeného pedagogického personálu do prvního následujícího pondělí, kdy nezletilého předá do školy před začátkem vyučování.

Dále je otec oprávněn stýkat se s nezletilým každou středu, kdy ho v běžnou dobu vyzvedne ze školy po skončení školního vyučování nebo po skočení zájmové aktivity od pověřeného pedagogického personálu a v 17,30 hodin předá v místě bydliště matky.

Rodiče se dohodli, že se budou každou první středu v měsíci scházet v čase předem dohodnutém a budou si navzájem podávat informace ohledně syna. Pokud se nebude jeden z rodičů moci zúčastnit, okamžitě bude druhého informovat a nabídne první možný termín, který bude vyhovovat oběma rodičům. Ten, kdo se bez včasného upozornění nedostaví na schůzku, bude povinen neprodleně zaslat 1 000,- Kč na synovo stavební spoření.

Každý z rodičů se zavazuje dohlížet na přípravu nezletilého na následující školní i mimoškolní aktivity. V pracovní dny, které bude nezletilý trávit s otcem, se otec zavazuje dopravovat jej do/z jeho školních i mimoškolních aktivit předem dohodnutých.

Dále je otec oprávněn stýkat se s nezletilým každý lichý rok o podzimních prázdninách, pololetních prázdninách a velikonočních prázdninách a každý sudý rok o jarních prázdninách, a to od posledního dne školního vyučování, kdy nezletilého vyzvedne v bydlišti matky v 17,30 hodin, do posledního dne předcházejícího prvnímu dni školního vyučování, kdy nezletilého předá v místě bydliště matky v 17,30 hodin. Tato úprava je nadřazena úpravě o běžném styku otce s nezletilým.

Dále je otec oprávněn stýkat se s nezletilým o letních prázdninách, a to ve třech celcích sestávajících z 1x14 dní a 2x 7 dní, přičemž dohoda o úpravě styku otce s nezletilým po dobu letních měsíců musí být uzavřena mezi rodiči nezletilého nejpozději do 30.4. běžného roku, jinak platí, že otec má právo stýkat se s nezletilým prvních 14 dnů v červenci a dále první celý srpnový a třetí celý srpnový týden v srpnu. Otec nezletilého převezme první den určeného styku v 17,30 hodin v místě bydliště matky a předá jej poslední den určeného styku v 17,30 hodin v místě bydliště matky. Tato úprava je nadřazena úpravě o běžném styku otce s nezletilým.

Dále je otec oprávněn stýkat se s nezletilým v lichém roce vždy v době od 26.12. od 10,00 hodin do 28.12. 17,30 hodin a v sudém roce vždy od 28.12. od 10,00 hodin do 1.1. následujícího roku do 17,30 hodin, přičemž nezletilého převezme i předá v místě bydliště matky. Tato úprava je nadřazena úpravě o běžném styku otce s nezletilým.

Tato úprava platí i pro dobu po rozvodu manželství rodičů.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.