Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórum



TOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Česká školní inspekce o právních vztazích rodičů a školy

Vztah rodičů a školy pohledem práva

Názor České školní inspekce pro případ horlivých učitelek mateřských škol, bránících výkonu rodičovských práv:

Od: Iva.Lauermannova@csicr.cz
Komu: xxxxxx@centrum.cz
Datum: 10.06.2010 15:03
Předmět: Odpověď na dotaz

Vážený pane,

k Vašemu dotazu ze dne 10. 6. 2010 uvádím následující:

Předškolní vzdělávání je upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje rovněž práva a povinnosti fyzických i právnických osob při vzdělávání, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, upravující podrobnější organizační záležitosti v této oblasti. Oba citované právní předpisy vycházejí z předpokladu, že o záležitostech rodiny včetně výchovy a chránění zájmů svých dětí rozhodují oba manželé společně, a případná úprava styku rodičů s nezletilým dítětem v souladu se zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, je vymezena rozhodnutím soudu, s nímž je škola seznámena a je povinna ho respektovat. Uplatňování obsahu zákona o rodině nespadá do kompetence České školní inspekce, ale jeho ustanovení se promítají i v citované vyhlášce č. 14/2005 Sb., podle jejíhož § 5 odst. 1 má zákonný zástupce právo na to, aby mu bylo dítě vydáno po dobu, než bude existovat pravomocné rozhodnutí soudu upravující styk zákonného zástupce s dítětem.

Postup mateřských škol v případech zákonných zástupců, jejichž situace se liší od běžného předpokladu společného rodinného zázemí, a v jejichž věci doposud nedošlo k soudnímu rozhodnutí, však není upraven žádným právním předpisem. V takové situaci je jednoznačně v zájmu dítěte, aby ve věcech, za něž nese odpovědnost škola, bylo ze strany školy postupováno s úsilím o dosažení shody obou zákonných zástupců dítěte. Je třeba upozornit, že není v silách ani povinnostech mateřské školy jakkoliv zasahovat do práv a povinností jednotlivých zákonných zástupců v případech jejich rozporných požadavků, a to ani na základě případného uplatnění písemných podkladů jiných orgánů (např. OSPOD) než soudních. Úprava styku rodičů s dítětem je především věcí dohody rodičů (jež podle § 27 odst. 1 zákona o rodině nevyžaduje schválení soudu), podpůrně pak rozhodnutí soudu, nikoliv však jakékoliv další fyzické nebo právnické osoby, přičemž vymáhání rodičovských práv je nutno uplatňovat u kompetentních orgánů.

S pozdravem

Mgr. Iva Lauermannová

vedoucí oddělení vnitřních věcí ČŠI


Instruktážní film o tom, jak Českou školní inspekci využít v praxi:


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.